| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 16 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej (Dz. U. Nr 5, poz. 48) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 2 300,00 zł, zwana dalej „podstawą”.

2. Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie:

1) do trzykrotności podstawy dla członka kadry olimpijskiej,

2) do jednokrotności podstawy dla:

a) członka kadry narodowej,

b) członka kadry paraolimpijskiej.”.

§ 2.
Zawodnik kadry olimpijskiej, paraolimpijskiej lub narodowej, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia otrzymuje stypendium sportowe, zachowuje to stypendium w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostało przyznane.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »