reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. U. Nr 97, poz. 972 i Nr 219, poz. 2221) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2;

2) § 3 utrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Objęcie towarów masowych oraz towarów transportowanych rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej, ze zwolnieniem z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca, w którym są dokonywane czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, o którym mowa w art. 266 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.2); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, wymaga:

1) złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz załączenia do niego wykazu towarów z podaniem ich kodów CN;

2) uzyskania pozwolenia wydanego przez dyrektora izby celnej na stosowanie procedury uproszczonej, na obejmowanie towarów wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1, procedurą celną;

3) określenia w pozwoleniu, o którym mowa w pkt 2, zasad dokonywania zgłoszeń celnych towarów objętych wykazem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku objęcia towarów transportowanych rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej, ze zwolnieniem z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o wysyłce towarów z miejsca, w którym są dokonywane czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, o którym mowa w art. 285 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego.”;

3) w § 7:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego, nie stosuje się również przy objęciu, poza godzinami pracy urzędu celnego, procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą składu celnego oraz procedurą dopuszczenia do obrotu stanowiącą zakończenie procedury składu celnego z zastosowaniem zbiorczego powiadomienia o wyprowadzeniu ze składu celnego, towarów określonych w:

1) sekcji XI Wspólnej Taryfy Celnej – w dziale 57, 61, 62;

2) sekcji XVI Wspólnej Taryfy Celnej – w dziale 84 w pozycjach 8471, 8473 i w dziale 85 w pozycjach 8510, 8516–8525, 8527–8529, 8542.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 335 z 31.12.1993, str. 1; Dz. Urz. WE L 82 z 25.03.1994, str. 15; Dz. Urz. WE L 162 z 30.06.1994, str. 1; Dz. Urz. WE L 235 z 09.09.1994, str. 6; Dz. Urz. WE L 346 z 31.12.1994, str. 1; Dz. Urz. WE L 171 z 21.07.1995, str. 8; Dz. Urz. WE L 70 z 20.03.1996, str. 4; Dz. Urz. WE L 218 z 28.08.1996, str. 1; Dz. Urz. WE L 289 z 12.11.1996, str. 1; Dz. Urz. WE L 9 z 13.01.1997, str. 1; Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.1997, str. 28; Dz. Urz. WE L 196 z 24.07.1997, str. 31; Dz. Urz. WE L 7 z 13.01.1998, str. 3; Dz. Urz. WE L 212 z 30.07.1998, str. 18; Dz. Urz. WE L 10 z 15.01.1999, str. 1; Dz. Urz. WE L 65 z 12.03.1999, str. 1; Dz. Urz. WE L 197 z 29.07.1999, str. 25; Dz. Urz. WE L 188 z 26.07.2000, str. 1; Dz. Urz. WE L 330 z 27.12.2000, str. 1; Dz. Urz. WE L 141 z 28.05.2001, str. 1; Dz. Urz. WE L 68 z 12.03.2002, str. 11; Dz. Urz. UE L 134 z 29.05.2003, str. 1; Dz. Urz. UE L 187 z 26.07.2003, str. 16; Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003, str. 1.

Dane dotyczące ogłoszenia zmian wymienionego rozporządzenia dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama