reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych

Na postawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) zarządza się. co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa uprawnienia ministrów, kierowników urzędów i instytucji w zakresie wyróżniania żołnierzy zawodowych pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych oraz występowania o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej tych żołnierzy.”;

2) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyróżnienie białą bronią,”;

3) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej, zwanej dalej „ustawą”, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może być połączony wniosek o zawieszenie żołnierza w czynnościach służbowych.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, występuje się do:

1) Ministra Obrony Narodowej – jeżeli wniosek dotyczy żołnierza zawodowego posiadającego stopień wojskowy nie niższy niż generał brygady,

2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr – jeżeli wniosek dotyczy żołnierza zawodowego posiadającego stopień wojskowy inny niż określony w pkt 1.”;

4) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zawiadamia o popełnieniu czynu o znamionach przestępstwa ściganego na wniosek dowódcy jednostki wojskowej:

a) przez żołnierza zawodowego posiadającego stopień wojskowy nie niższy niż generał brygady – Ministra Obrony Narodowej,

b) przez żołnierza zawodowego posiadającego stopień wojskowy inny niż określony w lit. a – dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr,”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ministra, kierownika urzędu lub instytucji zawiadamia:

1) organ orzekający – o prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym wydanym w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec żołnierza na wniosek. o którym mowa w § 3 ust. 1 lub w § 5 pkt 2,

2) przełożony dyscyplinarny – o podjętej decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych żołnierza, na wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz o przedłużeniu okresu zawieszenia, a także o uchyleniu zawieszenia.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama