| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 82 ust. 4 i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.1)) i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996, z późn. zm.3)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli l:

a) w części l wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:

„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

główny księgowy resortu

według odrębnych przepisów

główny specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej

radca generalny,
naczelnik wydziału,
radca: ministra (innego członka Rady Ministrów), kierownika urzędu centralnego,
główny specjalista

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
główny wizytator,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie”

 

b) w części III w wierszu Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej w kolumnie trzeciej Wymagane kwalifikacje wyrazy „wykształcenie wyższe” zastępuje się wyrazami „według odrębnych przepisów”;

2) w tabeli II wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:

„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

główny księgowy budżetu wojewody

według odrębnych przepisów

wojewódzki konserwator przyrody,
architekt wojewódzki,
geolog wojewódzki,
informatyk wojewódzki

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej

radca generalny,
naczelnik (kierownik) wydziału,
radca wojewody,
starszy inspektor wojewódzki,
kierownik oddziału w urzędzie wojewódzkim,
zastępca głównego księgowego

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),
kierownik pracowni,
główny specjalista,
inspektor wojewódzki,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału,
zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej)

wykształcenie wyższe

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie”

 

3) w tabeli III:

a) w części l wiersz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymuje brzmienie:

„Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału,
kierownik samodzielnego oddziału,
główny specjalista,
główny programista

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

zastępca naczelnika wydziału,
zastępca głównego księgowego,
kierownik zespołu (oddziału, działu, samodzielnego referatu),
kierownik laboratorium,
kierownik pracowni, kierownik sekcji,
kierownik referatu

wykształcenie wyższe

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie”

 

b) w części VIII wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:

„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor

według odrębnych przepisów

wicedyrektor

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące samodzielne w służbie cywilnej

naczelnik wydziału,
kierownik samodzielnego oddziału

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
radca prawny

według odrębnych przepisów

kierownik oddziału,
kierownik samodzielnego referatu,
kierownik referatu

wykształcenie wyższe”

 

c) w części IX wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:

„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

naczelnik

według odrębnych przepisów

zastępca naczelnika

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące samodzielne w służbie cywilnej

kierownik działu,
komornik skarbowy,
kierownik samodzielnego referatu

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
radca prawny

według odrębnych przepisów

oskarżyciel skarbowy

wykształcenie wyższe prawnicze

kierownik referatu,
inspektor kontroli podatkowej

wykształcenie wyższe”

 

d) w części X wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:

„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor,
wicedyrektor

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
radca prawny

według odrębnych przepisów

kierownik oddziału,
kierownik referatu

wykształcenie wyższe

inspektor kontroli skarbowej l stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora II stopnia

inspektor kontroli skarbowej II stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora III stopnia

inspektor kontroli skarbowej III stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora IV stopnia

inspektor kontroli skarbowej IV stopnia

wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach administracji podatkowej albo wykształcenie wyższe
i 3-letnia praktyka w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej”

 

4) w tabeli IV w części l wiersz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymuje brzmienie:

„Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału,
zastępca głównego księgowego

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),
kierownik pracowni,
główny specjalista,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału,
zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej)

wykształcenie wyższe

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie”

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236, z 2001 r. Nr 89, poz. 978, z 2002 r. Nr 8, poz. 62 i Nr 70, poz. 647, z 2003 r. Nr 14, poz. 138 i Nr 141, poz. 1358 oraz z 2004 r. Nr 130, poz. 1381 i Nr 210, poz. 2137.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »