REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2331

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Za opracowanie analizy sytuacji rynkowej poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym na linie komunikacyjne o długości do 100 km, niezależnie od zasięgu tych przewozów, pobiera się opłatę w wysokości 3,50 zł za każde 1 000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 100 zł za daną linię komunikacyjną.
§ 2.
Za opracowanie analizy sytuacji rynkowej poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie zmiany posiadanego zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym na linie komunikacyjne o długości do 100 km, niezależnie od zasięgu tych przewozów, w zakresie przebiegu linii regularnej, dotyczącej:

1) liczby przystanków,

2) rozkładu jazdy, w przypadku zmiany:

a) drogi przejazdu,

b) częstotliwości kursów,

c) dni, godzin, minut odjazdów i przyjazdów,

d) rodzaju prowadzonej usługi komunikacyjnej

– pobiera się opłatę w wysokości 1,50 zł za każde 1 000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 100 zł za daną linię komunikacyjną.

§ 3.
Stawek opłat określonych w § 1 i 2 nie stosuje się do czynności w zakresie koordynacji rozkładu jazdy podjętych i ostatecznie zakończonych przez właściwe organy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które uznaje się za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, do czasu wprowadzenia zmian w tym rozkładzie jazdy.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz.1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2011-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA