| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 23, poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzedaży biletów:

1) jednorazowych z ulgą 37 %, 49 %, 78 %, 95% i 100 %,

2) miesięcznych imiennych z ulgą 37 %, 49 % i 78 %

– skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz wzór rozliczania dotacji określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się do przewozów zrealizowanych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Rozliczenia z budżetem państwa dotacji za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonuje się równocześnie z rozliczeniem dotacji za okres rozliczeniowy, w którym wchodzi w życie niniejsze rozporządzenie.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 grudnia 2004 r. (poz. 2671)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »