| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów

Na podstawie art. 38 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187, poz. 1564) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowanie i analizę rocznych informacji o działalności sądów;",

b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) bieżącą lub okresową kontrolę toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa."

2) w § 7 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) bieżąca lub okresowa kontrola toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, ze są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa."

3) w § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) badanie, na zlecenie prezesa sądu apelacyjnego albo okręgowego, zasadności skarg i wniosków dotyczących czynności sędziów lub sądu, w szczególności sprawności lub toku postępowania sądowego."

4) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes sądu apelacyjnego może wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o wyznaczenie sędziego wizytatora z innego sądu apelacyjnego dla dokonania oceny kwalifikacji sędziego, w związku ze zgłoszeniem kandydatury na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »