| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z późn. zrn.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 707,1282 ha położonych na terenach miast: Mielec, Gorlice, Dębica, Sanok, Leżajsk, Jarosław oraz gmin: Dębica i Łaszki.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się opis granic i terenu – „Teren Miasta Chełm”,

b) opis granic i terenu – „Teren Miasta Gorlice” otrzymuje brzmienie:

„Teren miasta Gorlice

Obręb Gorlice – Tereny Przemysłowe Glinik Mariampolski

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 454/66, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż drogi łączącej ul. Szopena z ul. Biecką do pkt nr 2, będącego narożnikiem działki 454/66, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/19, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem z sąsiadującą działką 454/19 do pkt nr 4. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie ogrodzeniem do pkt nr 5, skręca w kierunku południowo-wschodnim i po ogrodzeniu dochodzi do pkt nr 6, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/62. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 7, położonego w południowej części działki 454/62, skąd skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 8 rozgraniczającego pas drogi krajowej ul. Biecką, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Bieckiej przez pkt nr 9 do pkt nr 10 położonego w północno-wschodniej części działki 454/50. Dalej biegnie wzdłuż ul. Bieckiej w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 11, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/50, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12 wzdłuż ogrodzenia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków położonej na działce 466. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 454/50, dalej skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 14, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/74, następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 15 położonego w południowo-wschodniej części działki 454/70. Z pkt nr 15 biegnie w kierunku zachodnim po granicy z działką 454/55 do pkt nr 16, skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 17, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 18, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/70. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 19 do pkt nr 20, położonego w północno-zachodniej części działki 454/69, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 21 położonego w południowo-zachodniej części działki 454/67. Z pkt nr 21 biegnie wzdłuż torów kolejowych prowadzących do Elektrociepłowni „Glinik” położonych na działce 454/29 przez pkt 22 do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 23, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 472/6, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 24 do pkt nr 25 położonego na linii pasa drogi krajowej (ul. Biecką). Z pkt nr 25 biegnie pasem drogi krajowej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 26, dalej wzdłuż drogi krajowej ul. Biecką do pkt nr 27. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną do pkt nr 28 wzdłuż działki 482/17, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 linią łamaną po ogrodzeniu stacji gazowej Karpackich Zakładów Gazownictwa, położonej na działce 486/2. Z pkt nr 35 biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działki 486/3 do pkt nr 36. Od pkt nr 36, położonego w północnym narożniku działki 486/3, biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 37, skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 23, z którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 39, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 468/5 na linii pasa wodnego rzeki Ropy, granica biegnie pasem wodnym rzeki Ropy linią łamaną, wschodnią granicą działki 479 w kierunku południowym do pkt nr 40. Tu załamuje się i biegnie linią łamaną południowo-zachodnią granicą działki 479 do pkt nr 41. Z pkt nr 41 biegnie wzdłuż wschodniej strony ul. Bieckiej drogi krajowej Gorlice–Jasło oraz działki 468/5 linią łamaną do pkt nr 42. W pkt nr 42 załamuje się i biegnie linią łamaną północną stroną działki 468/5 do pkt nr 39, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 43, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 467/4, granica biegnie linią łamaną granicą działki 460/5 w kierunku zachodnim do pkt nr 44, skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną pasa drogi krajowej Gorlice–Jasło do pkt nr 45. W pkt nr 45 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działki 467/4 przez pkt nr 46, dalej w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 47 do pkt nr 48. W pkt nr 48, położonym na północno-wschodnim narożniku działki 467/4, skręca w kierunku południowym i linią pasa wodnego rzeki Ropy dochodzi do pkt nr 43, od którego opis rozpoczęto.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914, z 2001 r. Nr 30, poz. 333 i Nr 107, poz. 1174, z 2002 r. Nr 64, poz. 585, z 2003 r. Nr 3, poz. 35 i Nr 227, poz. 2246 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 694.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »