| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 89 ust. 3, art. 92 ust. 1, art. 93 ust. 3, art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 6, art. 99, art. 102 ust. 7, art. 103 ust. 4, art. 108, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, objęte zerową stawką akcyzy.”;

2) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–8, są okazywane w oryginale właściwemu w sprawach znaków akcyzy naczelnikowi urzędu celnego przy składaniu wniosku. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.”;

3) w załączniku nr 12 do rozporządzenia, w objaśnieniach do upoważnienia, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) „wytworzonych na terytorium kraju” lub „importowanych” lub „nabytych wewnątrzwspólnotowo”;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »