| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i tryb wpłat do budżetu państwa należności pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży substancji nowej, w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu, w sytuacji gdy przedsiębiorca wprowadził tę substancję do obrotu bez wymaganego zgłoszenia.
§ 2.
1. Przedsiębiorca uzyskujący przychody z tytułu sprzedaży substancji nowej, o której mowa w § 1, jest obowiązany bez wezwania do wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego należności pieniężnej, stanowiącej 100 % przychodów ze sprzedaży tej substancji, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał te przychody, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przedsiębiorca płacący zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej wpłaca należność pieniężną, o której mowa w ust. 1, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

3. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1, jest urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Neneman

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »