| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie metod analiz jaj kurzych

Na podstawie art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Oceny:

1) kształtu i uszkodzenia skorupy,

2) wysokości oraz stabilności i barwy komory powietrznej,

3) wyglądu białka i żółtka,

4) obecności ciał obcych,

5) widoczności tarczki zarodkowej

– dokonuje się wzrokowo podczas prześwietlania jaj kurzych, zwanych dalej „jajami".

2. Wysokość komory powietrznej jaj ustala się za pomocą skali z podziałką w milimetrach.

3. Prześwietlanie kontrolne jaj podczas dokonywania ocen, o których mowa w ust. 1, prowadzi się przy użyciu lampy jajczarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku przypuszczenia, że jaja były myte lub czyszczone, prześwietlanie kontrolne prowadzi się przy użyciu lampy ultrafioletowej z filtrem Wooda.

5. Jaja myte lub czyszczone charakteryzują się niejednorodną i słabszą fluorescencją, z widocznymi konturami plam pozostałych po usunięciu brudu.

§ 2.
Oceny zapachu jaj dokonuje się w temperaturze pokojowej, bezpośrednio po otwarciu opakowania, w którym jaja się znajdują.
§ 3.
1. Masę jaj określa się przez ich ważenie, z dokładnością do 1 g.

2. Kontrolną masę 100 jaj określa się przez ich ważenie z dokładnością do 100 g.

3. Przy ocenie kontrolnej masy jaj klasy „A", klasyfikowanych na poszczególne kategorie wagowe, opakowania zbiorcze powinny posiadać następującą minimalną masę netto:

1) kategoria XL – 7,3 kg/100 jaj;

2) kategoria L – 6,4 kg/100 jaj;

3) kategoria M – 5,4 kg/100 jaj;

4) kategoria S – 4,5 kg/100 jaj.

§ 4.
Liczbę jaj, które należy losowo pobrać do badań w przypadku, gdy jaja znajdują się w opakowaniach zbiorczych bez opakowań jednostkowych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 5.
Liczbę opakowań jednostkowych oraz jaj pobranych z tych opakowań, które należy losowo pobrać do badań w przypadku, gdy jaja znajdują się w takich opakowaniach, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
1. W przypadku oceny partii jaj znajdujących się w opakowaniach zbiorczych bez opakowań jednostkowych i w opakowaniach jednostkowych umieszczonych w opakowaniach zbiorczych, do badań pobiera się losowo jaja z co najmniej:

1) 20% opakowań zbiorczych – w przypadku partii jaj zawierającej nie więcej niż 18 000 sztuk;

2) 10% opakowań zbiorczych, jednak nie mniej niż z 10 opakowań zbiorczych – w przypadku partii jaj zawierającej więcej niż 18 000 sztuk.

2. W przypadku oceny jaj składowanych lub sprzedawanych w handlu detalicznym bez opakowań jednostkowych, przy liczbie jaj w partii zawierającej:

1) do 180 sztuk – do badań pobiera się 100% tych jaj;

2) powyżej 180 sztuk – do badań pobiera się losowo 15% jaj, jednak nie mniej niż 180 sztuk.

§ 7.
Przepisy § 3 ust. 3 oraz § 4–6 stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221.

Załącznik 1. [LICZBA JAJ, KTÓRE NALEŻY LOSOWO POBRAĆ DO BADAŃ W PRZYPADKU, GDY JAJA ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH BEZ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 grudnia 2003 r. (poz. 2309)

Załącznik nr 1

LICZBA JAJ, KTÓRE NALEŻY LOSOWO POBRAĆ DO BADAŃ W PRZYPADKU, GDY JAJA ZNAJDUJĄ SIĘW OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH BEZ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH

Ogólna liczba jaj w partii (w sztukach)

Liczba jaj pobranych do badań

w %

w sztukach

poniżej 180

100,0

181 do 1 800

15,0

180

1 801 do 3 600

10,0

270

3 601 do 10 800

5,0

360

10 801 do 18 000

4,0

540

18 001 do 36 000

3,0

720

36 001 do 360 000

1,5

1 080

powyżej 360 000

0,5

5 400

 

Załącznik 2. [LICZBA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH ORAZ JAJ POBRANYCH Z TYCH OPAKOWAŃ, KTÓRE NALEŻY LOSOWO POBRAĆ DO BADAŃ W PRZYPADKU, GDY JAJA ZNAJDUJĄ SIĘ W TAKICH OPAKOWANIACH]

Załącznik nr 2

LICZBA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH ORAZ JAJ POBRANYCH Z TYCH OPAKOWAŃ, KTÓRE NALEŻY LOSOWO POBRAĆ DO BADAŃ W PRZYPADKU, GDY JAJA ZNAJDUJĄ SIĘ W TAKICH OPAKOWANIACH

Ogólna liczba jaj w partii (w sztukach)

Liczba badanych opakowań jednostkowych w %

Liczba badanych jaj pobranych z opakowań jednostkowych w %

poniżej 180

100,0

100

181 do 1 800

15,0

100

1 801 do 3 600

10,0

100

3 601 do 10 800

5,0

100

10 801 do 18 000

4,0

100

18 001 do 36 000

3,0

100

36 001 do 360 000

1,5

100

powyżej 360 000

0,5

100

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »