| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów (Dz. U. Nr 207, poz. 1757) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI MIAR I PODLEGŁYCH IM URZĘDÓW, ZWIĄZANE Z LEGALIZACJĄ PIERWOTNĄ (Z WYŁĄCZENIEM LEGALIZACJI JEDNOSTKOWEJ) ALBO PONOWNĄ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 kwietnia 2004 r. (poz. 637)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI MIAR I PODLEGŁYCH IM URZĘDÓW, ZWIĄZANE Z LEGALIZACJĄ PIERWOTNĄ (Z WYŁĄCZENIEM LEGALIZACJI JEDNOSTKOWEJ) ALBO PONOWNĄ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Lp.

Nazwy przyrządów pomiarowych

Wysokość opłaty w złotych w zależności od miejsca wykonania czynności

w urzędzie

poza urzędem

w miejscu stosowa­nia lub ustawie­nia

w punkcie legaliza­cyjnym

1

2

3

4

5

l

Przyrządy do pomiaru wielkości akustycznych i drgań mechanicznych

1

Mierniki poziomu dźwięku

350,00

 

 

 

Audiometry tonowe klasy dokładności 1, 2 i 3

 

 

 

2

– legalizacja pierwotna

700,00

 

 

3

– legalizacja ponowna

300,00

 

 

 

Audiometry tonowe klasy dokładności 4

 

 

 

4

– legalizacja pierwotna

300,00

 

 

5

– legalizacja ponowna

150,00

 

 

 

Mierniki drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka

 

 

 

6

– zgłoszone z jednym przetwornikiem drgań jednoosiowym

425,00

 

 

7

– zgłoszone z jednym przetwornikiem drgań trójosiowym

525,00

 

 

Uwagi:

 

 

 

1. Za sprawdzenie miernika poziomu dźwięku z każdym dodatkowym mikrofonem pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł.

 

 

 

 

 

 

2. Za każde sprawdzenie regulatora poziomu przy skoku regulacji mniejszym niż 5 dB pobiera się opłatę w wysokości 75,00 zł (dotyczy audiometrów tonowych klasy dokładności 1, 2 i 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

3. Za sprawdzenie miernika drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka z każdym dodatkowym przetwornikiem drgań jednoosiowym pobiera się opłatę w wysokości 125,00 zł.

 

 

 

4. Za sprawdzenie miernika drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka z każdym dodatkowym przetwornikiem trójosiowym pobiera się opłatę w wysokości 225,00 zł.

 

 

 

II

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych

1

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego jednofazowe bez urządzeń dodatkowych – za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku

19,00

 

5,00

2

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego jednofazowe z urządzeniami dodatkowymi nieobciążającymi mechanicznie ruchu obrotowego wirnika, stanowiącymi integralną część licznika – za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku

19,00

 

5,00

3

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego jednofazowe z urządzeniami dodatkowymi obciążającymi mechanicznie ruch obrotowy wirnika – za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku

25,50

 

8,50

4

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 1 i 2 bez urządzeń dodatkowych – za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku

46,00

 

14,00

5

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 1 i 2 z urządzeniami dodatkowymi nieobciążającymi mechanicznie ruchu obrotowego wirnika, stanowiącymi integralną część licznika – za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku

46,00

 

14,00

6

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 1 i 2 z urządzeniami dodatkowymi obciążającymi mechanicznie ruch obrotowy wirnika – za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku

55,50

 

17,50

7

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 0,2 i 0,5 – za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku

116,00

 

23,00

8

Liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowe wielofunkcyjne klasy dokładności 0,2 i 0,5 – za sprawdzenie przy przepływie energii czynnej w jednym kierunku

116,00

 

23,00

9

Liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowe wielofunkcyjne klasy dokładności 1 i 2 – za sprawdzenie przy przepływie energii czynnej w jednym kierunku

46,00

 

14,00

10

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – napięciowe na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV

100,00

 

40,00

11

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – napięciowe na najwyższe napięcie dopuszczalne od 36 kV do 123 kV

300,00

 

100,00

12

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – napięciowe na najwyższe napięcie dopuszczalne powyżej 123 kV

500,00

 

300,00

13

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – prądowe na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny do 100 A

70,00

 

20,00

14

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – prądowe na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny od 100 A do 1 000 A

100,00

 

30,00

15

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – prądowe na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny powyżej 1 000 A

175,00

 

37,00

16

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – prądowe na najwyższe napięcie dopuszczalne od 36 kV do 123 kV

300,00

 

100,00

 

1

2

3

4

5

17

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – prądowe na najwyższe napięcie dopuszczalne powyżej 123 kV

500,00

 

300,00

18

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – kombinowane na najwyższe napięcie dopuszczalne do 72,5 kV

200,00

 

80,00

19

Przekładniki kl. dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami – kombinowane na najwyższe napięcie dopuszczalne powyżej 72,5 kV

1200,00

 

700,00

20

Mierniki natężenia pola elektrycznego od 10 Hz do 20 kHz

150,00

 

 

21

Mierniki natężenia zmiennego pola elektrycznego z jedną sondą

150,00

 

 

22

– za każdą następną sondę

100,00

 

 

23

Mierniki natężenia pola magnetycznego od 0 do 20 kHz

150,00

 

 

 

Mierniki natężenia zmiennego pola magnetycznego z jedną

 

 

 

24

sondą

150,00

 

 

25

– za każdą następną sondę

100,00

 

 

III

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

1

Gazomierze miechowe do 10 m3/h

10,00

 

5,00

2

Gazomierze miechowe powyżej 10 m3/h do 100 m3/h

30,00

 

15,00

3

Gazomierze miechowe powyżej 100 m3/h

100,00

 

50,00

4

Gazomierze rotorowe do 100 m3/h

100,00

 

50,00

5

Gazomierze rotorowe powyżej 100 m3/h

180,00

 

90,00

6

Gazomierze turbinowe do 100 m3/h

100,00

 

50,00

7

Gazomierze turbinowe powyżej 100 m3/h do 2500 m3/h

180,00

 

90,00

8

Gazomierze turbinowe powyżej 2500 m3/h do 6500 m3//h

200,00

 

100,00

9

Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h

10,00

 

7,00

10

Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h i nie większym niż 500 m3/h

34,00

 

18,00

11

Wodomierze sprzężone

10,00

 

7,00

IV

Liczniki do cieczy innych niż woda

1

Liczniki objętości do cieczy innych niż woda komorowe

 

 

100,00

2

Liczniki objętości do cieczy innych niż woda turbinowe

 

 

100,00

3

Liczniki objętości do cieczy innych niż woda elektromagnetyczne

 

 

100,00

4

Liczniki objętości do cieczy innych niż woda ultradźwiękowe

 

 

100,00

5

Liczniki masy cieczy innych niż woda

 

 

100,00

6

Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe) do 500 dm3/min

 

200,00

 

7

Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe) powyżej 500 dm3/min

 

300,00

 

8

Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan do 500 dm3/min

 

300,00

 

9

Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan powyżej 500 dm3/min do 1000 dm3/min

 

350,00

 

10

Instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych do 500 dm3/min

 

200,00

 

11

Instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych powyżej 500 dm3/min do 600 dm3/min

 

250,00

 

12

Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda do 500 dm3/min

 

200,00

 

13

Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda powyżej 500 dm3/min

 

300,00

 

14

Odmierzacze paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe) – legalizacja pierwotna przed zainstalowaniem

55,00

 

44,00

15

Odmierzacze paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe) – legalizacja pierwotna po zainstalowaniu i legalizacja ponowna

 

100,00

 

16

Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan – legalizacja pierwotna przed zainstalowaniem

110,00

 

88,00

17

Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan – legalizacja pierwotna po zainstalowaniu i legalizacja ponowna

 

300,00

 

 

1

2

3

4

5

18

Przeliczniki do gazomierzy, o których mowa pod lp. 1–8

 

 

15,00

19

Kolby metalowe II rzędu do cieczy bez zaworu

100,00

 

60,00

20

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem z odgórnym odczytem pojemności do 500 dm3

300,00

 

200,00

21

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem z odgórnym odczytem pojemności powyżej 500 dm3

1000,00

 

700,00

22

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem z oddolnym i odgórnym odczytem pojemności do 500 dm3

300,00

 

200,00

23

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem z oddolnym i odgórnym odczytem pojemności powyżej 500 dm3

1000,00

 

700,00

24

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem bez podziałki

100,00

 

70,00

25

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem bez podziałki 20 dm3 i 50 dm3

75,00

 

50,00

 

26

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem bez podziałki 100 dm3 i 200 dm3

225,00

 

150,00

27

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem bez podziałki 500 dm3

300,00

 

200,00

28

Kolby metalowe II rzędu do cieczy z zaworem bez podziatki powyżej 500 dm3

450,00

 

300,00

29

Kolby metalowe II rzędu do gazu ciekłego propan-butan

150,00

 

100,00

30

Kolby szklane z jedną kreską klasy A do 250 cm3

3,00

 

2,00

31

Kolby szklane z jedną kreską klasy A powyżej 250 cm3

4,40

 

3,20

32

Cylindry pomiarowe klasy A do 250 cm3

7,00

 

4,40

33

Cylindry pomiarowe klasy A powyżej 250 cm3

10,00

 

8,40

34

Pipety laboratoryjne jednomiarowe klasy A

2,40

 

2,00

35

Pipety laboratoryjne wielomiarowe klasy A

4,80

 

4,00

36

Biurety zwykłe klasy A

8,60

 

6,00

37

Pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy

23,00

 

13,00

38

Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe do 5 m3 1)

 

400,00

 

39

Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe powyżej 5 m3 do 50 m3

 

400,00

 

40

i za każdy rozpoczęty m3 powyżej 5 m3 do 50 m3 1)

 

30,00

 

41

Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe powyżej 50 m3 do 100 m3

 

1750,00

 

42

i za każdy rozpoczęty m3 powyżej 50 m3 do 100 m3 1)

 

20,00

 

43

Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe powyżej 100 m3 do 500 m3

 

2750,00

 

44

i za każde rozpoczęte 10 m3 powyżej 100 m3 do 500 m3 1)

 

20,00

 

45

Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe powyżej 500 m3 do 2000 m3

 

3550,00

 

46

i za każde rozpoczęte 10 m3 powyżej 500 m3 do 2000 m3 1)

 

10,00

 

47

Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe powyżej 2000 m3 do 20000 m3

 

5050,00

 

48

i za każde rozpoczęte 100 m3 powyżej 2000 m3 do 20000 m3 1)

 

20,00

 

49

Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe powyżej 20000 m3

 

8650,00

 

50

i za każde rozpoczęte 1000 m3 powyżej 20000 m3 1)

 

40,00

 

51

Zbiorniki pomiarowe. Schładzalniki do mleka

 

250,00

 

52

Zbiorniki pomiarowe niskociśnieniowe i ciśnieniowe do 10 m3

 

500,00

 

53

Zbiorniki pomiarowe niskociśnieniowe i ciśnieniowe powyżej 10 m3

 

800,00

 

54

Samochodowe cysterny pomiarowe do 2 m3 2)

150,00

200,00

 

55

Samochodowe cysterny pomiarowe powyżej 2 m3 do 5 m3 2)

250,00

300,00

 

56

Samochodowe cysterny pomiarowe powyżej 5 m3 2)

400,00

500,00

 

57

Beczki drewniane do 105 dm3

10,00

 

9,00

58

Beczki pomiarowe drewniane powyżej 105 dm3 do 210 dm3

15,00

 

12,00

59

Beczki pomiarowe drewniane powyżej 210 dm3 do 520 dm3

25,00

 

18,00

60

Beczki pomiarowe drewniane powyżej 520 dm3

 

200,00

 

61

Beczki pomiarowe metalowe do 105 dm3

10,00

 

9,00

62

Beczki pomiarowe metalowe powyżej 105 dm3 do 210 dm3

15,00

 

12,00

63

Beczki pomiarowe metalowe powyżej 210 dm3 do 520 dm3

25,00

 

18,00

64

Beczki pomiarowe metalowe powyżej 520 dm3

 

200,00

 

65

Beczki pomiarowe z tworzywa sztucznego do 105 dm3

10,00

 

9,00

66

Beczki pomiarowe z tworzywa sztucznego powyżej 105 dm3 do 210 dm3

15,00

 

12,00

 

1

2

3

4

5

67

Beczki pomiarowe z tworzywa sztucznego powyżej 210 dm3do 520 dm3

25,00

 

18,00

68

Beczki pomiarowe z tworzywa sztucznego powyżej 520 dm3

 

200,00

 

69

Pływakowe mierniki objętości mleka

15,00

 

10,00

70

Ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych

 

 

32,00

71

Ciepłomierze do wody powyżej 10 m3/h, z wyłączeniem zwężkowych

 

 

46,00

72

Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych

 

 

15,00

73

Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych

 

 

8,00

74

Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody do 10 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych

 

 

9,00

75

Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h i nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych

 

 

23,00

V

Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych

 

 

 

1

Przyrządy do pomiaru długości drutu .

 

70,00

 

2

Przyrządy do pomiaru długości kabla

 

70,00

 

3

Przyrządy do pomiaru długości tkanin

 

110,00

 

4

Przyrządy do pomiaru długości materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

 

70,00

 

5

Materialne miary długości – przymiary wstęgowe o długości nominalnej do 20 m

20,00

 

15,00

6

Materialne miary długości – przymiary wstęgowe o długości nominalnej powyżej 20 m do 50 m

30,00

 

25,00

7

Materialne miary długości – przymiary wstęgowe o długości nominalnej powyżej 50 m

40,00

 

35,00

8

Materialne miary długości – przymiary sztywne (w tym bławatne i do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników), przymiary półsztywne (w tym do pomiaru wysokości napełniania zbiorników), przymiary składane

20,00

 

15,00

9

Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór – mechaniczne

 

120,00

 

10

Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór – elektroniczne

 

120,00

 

11

Przyrządy kontrolne – tachografy samochodowe przed zainstalowaniem w pojeździe

70,00

 

50,00

12

Przyrządy kontrolne – tachografy samochodowe po zainstalowaniu w pojeździe

50,00

 

40,00

13

Taksometry elektroniczne po wyprodukowaniu, przed zainstalowaniem

68,00

 

54,00

14

Taksometry elektroniczne po zainstalowaniu

40,00

 

30,00

14a

Taksometry elektroniczne będące w użytkowaniu naprawiane lub z uszkodzoną cechą zabezpieczającą

 

 

 

14b

Taksometry elektroniczne będące w użytkowaniu, nienaprawiane i posiadające nieuszkodzone cechy zabezpieczające podczas zgłoszenia

 

 

 

 

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

 

 

 

15

– radarowe

140,00

 

110,00

16

– laserowe

150,00

 

115,00

17

– prędkościomierze

60,00

 

45,00

 

Uwagi:

 

 

 

 

1. Jeżeli procedura legalizacji wymaga użycia pojazdu samochodowego, zgłaszający ponosi koszty użycia takiego pojazdu.

 

 

 

 

2. Za sprawdzenie taksometru elektronicznego, tylko w zakresie zmiany opłat lub układu taryf na nowe, w urzędzie lub w punkcie legalizacyjnym, pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

VI

Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych

 

 

 

1

Odważniki klasy dokładności E1 do 200 g

50,00

 

 

2

Odważniki klasy dokładności E1 powyżej 200 g

75,00

 

 

3

Odważniki klasy dokładności E2/klasy dokładności 1 do 200 g

14,00

 

6,00

4

Odważniki klasy dokładności E2/klasy dokładności 1 powyżej 200 g

16,00

 

7,00

5

Odważniki klasy dokładności F1/klasy dokładności 2 do 200 g

12,00

 

5,00

6

Odważniki klasy dokładności F1/klasy dokładności 2 powyżej 200 g

14,00

 

6,00

7

Odważniki klasy dokładności F2/klasy dokładności 3 do 200 g

8,00

 

4,00

8

Odważniki klasy dokładności F2/klasy dokładności 3 powyżej 200 g

10,00

 

5,00

9

Odważniki klasy dokładności M1/klasy dokładności 4 do 500 g

8,00

 

4,00

10

Odważniki klasy dokładności M1/klasy dokładności 4 powyżej 500 g

12,00

 

6,00

11

Odważniki klasy dokładności M2/klasy dokładności 5 do 5 kg

6,00

 

3,00

12

Odważniki klasy dokładności M2/klasy dokładności 5 powyżej 5 kg

10,00

 

5,00

13

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności l – mechaniczne odważnikowo-uchylne, odważnikowo-włącznikowo-uchylne

 

70,00

46,00

14

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności l – mechaniczne włącznikowo-uchylne

 

110,00

71,00

15

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności l – elektroniczne

 

70,00

46,00

16

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności l – torsyjne

20,00

23,00

13,00

17

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 10 kg

19,00

26,00

16,00

18

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 10 kg do 200 kg

32,00

38,00

20,00

19

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg

47,00

50,00

32,00

20

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne do 1 kg

19,00

26,00

16,00

21

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 1 kg do 10 kg

19,00

26,00

16,00

22

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 10 kg do 200 kg

32,00

38,00

20,00

23

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 200 kg

47,00

50,00

32,00

24

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe do 20 kg

19,00

26,00

16,00

25

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 20 kg do 200 kg

27,00

32,00

17,00

26

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III – prostodźwigniowe powyżej 200 kg do 500 kg

39,00

42,00

27,00

27

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III – prostodźwigniowe powyżej 500 kg do 3000 kg

51,00

64,00

44,00

28

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III – prostodżwigniowe powyżej 3000 kg do 10000 kg

 

156,00

 

29

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 10000 kg do 30000 kg

 

364,00

 

30

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 30000 kg do 70000 kg

 

500,00

 

31

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 70000 kg

 

600,00

 

32

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe do 20 kg

19,00

26,00

16,00

33

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 200 kg

27,00

32,00

17,00

34

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg do 500 kg

39,00

42,00

27,00

35

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 500 kg do 3000 kg

51,00

64,00

44,00

 

1

2

3

4

5

36

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 3000 kg

 

156,00

 

37

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne do 20 kg

19,00

26,00

16,00

38

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 20 kg do 200 kg

27,00

32,00

17,00

39

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 200 kg do 500 kg

39,00

42,00

27,00

40

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 500 kg do 3000 kg

51,00

64,00

44,00

41

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 3000 kg do 10000 kg

 

156,00

 

42

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 10000 kg do 30000 kg

 

350,00

 

43

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 30000 kg do 70000 kg

 

480,00

 

44

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 70000 kg

 

600,00

 

45

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo-elektroniczne (hybrydowe) do 3000 kg

51,00

64,00

44,00

46

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo-elektroniczne (hybrydowe) powyżej 3000 kg do 10000 kg

 

156,00

 

47

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo-elektroniczne (hybrydowe) powyżej 10000 kg do 30000 kg

 

350,00

 

48

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo-elektroniczne (hybrydowe) powyżej 30000 kg do 70000 kg

 

480,00

 

49

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo-elektroniczne (hybrydowe) powyżej 70000 kg

 

600,00

 

50

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 20 kg

16,00

22,00

13,00

51

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 200 kg

27,00

32,00

17,00

52

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg do 500 kg

39,00

42,00

27,00

53

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 500 kg

51,00

64,00

44,00

54

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne do 20 kg

16,00

22,00

13,00

55

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 20 kg do 200 kg

27,00

32,00

17,00

56

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 200 kg do 500 kg

39,00

42,00

27,00

57

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 500 kg do 3000 kg

51,00

64,00

44,00

58

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 3000 kg do 10000 kg

120,00

156,00

 

59

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 10000 kg

 

250,00

 

60

Wagi automatyczne porcjujące do 0,5 kg

 

90,00

 

61

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 0,5 kg do 2 kg

 

120,00

 

62

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 2 kg do 10 kg

 

150,00

 

63

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 10 kg do 50 kg

 

170,00

 

64

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 50 kg

 

200,00

 

65

Dozowniki objętościowe od 0,1 kg

 

90,00

 

66

Dozowniki objętościowe powyżej 0,1 kg do 0,5 kg

 

90,00

 

67

Dozowniki objętościowe powyżej 0,5 kg do 2 kg

 

120,00

 

68

Dozowniki objętościowe powyżej 2 kg

 

160,00

 

69

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5 i 1 do 200 t/h

 

220,00

 

70

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5 i 1 powyżej 200 t/h do 1000t/h

 

300,00

 

71

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5 i 1 powyżej 1000 t/h

 

377,00

 

 

1

2

3

4

5

72

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 2 do 200 t/h

 

220,00

 

73

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 2 powyżej 200 t/h do 1000 t/h

 

300,00

 

74

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 2 powyżej 1000 t/h

 

377,00

 

75

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2 do 100 kg

 

104,00

 

76

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2 powyżej 100 kg do 500 kg

 

138,00

 

77

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2 powyżej 500 kg

 

173,00

 

78

Wagi automatyczne odważające klasy 0,5 do 100 kg

 

104,00

 

79

Wagi automatyczne odważające klasy 0,5 powyżej 100 kg do 500 kg

 

138,00

 

80

Wagi automatyczne odważające klasy 0,5 powyżej 500 kg

 

173,00

 

81

Wagi automatyczne kontrolne i sortujące do 3 kg

 

120,00

 

82

Wagi automatyczne kontrolne i sortujące powyżej 3 kg do 15 kg

 

180,00

 

83

Wagi automatyczne kontrolne i sortujące powyżej 15 kg

 

200,00

 

84

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków do 3 kg

 

100,00

 

85

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 3 kg do 15 kg

 

150,00

 

86

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 15 kg do 500 kg

 

170,00

 

87

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 500 kg do 5 t

 

200,00

 

88

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 5 t

 

250,00

 

89

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych klasy 0,2 A i 0,2 B do 70 t

 

720,00

 

90

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych klasy 0,2 A i 0,2 B powyżej 70 t

 

780,00

 

91

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych klasy 0,5 do 70 t

 

720,00

 

92

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych klasy 0,2; 0,5 powyżej 70 t

 

780,00

 

93

Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu klasy 0,2; 0,5 i 1 do 10 t

 

256,00

 

94

Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu klasy 0,2; 0,5 i 1 powyżej 10 t

 

280,00

 

95

Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu klasy 2 do 10 t

 

256,00

 

96

Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu klasy 2 powyżej 10 t

 

280,00

 

97

Densymetry do olejów mineralnych, za każdy punkt podziałki areometrycznej

3,00

 

2,40

 

Termodensymetry do olejów mineralnych

 

 

 

98

– za każdy punkt podziałki areometrycznej

3,00

 

2,40

99

– za każdy punkt podziałki termometrycznej

2,00

 

1,60

100

Densymetry do moczu, za każdy punkt podziałki areometrycznej

3,00

 

2,40

 

Termodensymetry do moczu

 

 

 

101

– za każdy punkt podziałki areometrycznej

3,00

 

2,40

102

– za każdy punkt podziałki termometrycznej

2,00

 

1,60

103

Densymetry do alkoholu, za każdy punkt podziałki areometrycznej

3,00

 

2,40

 

Termodensymetry do alkoholu

 

 

 

104

– za każdy punkt podziałki areometrycznej

3,00

 

2,40

105

– za każdy punkt podziałki termometrycznej

2,00

 

1,60

106

Alkoholomierze, za każdy punkt podziałki areometycznej

3,00

 

2,40

 

Termoalkoholomierze

 

 

 

107

– za każdy punkt podziałki areometrycznej

3,00

 

2,40

108

– za każdy punkt podziałki termometrycznej

2,00

 

1,60

109

Gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy – w jednej temperaturze

400,00

500,00

 

110

Gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L

600,00

1000,00

 

111

Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1 L

75,00

 

55,00

112

Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 L

60,00

 

40,00

 

1

2

3

4

5

 

Uwagi:

 

 

 

 

1. Za sprawdzenie dodatkowego urządzenia: drukującego wagi, zdalnie wskazującego masę, wskazującego należność za ważony towar pobiera się 20% opłaty za sprawdzenie danej wagi.

 

 

 

 

2. Za sprawdzenie wag wielopomostowych pobiera się opłatę o 20% wyższą dla wag dwu pomostowych i o 30% wyższą dla wag trójpomostowych od opłaty za sprawdzenie danej wagi.

 

 

 

 

3. Za sprawdzenie podzielni wagi prostodźwigniowej pobiera się opłatę w wysokości 30% opłaty za sprawdzenie danej wagi.

 

 

 

VII

Przyrządy do pomiaru siły

 

 

 

1

Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych o pionowej osi korpusu do 500 N

 

150,00

 

2

Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych o pionowej osi korpusu powyżej 500 N

 

220,00

 

3

Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych o poziomej osi korpusu do 500 kN

 

260,00

 

4

Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych o poziomej osi korpusu powyżej 500 kN

 

400,00

 

 

Uwagi:

 

 

 

 

1. Powyższe opłaty odnoszą się do maszyn wytrzymałościowych jedno-, dwu- lub trzyzakresowych, dla jednego rodzaju sił, z jednym siłomierzem.

 

 

 

 

2. Za sprawdzenie każdego dodatkowego zakresu pomiarowego maszyny wytrzymałościowej pobiera się 30% opłaty za sprawdzenie danej maszyny.

 

 

 

 

3. Za sprawdzenie drugiego rodzaju sił opłata wzrasta o 100%.

 

 

 

 

4. Za sprawdzenie każdego dodatkowego siłomierza maszyny wytrzymałościowej pobiera się opłatę 190,00 zł, z uwzględnieniem uwagi 2 i 3.

 

 

 

 

5. Za sprawdzenie siłomierza maszyny wytrzymałościowej, którego wskazania nie są mianowane w jednostkach miary siły, z wykonaniem tablicy wzorcowania, pobiera się opłatę o 120,00 zł wyższą od opłaty za sprawdzenie danej maszyny.

 

 

 

VIII

Przyrządy do pomiaru ciśnienia

 

 

 

1

Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych

10,00

 

8,00

IX

Przyrządy do pomiaru wielkości chemicznych i fizykochemicznych

1

Refraktometry Pulfricha

250,00

310,00

 

2

Refraktometry wizualne

90,00

110,00

 

3

Refraktometry fotoelektryczne

250,00

310,00

 

4

Polarymetry wizualne

100,00

125,00

 

5

Polarymetry fotoelektryczne

250,00

310,00

.

6

Analizatory spalin samochodowych przeznaczone do pomiaru zawartości

140,00

200,00

 

7

Analizatory wydechu

 

 

 

 

– legalizacja pierwotna

250,00

 

200,00

 

– legalizacja ponowna

150,00

 

100,00

X

Przyrządy do pomiaru wilgotności

 

 

 

1

Wilgotnościomierze pojemnościowe, oporowe do ziarna zbóż i nasion oleistych

150,00

 

 

2

Wilgotnościomierze spektralne do ziarna zbóż i nasion oleistych

400,00

 

 

 

Objaśnienia:

1)Komora zbiornika traktowana jest jako zbiornik pomiarowy bezciśnieniowy.

2) Komora cysterny traktowana jest jako cysterna samochodowa.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »