REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 229 poz. 2287

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 i Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 i Nr 174, poz. 1428) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) towarach pakowanych – należy przez to rozumieć produkt w opakowaniu jednostkowym, którego ilość jest odmierzana bez obecności kupującego,”,

b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) towarach sprzedawanych na sztuki – należy przez to rozumieć towary, które ze względu na ich naturę lub zgodnie z utrwaloną praktyką handlową są odliczane w sztukach przy sprzedaży na życzenie kupującego lub są oferowane kupującym w pojedynczych egzemplarzach, bez oznakowania ich objętości, masy, długości lub powierzchni. ”;

2) w § 5 w ust. 4 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku towarów sprzedawanych na sztuki dopuszcza się określenie ilości nominalnej oferowanej porcji w sztukach.”;

3) w § 6 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku towarów sprzedawanych na sztuki dopuszcza się określenie ilości nominalnej oferowanej porcji w sztukach.”;

4) w § 8:

a) uchyla się ust. 4 i 5,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Cena jednostkowa towarów masowych, towarów pakowanych i towarów o małych gabarytach powinna dotyczyć ilości towaru zwyczajowo oferowanej kupującym, wyrażonej w legalnej jednostce miary (z podaniem wartości liczbowej i oznaczenia tej jednostki miary).”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Cena jednostkowa pakowanego środka spożywczego w stanie stałym znajdującego się w płynie lub mieszance płynów, także w postaci zamrożonej lub głęboko mrożonej, takich jak: woda, wodne roztwory soli, solanka, wodne roztwory kwasów spożywczych, ocet, wodne roztwory cukrów, wodne roztwory innych substancji słodzących, a w przypadku owoców lub warzyw – także w soku owocowym albo warzywnym, powinna dotyczyć masy netto środka spożywczego po odsączeniu, oznaczonej na opakowaniu jednostkowym, jeżeli płyn ten lub mieszanka płynów stanowi jedynie dodatek do podstawowego składu tego środka spożywczego i nie jest czynnikiem wpływającym na wybór konsumentów.”;

5) w § 9 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) masa lub objętość towaru nieoznaczonego ceną nie przekroczy 5 kilogramów lub 5 litrów odpowiednio dla towarów sprzedawanych według masy lub objętości; w przypadku towarów pakowanych podane wielkości dotyczą odpowiednio jednostek masy i objętości netto bez opakowania; towary sprzedawane na sztuki nie przekroczą swoją wielkością sumy wymiarów, przy pomiarze w skrajnych punktach (długości, szerokości i wysokości) 2 metrów oraz masy całkowitej 5 kilogramów lub objętości 5 litrów,”;

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. nie wymaga się bezpośredniego oznaczenia ceną, w sposób określony w § 9 ust. 1, towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, które ze swej natury nie mogą być tak oznaczone lub których takie oznaczenie nie miałoby znaczenia dla kupujących. Przepis ten stosuje się do:

1) towarów o małych gabarytach,

2) towarów masowych,

3) sadzonek roślin, kwiatów ciętych i doniczkowych,

4) żywych zwierząt,

5) towarów żywnościowych, niepakowanych sprzedawanych na sztuki,

6) towarów zwyczajowo oferowanych do sprzedaży w większych ilościach, w szczególności: cegieł, glazury lub terakoty,

7) towarów spożywczych, których termin przydatności do spożycia albo data minimalnej trwałości upłynie w ciągu najbliższej doby, licząc od momentu ich wystawienia na sprzedaż,

8) towarów oferowanych do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na specjalnie organizowanych pokazach w celu ich sprzedaży,

9) towarów dystrybuowanych przez automaty sprzedające i inne automaty umieszczone w miejscach sprzedaży,

10) towarów przeznaczonych do sprzedaży, których cena uwidoczniona w sposób określony w ust. 2 nie przekracza kwoty 4 złotych.”.

§ 2.
Do dnia 31 grudnia 2004 r. przedsiębiorcy dostosują sposoby informowania o cenach towarów i usług oferowanych kupującym do wymagań określonych w § 8 ust. 7a rozporządzenia wymienionego w § 1.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-12-31
  • Data obowiązywania: 2003-12-31
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA