REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2864

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach (Dz. U. Nr 83, poz. 771) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 21 otrzymuje brzmienie:

21

BIFENTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan 2-metylobifenyl -3-ilometylu

10,0

chmiel (suszony)

 

 

5,0

herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis)

 

 

 

2,0

sałata i podobne

 

 

 

1,0

warzywa kapustne głowiaste

 

 

 

0,5

pszenica, jęczmień, owies i pszenżyto, truskawki (inne niż dziko rosnące), fasolka warzywna (ze strąkami)

 

 

 

0,3

owoce ziarnkowe, jeżyny, maliny

 

 

 

0,2

owoce pestkowe, winogrona, warzywa kapustne kwiatostanowe, oberżyna, papryka, pomidory

 

 

 

0,1

tłuszcz bydlęcy4), owoce cytrusowe, banany, ogórki, cukinie, korniszony, groszek warzywny (ze strąkami), nasiona roślin oleistych

 

 

 

0,05

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego i materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4)

 

 

 

0,01

mleko5) i jaja6)

 

2) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

22

BINAPAKRYL

3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylofenylu

0,1

herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

 

 

 

0,01

zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6)

 

 

 

0,05

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

 

3) lp. 26 otrzymuje brzmienie:

26

BROMOPROPYLAT

4,4'-dibromobenzilan izopropylu

2,0

owoce cytrusowe, owoce ziarnkowe, winogrona

 

 

 

1,0

pomidory, fasolka warzywna (ze strąkami)

 

 

 

0,1

nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony)

 

 

 

0,05

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6) i zboża

 

4) dodaje się Ilp. 48a w brzmieniu:

48a

1,2-DICHLOROETAN

 

0,1

materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6)

 

 

 

0,02

nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

 

 

 

0,01

zboża, pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

 

5) lp. 65 otrzymuje brzmienie:

65

DINOSEB

4,6-dinitro-2-sec-butylofenol

0,1

herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony)

 

 

 

0,01

zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6)

 

 

 

0,05

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

 

6) lp. 75 otrzymuje brzmienie:

75

FAMOKSADON

 

2,0

winogrona

 

 

 

1,0

pomidory

 

 

 

0,3

melony

 

 

 

0,2

oberżyna, ogórki, cukinie, korniszony, jęczmień

 

 

 

0,1

pozostałe zboża

 

 

 

0.05

materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6), nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony)

 

 

 

0,02

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, kukurydza, ryż

 

7) lp. 109 otrzymuje brzmienie:

109

KAPTAFOL

N-(1,1,2,2-tetrachloroetylotio)-cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid

0,1

herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

 

 

 

0,01

zboża

 

 

 

0,02

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

 

 

 

0,01

materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6)

 

8) dodaje się lp. 146a w brzmieniu:

146a

NITROFEN

Ester 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,02

nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

 

 

 

0,01

zboża, pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6)

 

9) dodaje się lp. 182a w brzmieniu:

182a

TLENEK ETYLENU

(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu)

0,2

nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

 

 

 

0,02

zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6)

 

 

 

0,1

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem lp. 21 i 75 załącznika do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 25 marca 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy nr 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG odnośnie maksymalnych poziomów pozostałości bromopropylatu (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004);

2) dyrektywy nr 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG odnośnie do maksymalnych poziomów pozostałości określonych pestycydów, których stosowanie jest zakazane we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004);

3) dyrektywy nr 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG odnośnie maksymalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (Dz. Urz. UE L 301 z 28.09.2004).

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

4) W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10 % dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5) W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4 % wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu.

Dla przetworów mlecznych:

– przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2 % – dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

– przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2 % – dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6) W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10 % tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-12-31
  • Data obowiązywania: 2004-12-31
  • Dokument traci ważność: 2008-03-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA