| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2003 r

w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy, które są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik 1. [CENY PROGU DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2308)

CENY PROGU DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

1

2

3

4

0102

Bydło żywe:

 

 

0102 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Gatunki domowe:

 

 

 

– – – O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg:

 

 

0102 90 21 0

– – – – Do uboju

t

6 663,76

0102 90 29 0

– – – – Pozostałe

t

6 663,76

0103

Trzoda chlewna żywa:

 

 

 

– Pozostałe:

 

 

0103 91

– – O masie mniejszej niż 50 kg:

 

 

0103 91 10 0

– – – Gatunki domowe

t

5 985,13

0103 92

– – O masie 50 kg lub większej:

 

 

 

– – – Gatunki domowe:

 

 

0103 92 11 0

– – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

t

18 850,80

0103 92 19 0

– – – – Pozostałe

t

4 722,13

0104

Owce i kozy, żywe:

 

 

0104 10

– Owce:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

0104 10 30 0

– – – Jagnięta (do jednego roku życia)

t

8 713,78

0104 10 80 0

– – – Pozostałe

t

8 713,78

0104 20

–Kozy:

 

 

0104 20 90 0

– – Pozostałe

t

28 181,95

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

 

 

– O masie nieprzekraczającej 185 g:

 

 

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

 

 

 

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

 

 

0105 11 11 0

– – – – Nioski

t

404 726,68

0105 11 19 0

– – – – Pozostałe

t

404 726,68

 

– – – Pozostałe:

 

 

0105 11 91 0

– – – – Nioski

t

404 726,68

0105 11 99 0

– – – – Pozostałe

t

404 726,68

0105 12 00 0

– – Indyki

t

152 799,87

0105 19

– – Pozostałe:

 

 

0105 19 20 0

– – – Gęsi

t

152 799,87

0105 19 90 0

– – – Kaczki i perliczki

t

684 519,68

 

– Pozostałe:

 

 

0105 92 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, o masie nie większej niż 2000 g

t

3 798,44

0105 93 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, o masie większej niż 2000 g

t

3 798,44

0105 99

– – Pozostałe:

 

 

0105 99 10 0

– – – Kaczki

t

5 424,32

0105 99 20 0

– – – Gęsi

t

8 760,91

0105 99 30 0

– – – Indyki

t

6 965,37

0105 99 50 0

– – – Perliczki

t

6 282,03

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone:

 

 

0201 10 00 0

– Tusze i półtusze

t

9 364,13

0201 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

 

 

0201 20 20 0

– – Ćwierci "kompensowane"

t

9 364,13

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

0201 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

t

8 765,62

0201 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

t

12 229,46

0201 20 90 0

– – Pozostałe

t

20 570,94

0201 30 00 0

– Bez kości

t

26 353,42

0202

Mięso z bydła, zamrożone:

 

 

0202 10 00 0

– Tusze i półtusze

t

10 886,34

0202 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

 

 

0202 20 10 0

– – Ćwierci "kompensowane"

t

11 310,48

0202 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

t

7 224,57

0202 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

t

8 143,55

0202 20 90 0

– – Pozostałe

t

12 860,96

0202 30

– Bez kości:

 

 

0202 30 10 0

– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku

t

8 096,42

0202 30 50 0

– – Rostbef, antrykot i szponder, kawałki

t

12 144,63

0202 30 90 0

– – Pozostałe

t

14 034,42

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

 

 

– Świeże lub schłodzone:

 

 

0203 11

– – Tusze i półtusze:

 

 

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

t

5 857,89

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

t

8 614,82

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

t

9 854,26

0203 19

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

t

7 879,63

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

t

10 268,97

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

t

5 542,14

 

– – – – Pozostałe:

 

 

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

t

10 014,49

 

– Zamrożone:

 

 

0203 21

– – Tusze i półtusze:

 

 

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

t

5 287,65

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

t

8 416,88

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

t

7 988,03

0203 29

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

t

7 879,63

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

t

9 854,26

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

t

5 886,16

 

– – – – Pozostałe:

 

 

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

t

10 377,37

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

t

10 377,37

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

 

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

 

 

0207 11

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

 

 

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%"

t

6 706,17

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

t

4 722,13

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków. znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej zgłaszane

t

6 055,82

0207 12

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

 

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

t

4 656,15

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej zgłaszane

t

6 183,06

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

t

16 013,75

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

t

4 712,70

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

t

8 482,86

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

t

3 770,16

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

t

10 702,54

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

t

7 450,78

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

t

14 642,36

 

– – – Podroby:

 

 

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

t

4 712,70

0207 14

– – Kawałki i podroby, zamrożone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

t

15 716,85

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

t

11 833,59

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

t

4 594,88

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

t

3 770,16

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

t

11 107,83

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

t

7 488,48

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

t

14 920,41

 

– – – Podroby:

 

 

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

t

6 758,01

 

– Z indyków:

 

 

0207 24

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

 

 

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

t

8 011,59

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej zgłaszane

t

11 781,75

0207 25

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

 

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

t

8 374,47

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej zgłaszane

t

8 473,43

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

t

15 976,05

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

t

16 131,57

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

t

4 806,95

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

t

3 807,86

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

t

13 190,85

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

 

0207 26 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

t

6 734,45

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

t

8 379,18

0207 26 80 0

– – – – – Pozostałe

t

9 425,40

 

– – – Podroby:

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

t

10 212,42

0207 27

– – Kawałki i podroby, zamrożone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

t

15 547,20

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

t

15 919,50

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

t

4 806,95

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

t

3 807,86

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

t

13 195,56

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

 

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

t

5 235,81

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

t

8 138,83

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

t

10 994,73

 

– – – Podroby:

 

 

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

t

6 187,78

 

– Z kaczek, gęsi lub perliczek:

 

 

0207 32

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

 

 

 

– – – Z kaczek:

 

 

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

t

7 483,77

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

t

8 723,21

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej zgłaszane

t

8 176,53

 

– – – Z gęsi:

 

 

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

t

9 760,00

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej zgłaszane

t

12 125,78

0207 32 90 0

– – – Z perliczek

t

8 162,40

0207 33

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

 

 

– – – Z kaczek:

 

 

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

t

8 016,30

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej zgłaszane

t

7 912,62

 

– – – Z gęsi:

 

 

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

t

9 425,40

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej zgłaszane

t

11 696,92

0207 33 90 0

– – – Z perliczek

t

9 637,47

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub schłodzone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

 

– – – – Bez kości:

 

 

0207 35 11 0

– – – – – Z gęsi

t

20 514,38

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

t

19 944,15

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

 

 

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

t

4 712,70

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

t

6 282,03

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

t

8 977,69

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

t

4 712,70

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

t

3 690,04

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

 

 

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

t

21 838,65

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

t

15 641,45

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

 

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

t

14 595,23

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

t

7 738,25

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie lub kacze

t

11 051,28

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

t

23 563,50

 

– – – Podroby:

 

 

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

t

7 691,13

0207 36

– – Pozostałe, zamrożone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

 

– – – – Bez kości:

 

 

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

t

21 928,19

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

t

16 706,52

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

 

 

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

t

4 712,70

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

t

6 282,03

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

t

10 603,58

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

t

5 080,29

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

t

3 822,00

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

 

 

0207 36 51 0

– – – – – – Z gęsi

t

20 377,71

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

t

14 529,25

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

 

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

t

14 595,23

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

t

7 823,08

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie lub kacze

t

11 051,28

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

t

23 563,50

 

– – – Podroby:

 

 

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

t

7 691,13

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

0401 10

– O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy:

 

 

0401 10 10 0

– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

t

1 767,26

0401 10 90 0

– – Pozostałe

t

1 215,88

0401 20

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy:

 

 

 

– – Nieprzekraczającej 3% masy:

 

 

0401 20 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

t

1 936,92

0401 20 19 0

– – – Pozostałe

t

885,99

 

– – Przekraczającej 3% masy:

 

 

0401 20 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

t

2 299,80

0401 20 99 0

– – – Pozostałe

t

937,83

0401 30

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 6% masy:

 

 

 

– – Nieprzekraczającej 21% masy:

 

 

0401 30 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

t

14 138,10

0401 30 19 0

– – – Pozostałe

t

11 781,75

 

– – Przekraczającej 21% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

 

 

0401 30 31 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

t

10 994,73

0401 30 39 0

– – – Pozostałe

t

10 919,33

 

– – Przekraczającej 45% masy:

 

 

0401 30 99 0

– – – Pozostałe

t

4 712,70

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy:

 

 

 

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

0402 10 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

t

6 220,76

0402 10 19 0

– – – Pozostałe

t

3 327,17

 

– – Pozostałe:

 

 

0402 10 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

t

4 029,36

0402 10 99 0

– – – Pozostałe

t

7 856,07

 

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy:

 

 

0402 21

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy:

 

 

0402 21 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

 

0402 21 11 1

– – – – – Dla niemowląt

t

6 918,24

0402 21 11 9

– – – – – Pozostałe

t

6 918,24

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy:

 

 

0402 21 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

 

0402 21 91 1

– – – – – Dla niemowląt

t

8 746,77

0402 21 91 9

– – – – – Pozostałe

t

8 746,77

0402 21 99

– – – – Pozostałe:

 

 

0402 21 99 1

– – – – – Dla niemowląt

t

6 993,65

0402 21 99 9

– – – – – Pozostałe

t

6 993,65

0402 29

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy:

 

 

0402 29 11 0

– – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy

t

18 869,65

 

– – – – Pozostałe:

 

 

0402 2915 0

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

t

4 005,80

 

– Pozostałe:

 

 

0402 91

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

 

 

0402 91 59 0

– – – – Pozostałe

t

6 654,33

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45% masy:

 

 

0402 91 91 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

t

4 712,70

0402 91 99 0

– – – – Pozostałe

t

3 534,53

0402 99

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5% masy:

 

 

0402 99 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

t

3 920,97

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

 

 

0402 99 31 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

t

18 850,80

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru, lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

0403 10

– Jogurt:

 

 

 

– – Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

 

 

– – – Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

 

 

0403 10 11 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

t

5 509,15

0403 10 13 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

t

8 011,59

0403 10 19 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

t

8 223,66

 

– – – Pozostały, o zawartości tłuszczu:

 

 

0403 10 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

t

4 396,95

0403 10 33 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

t

4 283,84

0403 10 39 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

t

4 283,84

 

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

 

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

 

 

0403 10 51 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

t

11 781,75

0403 10 53 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

t

6 889,97

0403 10 59 0

– – – Przekraczającej 27% masy

t

16 494,45

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

 

 

0403 10 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

t

6 729,74

0403 10 93 0

– – – – Przekraczającej 3% masy. ale nieprzekraczającej 6% masy

t

7 205,72

0403 10 99 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

t

6 597,78

0403 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

 

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

 

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

 

 

0403 90 11 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

t

2 945,44

0403 90 13 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

t

8 694,93

0403 90 19 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

t

8 124,69

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

 

 

0403 90 33 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy. ale nieprzekraczającej 27% masy

t

8 247,23

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

 

 

0403 90 51 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3% masy

t

7 856,07

0403 90 53 0

– – – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

t

7 540,32

0403 90 59 0

– – – – – Przekraczającej 6% masy

t

2 356,35

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

 

 

0403 90 61 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3% masy

t

4 712,70

0403 90 63 0

– – – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

t

4 712,70

0403 90 69 0

– – – – – Przekraczającej 6% masy

t

4 712,70

 

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

 

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

 

 

0403 90 71 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

t

27 098,03

0403 90 73 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy. ale nieprzekraczającej 27% masy

t

10 886,34

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

 

 

0403 90 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

t

6 451,69

0403 90 93 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

t

6 074,67

0403 90 99 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

t

6 527,09

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

 

 

0405 10

– Masło:

 

 

 

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85% masy:

 

 

 

– – – Masło naturalne:

 

 

0405 10 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

t

11 701,63

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

0405 10 19 0

– – – – Pozostałe

t

11 701,63

0405 10 30 0

– – – Masło odtwarzane

t

11 701,63

0405 10 50 0

– – – Masło z serwatki

t

11 701,63

0405 10 90 0

– – Pozostałe

t

11 701,63

0405 20

– Produkty mleczarskie do smarowania:

 

 

0405 20 10 0

– – O zawartości tłuszczu 39% masy i większej, ale mniejszej niż 60% masy

t

8 751,48

0405 20 30 0

– – O zawartości tłuszczu 60% masy i większej, ale nieprzekraczającej 75% masy

t

8 751,48

0405 20 90 0

– – O zawartości tłuszczu większej niż 75% masy, ale mniejszej niż 80% masy

t

8 751,48

0405 90

– Pozostałe:

 

 

0405 90 10 0

– – O zawartości tłuszczu 99,3% masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5% masy

t

8 751,48

0405 90 90 0

– – Pozostałe

t

8 751,48

0406

Sery i twarogi:

 

 

0406 10

– Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg:

 

 

0406 10 20 0

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy

t

1 3 082,46

0406 10 80 0

– – Pozostały

t

17 908,26

0406 20

– Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:

 

 

0406 20 90 0

– – Pozostały

t

17 969,53

0406 30

– Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub proszkowany:

 

 

0406 30 10 0

– – Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); pakowany do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie nieprzekraczającej 56% masy

t

15 528,35

 

– – Pozostały:

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36% masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

0406 30 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 48% masy

t

14 859,14

0406 30 39 0

– – – – Przekraczającej 48% masy

t

15 877,09

0406 30 90 0

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 36% masy

t

15 424,67

0406 90

– Pozostałe sery:

 

 

0406 90 01 0

– – Do przetworzenia (topienia)

t

13 614,99

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:

 

 

0406 90 03 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

t

23 346,72

0406 90 21 0

– – – Cheddar

t

12 771,42

 

– – – Pozostałe:

 

 

0406 90 50 0

– – – – Ser z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry

t

14 439,71

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej:

 

 

 

– – – – – – Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy:

 

 

 

– – – – – – – Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej:

 

 

0406 90 86 0

– – – – – – – – Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 52% masy

t

14 628,22

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:

mln sztuk

 

 

– Drobiu:

 

 

 

– – Wylęgowe:

 

 

0407 00 11

– – – Indycze lub gęsie:

 

 

0407 00 11 1

– – – – Indycze

 

5 513 269,91

0407 00 11 9

– – – – Gęsie

 

5 513 269,91

0407 00 19 0

– – – Pozostałe

 

2 102 618,23

0407 00 30 0

– – Pozostałe

 

128 609,59

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

 

– Żółtka jaj:

 

 

0408 11

– – Suszone:

 

 

0408 11 80 0

– – – Pozostałe

t

16 178,70

0408 19

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

0408 19 81 0

– – – – Ciekłe

t

3 280,04

0408 19 89 0

– – – – Pozostałe, włącznie z zamrożonymi

t

5 273,51

 

– Pozostałe:

 

 

0408 91

– – Suszone:

 

 

0408 91 80 0

– – – Pozostałe

t

12 790,27

0408 99

– – Pozostałe:

 

 

0408 99 80 0

– – – Pozostałe

t

2 813,48

0409 00 00 0

Miód naturalny

t

4 166,03

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

 

 

0603 10

– Świeże:

 

 

0603 10 10

– – Róże:

 

 

0603 10 10 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

szt.

0,80

0603 10 50

– – Chryzantemy:

 

 

0603 10 50 9

– – – Od 1 listopada do 3 1 maja

szt.

1,18

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone:

 

 

0702 00 00 1

– Od 1 stycznia do 31 marca

t

3 251,76

0702 00 00 2

– Od 1 do 30 kwietnia

t

3 251,76

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone:

 

 

0707 00 05

– Ogórki:

 

 

0707 00 05 1

– – Od 1 stycznia do końca lutego

t

3 214,06

0707 00 05 3

– – Od 1 marca do 30 kwietnia

t

3 214,06

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:

 

 

0712 90

– Pozostałe warzywa: mieszanki warzyw:

 

 

 

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata):

 

 

0712 90 19 0

– – – Pozostałe

t

17 781,02

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

 

 

0808 10

– Jabłka

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

0808 10 20

– – – Odmiany Golden Delicious:

 

 

0808 10 20 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

t

2 394,05

0808 10 20 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

t

2 794,63

0808 10 50

– – – Odmiany Granny Smith:

 

 

0808 10 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

t

2 394,05

0808 10 50 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

t

2 794,63

0808 10 90

– – – Pozostałe:

 

 

0808 10 90 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

t

2 794,63

0808 10 90 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

t

2 794,63

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:

 

 

0809 20

– Wiśnie i czereśnie:

 

 

0809 20 05

– – Wiśnie (Prunus cerasus):

 

 

0809 20 05 1

– – – Od 1 stycznia do 31 maja

t

3 379,01

1001

Pszenica i meslin:

 

 

1001 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:

 

 

1001 90 91

– – – Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin:

 

 

1001 90 91 1

– – – Pszenicy zwyczajnej

t

697,48

1002 00 00 0

Żyto

t

598,51

1003 00

Jęczmień:

 

 

1003 00 90 0

– Pozostały

1

523,11

1004 00 00 0

Owies

t

602,77

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

 

 

1008 10 00 0

– Gryka

t

942,54

1008 20 00 0

– Proso

t

820,01

1008 90

– Pozostałe zboża:

 

 

1008 90 10 0

– – Pszenżyto (Triticale)

t

2 945,44

1008 90 90 0

– – Pozostałe

t

4 354,53

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin:

 

 

 

– Mąka pszenna:

 

 

1101 00 11 0

– – Z pszenicy durum

t

1 833,24

1101 00 15 0

– – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

t

1 833,24

1101 00 90 0

– Mąka z meslin

t

1 833,24

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica lub meslin:

 

 

1102 10 00 0

– Mąka żytnia

t

5 655,24

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

 

 

 

– Kasze i mączki:

 

 

1103 11

– – Z pszenicy:

 

 

1103 11 10 0

– – – Z pszenicy durum

t

1 578,75

1103 11 90 0

– – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

t

2 021,75

1103 13

– – Z kukurydzy:

 

 

1103 13 90 0

– – – Pozostałe

t

2 092,44

1103 19

– – Z pozostałych zbóż:

 

 

1103 19 40 0

– – – Z owsa

t

725,76

1103 19 50 0

– – – Z ryżu

t

1 559,90

1103 19 90 0

– – – Pozostałe

t

4 552,47

1103 20

– Granulki:

 

 

1103 20 30 0

– – Z owsa

t

2 356,35

1103 20 40 0

– – Z kukurydzy

t

1 267,72

1103 20 60 0

– – Z pszenicy

t

11 781,75

1103 20 90 0

– – Pozostałe

t

17 281,47

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane:

 

 

1105 10 00 0

Mąka, mączka i proszek

t

2 799,34

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

1107

Słód, nawet palony:

 

 

1107 10

– Niepalony:

 

 

 

– – Pozostały:

 

 

1107 10 99 0

– – – Pozostały

t

1 055,64

1108

Skrobie; inulina:

 

 

 

– Skrobie:

 

 

1108 12 00 0

– – Skrobia kukurydziana

t

2 559,00

1108 13 00 0

– – Skrobia ziemniaczana

t

1 300,71

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

 

 

1210 10 00 0

– Szyszki chmielowe, niemielone. niesproszkowane ani nie w formie granulek

t

560,81

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

 

 

1517 10

– Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej:

 

 

1517 10 10 0

– – Zawierająca więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

t

34 963,52

1517 90

– Pozostałe:

 

 

1517 90 10 0

– – Zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

t

51 839,70

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:

 

 

 

– Pozostałe:

 

 

1601 00 91 0

– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane

t

23 398,56

1601 00 99 0

– – Pozostałe

t

14 147,53

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

 

 

 

– Ze świń:

 

 

1602 41

– – Szynki i ich części:

 

 

1602 41 10 0

– – – Ze świń domowych

t

18 337,12

1602 42

– – Łopatki i ich części:

 

 

1602 42 10 0

– – – Ze świń domowych

t

13 454,76

1602 49

– – Pozostałe, włącznie z mieszankami:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

 

– – – – Zawierające 80% masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

 

 

1602 49 11 0

– – – – – Schaby (z wyłączeniem karkowych) i ich części, włącznie z mieszankami schabów lub szynek

t

21 673,71

1602 49 13 0

– – – – – Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i łopatek

t

8 459,30

1602 49 19 0

– – – – – Pozostałe

t

8 270,79

1602 49 30 0

– – – – Zawierające 40% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

t

9 463,10

1602 49 50 0

– – – – Zawierające mniej niż 40% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

t

12 130,49

1602 50

– Z bydła:

 

 

1602 50 10 0

– – Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

t

50 604,97

1602 90

– Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

1602 90 51 0

– – – – Zawierające mięso lub podroby, ze świń domowych

t

13 280,39

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – – Zawierające mięso z bydła lub podroby:

 

 

1602 90 61 0

– – – – – – Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

t

63 150,18

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

 

 

– Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:

 

 

1701 12

– – Cukier buraczany:

 

 

1701 12 10 0

– – – Do rafinacji

t

1 946,35

1701 12 90 0

– – – Pozostały

t

2 549,57

 

– Pozostały:

 

 

1701 99

– – Pozostały:

 

 

1701 99 10 0

– – – Cukier biały

t

2 502,44

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

 

 

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% masy fruktozy:

 

 

1702 30 10 0

– – Izoglukoza

t

2 620,26

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Zawierające w stanie suchym 99% masy glukozy lub więcej:

 

 

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

t

2 832,33

1702 30 59 0

– – – – Pozostałe

t

3 350,73

 

– – – Pozostałe:

 

 

1702 30 91 0

– – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

t

10 575,30

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

t

2 346,92

1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20% masy, ale mniej niż 50% masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

 

 

1702 40 10 0

– – Izoglukoza

t

2 620,26

1702 40 90 0

– – Pozostałe

t

8 798,61

1702 60

– Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50% masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

 

 

1702 60 10 0

– – Izoglukoza

t

2 620,26

1702 60 80 0

– – Syrop inulinowy

t

3 379,01

1702 60 95 0

– – Pozostałe

t

3 379,01

1702 90

– Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50% masy fruktozy:

 

 

1702 90 30 0

– – Izoglukoza

t

13 398,21

1702 90 50 0

– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

t

6 390,42

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym:

 

 

2002 10

– Pomidory, całe lub w kawałkach:

 

 

2002 10 10 0

– – Bez skórek

t

2 292,73

2002 10 90 0

– – Pozostałe

t

2 420,91

2002 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – O zawartości suchej masy mniejszej niż 12% masy:

 

 

2002 90 19 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

t

2 688,12

 

– – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12% masy, ale nie większej niż 30% masy:

 

 

2002 90 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

2002 90 31 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

t

4 042,55

2002 90 31 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

t

3 423,31

2002 90 39 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

t

4 818,74

 

– – O zawartości suchej masy większej niż 30% masy:

 

 

2002 90 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

 

 

2002 90 91 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

t

3 473,73

2002 90 91 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

t

3 746,60

2002 90 99 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

t

3 746,60

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

2106 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

 

 

2106 90 30 0

– – – Syropy izoglukozowe

t

13 775,22

 

– – – Pozostałe:

 

 

2106 90 55 0

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny

t

6 889,97

2106 90 59 0

– – – – Pozostałe

t

9 722,30

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane:

 

 

2302 10

– Kukurydziane:

 

 

2302 10 10 0

– – O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35% masy

t

230,92

2302 10 90 0

– – Pozostałe

t

640,93

2302 20

– Ryżowe:

 

 

2302 20 10 0

– – O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35% masy

t

452,42

2302 20 90 0

– – Pozostałe

t

527,82

2302 30

– Pszenne:

 

 

2302 30 10 0

– – W których zawartość skrobi nie przekracza 28% masy, i w których część przechodząca przez sito. o wymiarze oczek 0,2 mm, nie przekracza 10% masy, lub alternatywnie, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu 1,5% masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

t

452,42

2302 30 90 0

– – Pozostałe

t

574,95

2302 40

– Z pozostałych zbóż:

 

 

2302 40 10 0

– – W których zawartość skrobi nie przekracza 28% masy, i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2 mm, nie przekracza 10% masy. lub alternatywnie, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu 1,5% masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

t

499,55

2302 40 90 0

– – Pozostałe

t

617,36

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

 

 

2309 10

– Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

 

 

 

– – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty mleczne:

 

 

 

– – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

 

 

– – – – Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10% masy skrobi lub mniej:

 

 

2309 10 11 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

t

9 722,30

2309 10 13 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

t

14 887,42

2309 10 19 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 75% masy produktów mlecznych

t

8 638,38

 

– – – – Zawierająca więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 30% masy skrobi:

 

 

2309 10 31 0

– – – – – –Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

t

7 667,56

 

KODPCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

2309 10 33 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

t

8 308,49

2309 10 39 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50% masy produktów mlecznych

t

12 116,35

 

– – – – Zawierająca więcej niż 30% masy skrobi:

 

 

2309 10 51 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

t

4 613,73

2309 10 70 0

– – – Niezawierająca skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierająca produkty mleczne

t

4 712,70

2309 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

 

 

 

– – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty mleczne:

 

 

 

– – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

 

 

– – – – – Niezawierające skrobi lub zawierające 10% masy skrobi lub mniej :

 

 

2309 90 31

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

t

13 044,75

2309 90 31 1

– – – – – – – Przedmieszki

 

 

2309 90 31 9

– – – – – – – Pozostałe

 

 

2309 90 33 0

– – – – Zawierające nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

t

7 644,00

2309 90 35 0

– – – – – Zawierające nie mniej niż 50% masy, ale mniej niż 75% masy produktów mlecznych

t

10 532,88

 

– – – – – Zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 30% masy skrobi:

 

 

2309 90 41

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

t

9 576,21

2309 90 41 1

– – – – – – Przedmieszki

 

 

2309 90 41 9

– – – – – – Pozostałe

 

 

2309 90 43 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

t

7 761,82

 

– – – – – Zawierające więcej niż 30% masy skrobi:

 

 

2309 90 51

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

t

8 289,64

2309 90 51 1

– – – – – – – Przedmieszki

 

 

2309 90 51 9

– – – – – – – Pozostałe

 

 

2309 90 70 0

– – – – Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny. ale zawierające produkty mleczne

t

9 213,33

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej białek z serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

 

 

 

– Albumina jaja:

 

 

3502 11

– – Suszona:

 

 

3502 11 90 0

– – – Pozostała

t

5 556,27

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

 

 

3505 10

– Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:

 

 

3505 10 10 0

– – Dekstryny

t

6 616,63

 

– – Pozostałe skrobie modyfikowane:

 

 

3505 10 90 0

– – – Pozostałe

t

5 556,27

3505 20

– Kleje:

 

 

3505 20 10 0

– – Zawierające mniej niż 25% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

t

4 420,51

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu w złotych za jednostkę miary

3505 20 30 0

– – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 55% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

t

6 508,24

3505 20 50 0

– – Zawierające 55% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

t

4 962,47

3505 20 90 0

– – Zawierające 80% masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

t

4 632,58

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »