reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Granicę portu morskiego w Szczecinie od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu nr 1, będącego jednocześnie punktem na granicy administracyjnej miast Szczecina i Polic, położonego na północnym brzegu kanału Cieśnica, stanowiącego granicę tych miast, granica portu biegnie granicą administracyjną obu miast wzdłuż wymienionego kanału w kierunku wschodnim do punktu nr 2, a następnie wodami Odry na wschód przez punkty nr 3 i 4 do punktu nr 5, położonego na wschodnim brzegu Odry, będącego jednocześnie punktem granicznym na granicy administracyjnej miasta Szczecina, miasta Polic i gminy Goleniów.

Dalej granica portu biegnie na północny wschód do punktu nr 6, położonego w gminie Goleniów, przy wale ochronnym południowego brzegu rzeki Iny, przekracza wał, dochodząc do punktu nr 7 położonego u podnóża wału od strony lądu, po czym biegnie w kierunku południowym, od strony lądu wzdłuż wału ochronnego rzeki Odry, przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkt nr 14a, do punktu nr 18.

Z punktu nr 18 granica portu zmienia kierunek na wschodni i wzdłuż górnej krawędzi skarpy nadbrzeżnej dochodzi do punktu nr 19. Stąd biegnie na południe, przecina linię brzegową kanału Iński Nurt łączącego rzekę Odrę z jeziorem Dąbie, stanowiącą granicę administracyjną gminy Goleniów i miasta Szczecina, przecina kanał Iński Nurt i dochodzi do punktu nr 20 położonego na północnym brzegu Wyspy Mewiej.

Dalej granica portu biegnie Wyspą Mewią, na południe, w odległości około 40 m od wschodniego brzegu przesmyku Babina, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 25. W punkcie nr 25 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i w linii prostej przecina przesmyk Babina, dochodząc do punktu nr 26, położonego na Wyspie Dębinie, 50 m na południowy wschód od północnego cypla wyspy.

Z punktu nr 26 granica portu biegnie na południowy zachód, w odległości około 50 m od zachodniego brzegu rzeki Odry, przez istniejące punkty graniczne oddziałów Nadleśnictwa Trzebież, którym nadano kolejne numery granicy portu, i dochodzi do punktu nr 60, położonego w odległości 11 m od północnego brzegu Kanału Leśniczówka, mającego ujście do Odry.

W dalszym biegu granica portu nie zmienia kierunku, przecina Kanał Leśniczówka, biegnie nadal wzdłuż granic oddziałów Nadleśnictwa Trzebież, w odległości około 40 m od brzegu rzeki Odry i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 75a.

Od punktu nr 75a granica portu nadal biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 76, przekracza Kanał Żeglarski, biegnie dalej przez punkt nr 77 do punktu nr 78, położonego na północnym brzegu rzeki Święta. Przekracza cieśninę i przez punkt nr 79 dochodzi do punktu nr 79a, położonego na wyspie Radolin w odległości 55 m na wschód od brzegu Przekopu Mieleńskiego.

Od punktu nr 79a granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż granic oddziałów Nadleśnictwa Trzebież, w przeciętnej odległości około 60 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego, przez punkty o kolejnych numerach, przecina rozlewisko przy Przekopie Mieleńskim między punktami nr 82 i 83, po czym przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 87, położonego na wyspie Radolin, w pobliżu linii brzegu jeziora Dąbie, w odległości 65 m na wschód od zachodniego brzegu Przekopu Mieleńskiego.

W dalszym przebiegu granica portu dochodzi do punktu nr 87a, położonego na brzegu jeziora Dąbie i biegnie dalej na południe jego brzegiem przez punkty nr 87b-c, 88, 88a-d, 89, 89a-c, 90, 90a-f, 91 i dochodzi do punktu nr 91a, położonego na południowym cyplu wyspy Radolin od strony Przekopu Mieleńskiego. Następnie przecina Przesmyk Orli, dochodząc przez punkty nr 91b, 92 do punktu nr 92a, położonego na brzegu wyspy Wielka Kępa. Stąd biegnie dalej na południe, do punktu nr 93 położonego na tej wyspie w odległości 65 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego.

Następnie granica portu biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 67, 72 i 76, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście, w kierunku południowo-wschodnim, w przeciętnej odległości 70 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego, przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkty nr 97a, 97b, 97c, do punktu nr 98 położonego na wale ochronnym. Z punktu nr 98 granica portu nadal biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecina w punkcie nr 100 drogę prowadzącą do Kąpieliska Mieleńskiego i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 107, położonego na północnym brzegu cieśniny Duńczycy.

Przebiegając nadal na południowy wschód, wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 79, 82, 85, 87, 89, 91 i 93, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście, granica portu przecina wody rzeki Duńczycy, po czym przebiega przez wyspę Mienia w odległości około 70 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 115. Tu skręca na południe i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 120, położonego w odległości 90 m od wschodniego brzegu Przekopu Mieleńskiego oraz 67 m na północ od brzegu rzeki Parnicy.

W punkcie nr 120 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni, równoległy do północnej linii brzegu rzeki Parnicy, i dochodzi, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 123 położonego na wysokości ujścia kanału do rzeki Regalicy. W punkcie nr 123 granica portu zmienia kierunek na południowy, przecina rzekę Parnicę i dochodzi do punktu nr 124, położonego u zbiegu południowego brzegu rzeki Parnicy i zachodniego brzegu rzeki Regalicy.

Od punktu nr 124 granica portu biegnie w kierunku południowym, zachodnim brzegiem rzeki Regalicy, przez punkty nr 124a-d, 125, 125a-h, 126, 126a-e, 127, 127a-e, 128, 128a-d, do punktu nr 129 położonego przy północnym skraju wylotu rowu melioracyjnego do rzeki Regalicy. Stąd biegnie dalej na południe, w odległości około 5 m na zachód od skraju nabrzeża, do punktu nr 130, położonego u podnóża nasypu drogowego północnej strony ulicy Gdańskiej, przy moście Cłowym.

W punkcie nr 130 granica portu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż podnóża nasypu drogowego starej jezdni ulicy Gdańskiej, przecina ulicę Węglową i dochodzi do punktu nr 147, położonego na granicy terenów kolejowych na wysokości wschodniego przyczółka wiaduktu drogowego.

Z punktu nr 147 granica portu biegnie na północny zachód do punktu nr 148, przecina torowisko kolejowe, dochodząc do punktu nr 149, położonego na starej granicy pasa drogowego ulicy Gdańskiej i biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż starej granicy pasa drogowego, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 166. Punkty nr 148–157, 160–162, 164 i 166 są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 49/8, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście, i nr 6/10, obręb ewidencyjny nr 107 Śródmieście.

Od punktu nr 166 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż północnej granicy ulicy Gdańskiej przez punkty nr 167a, 168a, 169a, 170a, 171a, 172a do punktu nr 178. Punkty o numerach od 167a do 178 są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 6/13 i 6/11, obręb ewidencyjny nr 107 Śródmieście.

Od punktu nr 178 granica portu w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż bocznicy kolejowej, przecina ulicę Basenową i dochodzi do punktu nr 179, położonego na załamaniu ogrodzenia terenów Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Następnie biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 182, przecina ulicę Zatokową, pozostawiając po stronie portu parking samochodowy, dochodzi do punktu nr 183, po czym biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkt nr 186a, do punktu nr 188. Punkty nr 179, 181, 183, 186a, 187 i 188 są jednocześnie punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 50/12, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście.

Z punktu nr 188 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 192, po czym skręca na północ do punktu nr 193, biegnąc wzdłuż bramy wjazdowej na tereny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Punkt nr 190 jest jednocześnie punktem granicznym nieruchomości.

Z punktu nr 193 granica portu biegnie na zachód do punktu nr 194, a następnie, wzdłuż ogrodzenia przy ulicy Gdańskiej, do punktu nr 195, po czym skręca na północ do punktu nr 196, biegnąc wzdłuż wjazdu kolejowego na teren portu.

Od punktu nr 196 granica portu biegnie na zachód do punktu nr 197, po czym na północny zachód, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 200, zlokalizowanego na narożniku budynku. Następnie biegnie linią łamaną licami budynków i ogrodzeniem przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 204, przecina ulicę Górnośląską i dochodzi do punktu nr 205, położonego na narożniku budynku. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż lic budynków i ogrodzeń, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 210, pozostawiając w granicach portu teren Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen S.A.

W punkcie nr 210 granica portu skręca pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 217, położonego na narożniku nabrzeża w linii brzegu rzeki Parnicy. Opisany odcinek granicy portu rozdziela tereny będące w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen S.A. i Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Punkt nr 217 jest jednocześnie punktem granicznym nieruchomości.

W punkcie nr 217 granica portu skręca na zachód i biegnie krawędzią nabrzeża Elektrowni Szczecin przez punkty nr 218 i 219 do punktu nr 220. Z punktu nr 220 granica portu biegnie nadal w kierunku zachodnim, przecina Basen Elektrowni, pozostawiając go poza obszarem portu, i dochodzi do punktu nr 221, położonego na linii brzegu rzeki Parnicy. W punkcie nr 221 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 1/41 i 41/3, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście, przez punkty nr 222 i 223 do punktu nr 224, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt nr 225 dochodzi do punktu nr 226. Wszystkie punkty na opisanym odcinku są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 1/41 i 41/3, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście.

Od punktu nr 226 granica portu zmienia kierunek na południowo zachodni i biegnie do punktu nr 227, tu skręca na północny zachód do punktu nr 228, biegnąc wzdłuż granicy dzielącej nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. i Stoczni Pomerania Sp. z o.o., włączając w obszar portu nieruchomość Stoczni.

W punkcie nr 228 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. do punktu nr 229, położonego na granicy pasa drogowego ulicy Gdańskiej.

Od punktu nr 229 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż ogrodzeń i lic budynków Stoczni Pomerania Sp. z o.o. od strony ulicy Gdańskiej, przez punkty o kolejnych numerach, dochodzi do punktu nr 241, będącego jednocześnie punktem granicznym nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Stoczni Pomerania Sp. z o.o i terenu bocznicy kolejowej biegnącej przez Wiadukt Wrocławski.

Od punktu nr 242 granica portu biegnie nadal na północny zachód do punktu nr 243, po czym skręca w kierunku północnym i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 245, włączając w obszar portu tereny kolejowe.

W punkcie nr 245 granica portu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 246 położonego na linii obrysu budynku, biegnie obrysem budynku przez punkty nr 247 i 248 do punktu nr 249, tu ponownie przyjmuje kierunek północno-zachodni i biegnie skrajem rampy budynku magazynowego do punktu nr 250. Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie w odległości około 20 m od brzegu rzeki Parnicy i przez punkt nr 251 dochodzi do punktu nr 252, na linii obrysu budynku gospodarczego. Wyłącza budynek z obszaru portu, przechodząc przez punkty nr 253, 254 i 255 na jego narożnikach, przechodzi linią prostą do punktu nr 256 na narożniku kolejnego budynku, a następnie północno-wschodnim licem ściany tego budynku dochodzi do punktu nr 257 na jego narożniku. Odcinek granicy portu od punktu nr 245 do punktu nr 257 biegnie przez teren nieruchomości będących własnością osób fizycznych.

Od punktu nr 257 granica portu biegnie dalej na północny zachód, a następnie na zachód w odległości około 20 m od brzegu rzeki Parnicy, przez teren nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, poprzez punkty o kolejnych numerach, dochodząc do punktu nr 260, położonego u podnóża nasypu drogowego ulicy Gdańskiej.

W punkcie nr 260 granica portu skręca na północny zachód i przez punkt nr 261 dochodzi do punktu nr 262 zlokalizowanego na narożniku nabrzeża po wschodniej stronie południowego przyczółka mostu Portowego. Dalej granica portu zmienia kierunek na północny, przecina rzekę Parnicę wzdłuż wschodniej krawędzi mostu i dochodzi do punktu nr 263 położonego na krawędzi nabrzeża na północnym brzegu rzeki.

Od punktu nr 263 granica portu biegnie nadal w kierunku północnym, przecina Bulwar Śląski i dochodzi do punktu nr 264 położonego na południowo-zachodnim narożniku budynku Portowej Straży Pożarnej od strony ulicy Energetyków, biegnie dalej licem budynku do punktu nr 265 na północno-zachodnim narożniku budynku Portowej Straży Pożarnej, a następnie przez punkt nr 266 dochodzi do punktu nr 267, przecinając ulicę Władysława IV. Punkt nr 267 położony jest po północnej stronie toru kolejowego, przy głównej bramie wjazdowej na teren portu. Punkty nr 264 i 265 są jednocześnie punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 27/1, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście.

W punkcie nr 267 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż ogrodzenia terenów w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Port Rybacki Gryf”, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 274 znajdującego się przy kolejowej bramie wjazdowej na teren Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Port Rybacki Gryf”. Tu granica portu skręca na zachód, biegnie wzdłuż bramy i dochodzi do punktu nr 275 na obrysie budynku portierni. Dalej biegnie obrysem budynku poprzez punkt nr 276 do punktu nr 277, włączając budynek portierni w obszar portu. Od punktu nr 277 granica portu biegnie w kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Port Rybacki Gryf”, przechodzi pod estakadą Trasy Zamkowej i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 288.

W punkcie nr 288 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni, przecina tory kolejowe oraz ulicę Władysława IV, biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Port Rybacki Gryf” przy ulicy Spichrzowej i dochodzi do punktu nr 289 położonego u zbiegu ulic Spichrzowej i Zbożowej. Tu granica portu załamuje się w kierunku północno-wschodnim, biegnie wzdłuż ulicy Zbożowej przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 292, położonego na narożniku portierni przy wjeździe na teren Nabrzeża Starówka w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. W punkcie nr 292 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnąc w pobliżu granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przez punkty nr 293, 294, 295 dochodzi do punktu nr 296 położonego na odwodnej krawędzi nabrzeża Starówka w odległości około 7 m na północ od krawędzi przęsła mostu drogowego jezdni wjazdowej Trasy Zamkowej.

Od punktu nr 296 granica portu biegnie linią łamaną wzdłuż krawędzi nabrzeża od strony wody przez punkty nr 297 i 298 do punktu nr 299 położonego w przecięciu krawędzi nabrzeża w linii brzegu rzeki Odry z północną krawędzią przęsła mostu drogowego nitki wjazdowej Trasy Zamkowej. Dalej granica portu biegnie na północny zachód wzdłuż północnej krawędzi tego przęsła oraz wschodniej krawędzi rampy zejściowej z chodnika mostu na ulicę Vasco da Gama, do punktu nr 300 położonego na krawędzi rampy na wysokości połączenia nabrzeża Wieleckiego z nabrzeżem pomostowym. W punkcie nr 300 granica portu skręca na zachód, przecina schody zejściowe i dochodzi do punktu nr 301 leżącego w linii krawężnika jezdni zjazdowej z Trasy Zamkowej na ulicę Vasco da Gama.

Od punktu nr 301 granica portu biegnie wzdłuż krawężnika jezdni zjazdowej do punktu nr 302 położonego na wysokości końca muru oporowego przyczółka zjazdu z Trasy Zamkowej, a następnie w kierunku północno-wschodnim, równolegle do linii brzegu rzeki Odry, przeciętnie w odległości około 6 m od linii nabrzeża Wieleckiego, przez punkt nr 302 do punktu nr 303. Dalej granica portu biegnie łukiem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Jana z Kolna, w odległości około 12 m od nabrzeża Bulwar Chrobrego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 312 położonego naprzeciw wylotu ulicy Kapitańskiej. Tu skręca na północny zachód do punktu nr 313, położonego na krawędzi schodów w odległości 5 m od punktu nr 312, po czym załamuje się pod kątem prostym i biegnie dalej na północny wschód, górną krawędzią skarpy oddzielającej ulicę Jana z Kolna od Nabrzeża Kapitańskiego, do punktu nr 314.

W punkcie nr 314 granica portu skręca na północny zachód do punktu nr 314a położonego na narożniku budynku P.P. Żeglugi Szczecińskiej i biegnie dalej do punktu nr 315, położonego w paśmie drogowym ulicy Łady.

Od punktu nr 315 granica portu biegnie linią łamaną przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 319, obejmując budynek P.P. Żeglugi Szczecińskiej i wyłączając z obszaru portu budynek Oczyszczalni Ścieków „Dolny Brzeg”. Punkt nr 319 położony jest na granicy pasa drogowego ulicy Łady. W dalszym przebiegu granicę portu stanowi linia łamana, biegnąca na północny wschód, a następnie na północ, granicą pasa drogowego ulicy Łady, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 323.

Punkt nr 323 położony jest na granicy pasa drogowego ulicy Łady, nieruchomości Kapitanatu Portu w Szczecinie w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie i nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. W punkcie tym granica portu skręca pod kątem ostrym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą wyżej wymienionych nieruchomości linią łamaną wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr 324, 324a, 325, 325a, 326 do punktu nr 327 położonego na załamaniu ogrodzenia przy północno-zachodnim narożniku basenu postojowego Kapitanatu Portu w Szczecinie. Punkty nr 324, 324a, 325, 325a, 326 i 327 są identyczne z punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 1/4, obręb ewidencyjny nr 15/1 Szczecin Nad Odrą.

Od punktu nr 327 granica portu biegnie przez teren w użytkowaniu wieczystym Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w kierunku północno-wschodnim, w odległości około 20 m od linii brzegu rzeki Odry zabudowanej nabrzeżami Arsenał i Odra Nowe, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 336 położonego na południowym licu wiaty przy południowym krańcu nabrzeża Odra Stare. Następnie granica portu biegnie linią łamaną, w kierunku północnym, po obrysach budynków i budowli przemysłowych, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 352 położonego na północno wschodnim narożniku hali przy Basenie Odra.

W punkcie nr 352 granica portu załamuje się pod kątem prostym i biegnie początkowo w kierunku zachodnim, następnie północnym i wschodnim, obiegając Basen Odra w odległości około 20 m od linii brzegu, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 364, położonego w odległości 20 m od nabrzeża Odra Stare.

Z punktu nr 364 granica portu biegnie na północ do punktu nr 365, a następnie linią łamaną przez pochylnie „Odra”, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 369. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, w odległości około 20 m od krawędzi nabrzeży Drzetowskie Północne, Wulkan Południowe i Wulkan Północne, przez punkt nr 369a do punktu nr 370. Stąd biegnie linią łamaną przez pochylnie „Wulkan”, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 375, położnego na wodach rzeki Odry w odległości około 20 m na północ od końca pochylni „Wulkan 2”.

Z punktu nr 375 granica portu biegnie w kierunku północnym, przecina linię brzegu rzeki Odry około 1 m na północ od punktu nr 375a, następnie biegnie u podnóża pochylni „Wulkan”, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 378. Następnie biegnie na zachód wzdłuż ogrodzenia, a następnie licem budynku do punktu nr 379, położonego na narożniku budynku, na granicy pasa drogowego ulicy Ludowej, przy bramie wjazdowej na teren przeprawy promowej Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A.

Od punktu nr 379 granica portu biegnie w kierunku północnym, granicą pasa drogowego ulicy Ludowej wzdłuż granic nieruchomości sąsiednich będących w użytkowaniu wieczystym Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Przedsiębiorstwa HandIowo-Usługowego Bomis Sp. z o.o., przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 392.

W punkcie nr 392 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 400, wzdłuż ogrodzenia nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 401 i 402 dochodzi do punktu nr 403, w którym skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 404, wyłączając nieruchomość z obszaru portu.

Od punktu nr 404 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim w odległości około 18 m od brzegu Basenu Młyńskiego wzdłuż ogrodzenia otaczającego teren w użytkowaniu Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie do punktu nr 405, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 406, stąd ponownie skręca na północny wschód i biegnie do punktu nr 407, w którym skręca na północny zachód i wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Usług Morskich „Ship-Service” S.A. dochodzi do punktu nr 411, położonego na granicy pasa drogowego ulicy Dębogórskiej.

W punkcie nr 411 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Dębogórskiej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 423 położonego przy bramie wjazdowej na teren otaczający basen i nabrzeże Oko. Dalej granica portu nie zmienia kierunku i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 424, położonego na narożniku budynku, a następnie licem tego budynku do punktu nr 425 na jego drugim narożniku.

Od punktu nr 425 granica portu biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy nieruchomości komunalnej, tylną linią zabudowy, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 442, pozostawiając poza terenem portu tę nieruchomość. Punkt nr 442 jest punktem granicznym położonym na przecięciu ściany szczytowej komunalnego budynku mieszkalnego z linią ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „Gryfryb” S.A.

Od punktu nr 442 granica portu biegnie wzdłuż granicy wyżej wymienionej nieruchomości Skarbu Państwa, w kierunku północno-wschodnim, obiegając teren przystanku autobusowego naprzeciw zajezdni tramwajowej przy ulicy Wiszesława i dochodzi do punktu nr 466 położonego na południowej granicy kanału otwartego, odprowadzającego wody opadowe do rzeki Odry. Stąd, nie zmieniając kierunku, granica portu dochodzi do punktu nr 468, położonego na południowej granicy drogi dojazdowej do brzegu rzeki Odry.

W punkcie nr 468 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni, biegnie do punktu nr 469, w którym skręca na północny wschód, przecina drogę i biegnie przez teren w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców do punktu nr 470, położonego na południowej granicy pasa drogowego ulicy Grobla, przy ujściu kolektora kanalizacyjnego do Basenu Wyjściowego. Dalej granica portu biegnie w kierunku północnym, do punktu nr 476, wzdłuż granic nieruchomości komunalnych, przecinając ulicę Grobla oraz łącznik drogowy, zamykający od północy skwer z placem zabaw. Punkt nr 476 położony jest na południowo-wschodnim ogrodzeniu nieruchomości w użytkowaniu wieczystym B & S Sp. z o.o.

W punkcie nr 476 granica portu skręca na północny zachód i biegnie dalej wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym B & S Sp. z o.o. do punktu nr 477, w którym skręca na północ i biegnąc dalej wzdłuż granicy nieruchomości, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 488, wyłącza z obszaru portu tereny komunalne. Punkt nr 488 jest położony na wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Światowida.

Następnie granica portu biegnie granicą pasa drogowego ulicy Światowida, w kierunku północno-wschodnim, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 504, włączając w granice portu tereny Bazy Oznakowania Nawigacyjnego i Bazy Taboru Pływającego w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W punkcie nr 505 granica portu skręca pod kątem prostym i biegnie na północny wschód przez nieruchomość komunalną, linią łamaną w odległości około 50 m od linii brzegu rzeki Odry, do punktu nr 511 położonego w linii ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Tu załamuje się na północny zachód i biegnąc wzdłuż granicy nieruchomości dochodzi do punktu nr 513, w którym skręca na północny wschód i biegnie granicą działki komunalnej, a następnie granicą nieruchomości Szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, do punktu nr 515, włączając nieruchomość w obszar portu.

W punkcie nr 515 granica portu skręca na wschód, przez punkt nr 516 dochodzi do punktu nr 517, w którym skręca ponownie na północny wschód i wyłączając z obszaru portu teren pętli tramwajowej Gocław biegnie linią łamaną przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 524, położonego na granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

W punkcie nr 524 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 525 dochodzi do punktu nr 526 będącego punktem granicznym szlaku kolejowego Szczecin–Trzebież. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy szlaku kolejowego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 541.

W punkcie nr 541 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnąc wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Andreas Sp. z o.o. przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkty nr 543a-b i 544a, dochodzi do punktu nr 545 położonego w odległości 44 m od linii brzegu rzeki Odry.

Od punktu nr 545 granica portu skręca pod kątem prostym na północny wschód i biegnie przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Andreas Sp. z o.o. do punktu nr 546 stanowiącego południowy narożnik elewatora „Snop”. Dalej granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuż odwodnego lica elewatora przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 550 stanowiącego północny narożnik elewatora. Dalej granica portu przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich S.A. i biegnie przez punkt nr 551 na południowym narożniku fundamentu hali magazynowej do punktu nr 552 położonego na północnym narożniku tego fundamentu.

Dalej granica portu biegnie na północ, przecina drogę dojazdową łączącą ulicę Nad Odrą z brzegiem rzeki Odry, przecina teren w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego „Energopol” S.A., pozostawia po stronie portu budynek rozdzielni energetycznej i dystrybutor paliw, przecina wody portowe w basenie slipu i kanale postojowym. Przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 560, położonego na linii granicznej nieruchomości.

W punkcie nr 560 granica portu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy wspomnianej nieruchomości do punktu nr 561, następnie skręca na północ i biegnie w odległości 14 m od krawędzi nabrzeża basenu postojowego, przez punkt nr 561 a do punktu nr 562 położonego na terenie nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego „Certa” w Szczecinie. Dalej granica portu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez teren opisanej nieruchomości do punktu nr 563 położonego na jej zachodniej granicy.

Od punktu nr 563 granica portu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego „Certa”, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 569, tu skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 570 znajdującego się na granicy pasa drogowego ulicy Łowieckiej.

Od punktu nr 570 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Łowieckiej, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 579. Punkty granicy portu są równocześnie punktami granicznymi nieruchomości.

Od punktu nr 579 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie linią krawężnika jezdni do punktu nr 580, gdzie przecina granicę nieruchomości Szczecińskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Superfosfat” i biegnie przez teren nieruchomości równolegle do krawędzi nabrzeża Fosfatowego w odległości 25 m, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 594, wyłączając z obszaru portu budynek hali produkcyjnej, stację rozrządową i składowiska. Punkt nr 594 znajduje się na południowo-zachodnim narożniku budynku maszynowni, położonego na północnym końcu nabrzeża Fosfatowego.

Od punktu nr 594 granica portu biegnie wzdłuż zachodniego lica budynku maszynowni, przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Cemcon Cementconsulting Sp. z o.o., dochodzi do punktu nr 95 na północno-zachodnim narożniku budynku maszynowni, w którym skręca pod kątem prostym i dochodzi do punktu nr 596 na północnym licu budynku.

Od punktu nr 596 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim w odległości około 10 m od krawędzi nabrzeża Fosfatowego, przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Cemcon Cementconsulting Sp. z o.o. i przez punkt nr 597 dochodzi do punktu nr 598, tu skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 599, po czym skręca na północny wschód, przecina Basen Huty i wchodzi na teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Huty Szczecin S.A. Biegnąc przez teren nieruchomości, granica portu dochodzi do punktu nr 600 na załamaniu ogrodzenia placu składowego, następnie biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkt nr 604a, do punktu nr 605, tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 606. Ponownie załamuje się pod kątem prostym, biegnąc w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 607, przecina wody portowe u wylotu kanału i dochodzi do punktu nr 608. Biegnie dalej, skręcając na północ, przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Huty Szczecin S.A., następnie przecina kanał i dochodzi do punktu nr 609 położonego u podnóża wału ochronnego nieeksploatowanego pola refulacyjnego na gruntach komunalnych.

Od punktu nr 609 granica portu biegnie terenami komunalnymi w kierunku północno-wschodnim, a następnie północnym przez punkt nr 610 do punktu nr 611. Stąd biegnie górą skarpy nad rzeką Odrą przez punkt nr 612 do punktu nr 613, po czym skręca na północny wschód i przez punkt nr 614 dochodzi do punktu nr 615 położonego na granicy obrębów ewidencyjnych nr 25 Szczecin Nad Odrą i nr 58 Szczecin Nad Odrą. Biegnąc wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 25 Szczecin Nad Odrą i nr 58 Szczecin Nad Odrą, granica portu dochodzi do punktu nr 616. Dalej granica portu zmienia kierunek na północny, przecina kanał i przez punkt nr 617 dochodzi do punktu nr 618 położonego na północnym brzegu kanału, w odległości 32 m od linii brzegu rzeki Odry.

W dalszym ciągu granica portu biegnie w kierunku północnym w odległości około 32 m od brzegu rzeki Odry, przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A. i przez punkt nr 619 dochodzi do punktu nr 620. Przecina ujście rzeki Skolwinka i dochodzi do punktu nr 621 położonego na górnej krawędzi skarpy nadrzecznej, w odległości 8 m od linii brzegu rzeki Odry. Następnie granica portu biegnie na północny zachód, przecina ogrodzenie terenów składowych Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A. i biegnie w odległości około 20 m od brzegu rzeki Odry, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 626, położonego na odlądowej krawędzi umocnienia południowego brzegu kanału postojowego. Przecina kanał i dochodzi do punktu nr 627 położonego na północnej krawędzi umocnienia brzegowego, po czym skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 628, położonego w odległości 60 m od krawędzi nabrzeża Fant. Punkt nr 628 jest punktem granicznym obrębów ewidencyjnych nr 25 Szczecin Nad Odrą i nr 52 Szczecin Nad Odrą.

Od punktu nr 628 granica portu biegnie w kierunku północnym, przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A., wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 25 Szczecin Nad Odrą i nr 52 Szczecin Nad Odrą, równolegle do krawędzi nabrzeża Fant, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 635.

W punkcie nr 635 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 636, położonego u podnóża wału ochronnego od strony lądu, w odległości 114 m od punktu nr 635. Następnie biegnie wzdłuż podnóża wału przez punkt nr 637 do punktu nr 638, skręca w kierunku północnym i biegnie dalej u podnóża wału, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 648. Biegnąc dalej na północ przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A. przecina wał ochronny, a następnie kanał wewnątrzzakładowy i dochodzi do punktu nr 649, położonego na południowym brzegu odnogi rzecznej Kanał Skolwiński.

W dalszym przebiegu granica portu przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A., przekracza Kanał Skolwiński i dochodzi do punktu nr 650, położonego na jego przeciwległym brzegu, na wyspie Skolwiński Ostrów. Następnie biegnie przez tereny komunalne w kierunku północnym i północno-zachodnim, w odległości 40 m od brzegu rzeki Odry, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 654. Przecina kanał melioracyjny i biegnie dalej na północny zachód, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 660 położonego na południowym brzegu kanału melioracyjnego. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 1 położonego na północnym brzegu kanału Cieśnica, od którego rozpoczęto opis granicy portu morskiego w Szczecinie.

§ 2.
Granicę portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu nr 1, położonego na brzegu narzutu ochronnego przy główce wschodniego falochronu wejściowego, granica portu biegnie wzdłuż brzegu narzutu ochronnego w kierunku wschodnim do punktu nr 2. Od punktu nr 2 granica portu biegnie wzdłuż brzegu narzutu ochronnego falochronu wschodniego, łukiem w kierunku południowo-wschodnim i południowym, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 14, przecina linię brzegu Morza Bałtyckiego i dochodzi do punktu nr 15 położonego na przecięciu granicy portu z granicą nieruchomości komunalnej. W punkcie nr 15 granica portu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 16, położonego na zewnętrznym licu falochronu. Dalej granica portu biegnie wzdłuż lica falochronu do punktu nr 17. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy pasa technicznego wybrzeża Morza Bałtyckiego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 22.

W punkcie nr 22 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 30, pozostawiając poza obszarem portu tereny leśne w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Międzyzdroje i nieruchomości komunalne. Punkt nr 30 jest jednocześnie punktem granicznym pasa kolejowego Polskich Kolei Państwowych.

Od punktu nr 30 do punktu nr 35 granica portu biegnie granicą pasa kolejowego w kierunku północno-zachodnim. Punkt nr 35 położony jest po zachodniej stronie północnego przyczółka wiaduktu drogowego ulicy Artyleryjskiej. Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A, pozostawiając poza obszarem portu teren bocznicy kolejowej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 47. Punkty granicy portu o numerach od 30 do 35 są jednocześnie punktami granicznymi pasa kolejowego Polskich Kolei Państwowych.

W punkcie nr 47 granica portu skręca na południowy zachód, biegnie wzdłuż ogrodzenia terenów portu przez punkt nr 47a do punktu nr 48, po czym skręca na północny zachód i przez punkt nr 49 dochodzi do punktu nr 50, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowym, przecina drogę dojazdową do portu, pozostawiając poza terenem portu bramę wjazdową, i dochodzi do punktu nr 51, położonego przy ogrodzeniu portu. Dalej biegnie wzdłuż tego ogrodzenia, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 54.

Od punktu nr 54 granica portu biegnie na południowy zachód, południowo-wschodnią stroną ulicy Bunkrowej, wzdłuż ogrodzenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen S.A., przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 58. Tu skręca pod kątem prostym, przecina ulicę Bunkrową i dochodzi do punktu nr 59 położonego po jej północno-zachodniej stronie. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, skrajem tej ulicy, wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 77. Punkty o numerach 56 oraz 77 są jednocześnie punktami granicznymi nieruchomości.

Od punktu nr 77 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą nieruchomości będącej w zarządzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., przez punkt nr 78 do punktu nr 79. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim, pozostawiając poza obszarem portu podjazd na miejską przeprawę promową przy ulicy Dworcowej. Kolejne punkty graniczne od nr 80 do nr 84 są jednocześnie punktami granicznymi nieruchomości Skarbu Państwa.

W punkcie nr 84 granica portu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 85. Tu skręca w kierunku zachodnim, biegnąc wzdłuż granicy nieruchomości komunalnych, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 87, położonego w odległości 7 m od załamania nabrzeża miejskiej przeprawy promowej. Dalej granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, równolegle do nabrzeża, wzdłuż granicy nieruchomości komunalnych przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 96. Punkty od nr 86 do nr 95 są jednocześnie punktami granicznymi nieruchomości.

Od punktu nr 96 granica portu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż ogrodzenia i po licu budynku przy Basenie Bosmańskim, przecina ulicę Dworcową, tereny stacji kolejowej i ulicę Portową. Przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 102, położonego na granicy działki zlikwidowanej bocznicy kolejowej, nieruchomości Skarbu Państwa. Dalej granica portu przecina tę działkę, dochodzi do punktu nr 103, po czym biegnie w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim u podnóża skarpy nasypu, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 108, położonego na załamaniu rowu odwadniającego.

Z punktu nr 108 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przez teren nieruchomości stanowiącej własność Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 115, przecina ulicę Duńską, dochodząc do punktu nr 116, po czym, nie zmieniając kierunku, biegnie do punktu nr 117, położonego na granicy nieruchomości Skarbu Państwa przy ulicy Fińskiej. Punkty od nr 115 do nr 117 są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 261, 118 i 136, obręb ewidencyjny nr 14 Warszów.

W dalszym przebiegu granica portu dochodzi do punktu nr 118 na granicy pasa drogowego ulicy Fińskiej, przecina tę ulicę i biegnie do punktu nr 119, przecinając tereny komunalne i bocznicę kolejową w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen S.A. Punkt nr 119 położony jest w linii ogrodzenia, na granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Portowego „Odraport” Sp. z o.o. w Świnoujściu.

W punkcie nr 119 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez teren nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Portowego „Odraport” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” do punktu nr 120. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” wzdłuż południowo-zachodniej granicy drogi wewnętrznej, przecina bocznicę kolejową, ulicę Sołtana i plac parkingowy, po czym dochodzi do punktu nr 121, położonego na granicy działek ewidencyjnych nr 180/10 i 179, obręb ewidencyjny nr 14 Warszów. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 180/10, 180/11 i 180/12, obręb ewidencyjny nr 14 Warszów, przez punkt nr 122 do punktu nr 123. Punkt nr 123 położony jest na granicy pasa drogowego ulicy Ludzi Morza.

Od punktu nr 123 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, linią graniczną pasa drogowego ulicy Ludzi Morza do punktu nr 124, położonego na narożniku budynku, następnie biegnie licem tego budynku do punktu nr 125 i dalej wzdłuż ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Portowego „Odraport” Sp. z o.o. w Świnoujściu do punktu nr 128, będącego jednocześnie punktem granicznym nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu. Dalej granica biegnie na południowy zachód linią graniczną między wymienionymi nieruchomościami do punktu nr 129.

W punkcie nr 129 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż projektowanej linii regulacyjnej ulicy Ludzi Morza, skręcając w kierunku południowym, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 139. Na opisanym odcinku granica portu biegnie przez teren nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu oraz nieruchomości będących własnością osób fizycznych.

W punkcie nr 139 położonym na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, w odległości 10 m na północ od zabudowań gospodarstwa rolnego, granica portu skręca na zachód do punktu nr 140. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie w odległości 20 m od brzegu rzeki Świny, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 143. Punkt nr 143 położony jest na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, w odległości 31 m na zachód od budynku przy ulicy Mostowej 6.

W punkcie nr 143 granica portu skręca na zachód, wyłącza z obszaru portu nabrzeże i biegnie do punktu nr 144 położonego na wodach rzeki Świny, w odległości 50 m od ścianki nabrzeża. Następnie skręca na południe i biegnie wodami rzeki Świny w odległości 50 m od wymienionego nabrzeża, po czym w odległości 60 m od naturalnego brzegu rzeki Świny dochodzi do punktu nr 145. Tu skręca na wschód do punktu nr 146, przecina wał ochronny rzeki Świny i dochodzi do punktu nr 147, położonego u odlądowego podnóża wału. Punkt nr 146 jest jednocześnie punktem granicznym nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W punkcie nr 147 granica portu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy wału ochronnego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 151. Tu skręca na wschód do punktu nr 152, następnie na południe do punktu nr 153 i na zachód do punktu nr 154, włączając do terenów portowych teren melioracyjnych urządzeń przepustowych.

W punkcie nr 154 granica portu skręca na południe i biegnie u podnóża wału ochronnego rzeki Świny, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 167, przecina trasę gazociągu przesyłowego i biegnąc dalej u podnóża wału ochronnego przez tereny komunalne dochodzi do punktu nr 170. Punkt nr 170 położony jest na granicy nieruchomości komunalnej, obejmującej przystań promową w Świnoujściu-Karsiborze.

Z punktu nr 170 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 171, położonego w odległości 30 m od skraju nabrzeża, po czym biegnie linią łamaną w odległości 20–30 m od linii nabrzeża przystani promowej, przecinając dwukrotnie pas drogi wojewódzkiej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 176, położonego w odległości 23 m od linii nabrzeża na gruntach komunalnych. Dalej granica portu biegnie na południowy wschód, wzdłuż odwodnego podnóża wału ochronnego, przez punkt nr 177 do punktu nr 178, położonego na nasypie przyczółka mostowego.

W punkcie nr 178 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w odległości 5 m od północno-zachodniego skraju mostu drogowego przez rzekę Świnę, dochodząc do punktu nr 179 na nasypie przyczółka mostowego, na wyspie Karsibór. Dalej granica portu biegnie na zachód do punktu nr 180, po czym skręca na południowy zachód, biegnąc u podnóża nasypu drogowego do punktu nr 181. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego drogi gminnej, wiodącej do osiedla Karsibór, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 184, pozostawiając w obszarze portu tereny otaczające basen barkowy Karsibór. Punkty o numerach od 179 do 184 są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 2, 4 i 640, obręb ewidencyjny nr 15 Karsibór.

Od punktu nr 184 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie przez teren nieruchomości Skarbu Państwa do punktu nr 185, w którym skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 186, będącego jednocześnie punktem granicznym pasa drogowego ulicy Kanałowej, położonego w odległości 42 m od linii brzegu Kanału Piastowskiego. Biegnąc dalej na zachód, granica portu przecina Kanał Piastowski i dochodzi do punktu nr 187, położonego w odległości 44 m od linii zachodniego brzegu Kanału Piastowskiego. Punkt ten jest jednocześnie punktem granicznym Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje.

W punkcie nr 187 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż drogi leśnej, linią graniczną Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, do punktu nr 188, pozostawiając w obszarze portu rozdzielnię energetyczną i Stację Nautyczną Karsibór, przecina ulicę Karsiborską i dochodzi do punktu nr 189, będącego punktem granicznym pasa drogowego i nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.

Od punktu nr 189 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną wzdłuż granicy nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, a następnie granicą Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 193.

W punkcie nr 193 granica portu skręca pod kątem ostrym i biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 194, położony na odwodnej krawędzi nabrzeża nr 95 przy Kanale Piastowskim, do punktu nr 195 znajdującego się na wodach Kanału, w odległości 47 m od krawędzi nabrzeża. Dalej granica portu biegnie na północ wodami Kanału Piastowskiego do punktu nr 196, gdzie skręca na zachód i przez punkt nr 197 na odwodnej krawędzi nabrzeża nr 95 dochodzi do punktu nr 198. Na opisanym odcinku granica portu biegnie granicą nieruchomości Skarbu Państwa.

W punkcie nr 198 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 199 wzdłuż granicy Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, a następnie przez nieruchomość komunalną, przecina granicę terenów przeprawy promowej w Świnoujściu–Karsiborze i dochodzi do punktu nr 200, położonego w odległości 34 m od skraju nabrzeża Kanału Piastowskiego, na terenie nieruchomości komunalnej, w obszarze przeprawy promowej.

Od punktu nr 200 granica portu biegnie przez tereny komunalne, linią łamaną w odległości od 25 m do 55 m od linii nabrzeża przystani promowej, przecinając dwukrotnie pas drogi wojewódzkiej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 205, znajdującego się w odległości 31 m od północnego końca oczepu nabrzeża.

W punkcie nr 205 granica portu skręca w kierunku zachodnim, biegnie przez tereny komunalne wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 218/8 i 219/11, obręb ewidencyjny nr 10 Świnoujście, do punktu nr 206, po czym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 207 będącego punktem granicznym Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje.

Z punktu nr 207 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, u podnóża wału ochronnego pola refulacyjnego „A”, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 214. Dalej granica portu biegnie wzdłuż granicy Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 218, położonego przy brzegu Kanału Mulnik, i dalej linią brzegu tego kanału, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 221. Tu granica skręca na północ i biegnąc nadal linią brzegu Kanału Mulnik, wzdłuż granicy Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, przez punkty o kolejnych numerach, dochodzi do punktu nr 240.

W punkcie nr 240 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie przez teren w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje do punktu nr 241, położonego na skarpie nad Kanałem Mulnik. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, linią łamaną, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 252 położonego przy południowo-zachodnim narożniku portierni, przy bramie wjazdowej na tereny magazynowo-składowe nad Kanałem Mielińskim. Dalej granica portu biegnie wzdłuż bramy wjazdowej, przez punkt nr 253 i dochodzi do punktu nr 254. Następnie skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 255, położonego na narożniku ogrodzenia trwałego po północnej stronie utwardzonej drogi leśnej.

Od punktu nr 255 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, przez teren w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, wzdłuż ogrodzenia trwałego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 260, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnąc dalej wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr 261, 262 i 263, dochodzi do punktu nr 264, położonego na granicy terenów będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Międzyzdroje.

W punkcie nr 264 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 265, po czym w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 266, dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 267 i w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr 268 i 269, do punktu nr 270, biegnąc przez tereny Skarbu Państwa, wzdłuż ogrodzeń, granicami działki ewidencyjnej nr 213/3, obręb ewidencyjny nr 10 Świnoujście.

Z punktu nr 270, położonego przy ogrodzeniu nabrzeża portowego, granica portu biegnie nadal w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 271 położonego na krawędzi nabrzeża i dalej do punktu nr 272 położonego na wodach Kanału Mielińskiego, w odległości 43 m od skraju nabrzeża. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wodami Kanału Mielińskiego przez punkt nr 273 do punktu nr 274, położonego w odległości 51 m od skraju nabrzeża. Następnie granica portu skręca na południowy zachód, dochodząc do punktu nr 275, położonego na krawędzi nabrzeża. Dalej granica portu biegnie wzdłuż ogrodzenia na granicy działek ewidencyjnych nr 213/5 i 214/2, obręb ewidencyjny nr 10 Świnoujście, do punktu nr 276, a następnie przez punkty nr 276 i 277 do punktu nr 278, położonego w linii ogrodzenia biegnącego wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa.

W punkcie nr 278 granica portu skręca w kierunku północno zachodnim i biegnie przez teren Skarbu Państwa, równolegle do linii brzegu Kanału Mielińskiego, w odległości od 45 m do 65 m od zniszczonego ogrodzenia nabrzeża paliwowego, do punktu nr 279, po czym skręca na południowy zachód, przecina drogę dojazdową do bazy paliw Porta Petrol S.A. i dochodzi do punktu nr 280, tu skręca na północ i biegnie zachodnim skrajem drogi do punktu nr 281, w którym skręca na północny wschód, przecina drogę i dochodzi do punktu nr 282, położonego na brzegu Kanału Mielińskiego.

Z punktu nr 282 granica portu biegnie nieumocnionym brzegiem Kanału Mielińskiego do punktu nr 283 stanowiącego narożnik nabrzeża i dalej wzdłuż nabrzeża, linią prostą do punktu nr 284, łukiem do punktu nr 285 i dalej linią prostą przez punkt nr 286 do punktu nr 287, położonego w narożniku basenu promowego. Dalej granica obiega basen i dochodzi do punktu nr 288 na jego przeciwległym narożu.

Od punktu nr 288 granica portu biegnie skrajem nabrzeża przez punkty nr 289 i 290 do punktu nr 291, skręca pod kątem prostym na zachód, wzdłuż ogrodzenia, do punktu nr 292, będącego jednocześnie punktem granicznym działki ewidencyjnej nr 209/2, obręb ewidencyjny nr 10 Świnoujście. Tu skręca na południe i biegnie linią graniczną tej działki do punktu nr 293.

Z punktu nr 293 granica portu biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości będącej własnością bazy paliw Porta Petrol S.A., na zachód do punktu nr 294, po czym na południowy zachód przez punkt nr 295 do punktu nr 296. Dalej w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 297, do punktu nr 298.

W punkcie nr 298 granica portu skręca na północ i biegnie do punktu nr 299 wzdłuż ogrodzenia bazy paliw Porta Petrol S.A., a następnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa. W punkcie nr 299 granica portu skręca na północny wschód do punktu nr 300 i biegnąc dalej wzdłuż ogrodzenia, przez punkty o kolejnych numerach, dochodzi do punktu nr 305 położonego na granicy pasa drogowego ulicy Steyera.

W punkcie nr 305 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż bramy wjazdowej, a następnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa „Basen Południowy”, w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 316.

Od punktu nr 316 granica portu biegnie w kierunku południowym, wzdłuż brzegu Basenu Południowego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 327, położonego na skraju nabrzeża, na południowym cyplu Półwyspu Kosa.

W punkcie nr 327 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wodami rzeki Świny do punktu nr 328, położonego w odległości 56 m od nabrzeża na wschodnim brzegu Półwyspu Kosa. Tu granica portu skręca na północ i biegnie, odchylając się w kierunku północno-wschodnim, wodami rzeki Świny, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 341, położonego w odległości 58 m od północno-wschodniego narożnika nabrzeża Półwyspu Kosa. Biegnie dalej wodami rzeki Świny łukiem, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 347 u wylotu kanału portowego. Dalej biegnie wodami kanału na zachód przez punkty nr 348 i 349 do punktu nr 350, na południowy zachód przez punkty nr 351 i 352 do punktu nr 353, po czym wodami Basenu Zimowego, w kierunku południowym, przez punkty nr 354 i 355 do punktu nr 356, położonego na krawędzi nabrzeża portowego. W dalszym przebiegu granica portu dochodzi, wzdłuż ogrodzenia, do punktu nr 357 i skręca na zachód do punktu nr 358.

W punkcie nr 358 granica portu skręca w kierunku północnym, biegnie przez teren nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., w odległości 10 m od Nabrzeża Gazowni, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 361, po czym skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy tej nieruchomości przez punkt nr 362 do punktu nr 363.

Z punktu nr 363 granica portu biegnie w kierunku północnym, skręcając dalej w kierunku północno-wschodnim, przez tereny nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Handlowego Węglobud S.A., Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odległości od 15 m do 25 m od Nabrzeża Opałowego i Nabrzeża Straży Granicznej i Policji, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 368, położonego na granicy pasa drogowego u zbiegu ulic Daszyńskiego i Wybrzeże Władysława IV. Tu granica portu skręca na wschód, do punktu nr 369 położonego w odległości 8 m od krawędzi nabrzeża portowego.

Od punktu nr 369 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, równolegle do nabrzeża przez punkt nr 370 do punktu nr 371, położonego u wylotu ulicy Marynarzy. Tu załamuje się pod kątem prostym na północny zachód i dochodzi do punktu nr 372 położonego w odległości 5 m od punktu nr 371. Dalej granica portu skręca na północny wschód i biegnie ulicą Wybrzeże Władysława IV, równolegle do nabrzeża w odległości 10 m od jego krawędzi, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 375. Punkt nr 375 jest punktem granicznym nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Żeglugi Świnoujskiej.

Od punktu nr 375 granica portu biegnie w kierunku wschodnim granicą nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Żeglugi Świnoujskiej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 391 położonego w rejonie wjazdu na miejską przystań promową u wylotu ulicy Bolesława Chrobrego. Dalej granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Żeglugi Świnoujskiej, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 398 położonego w rejonie skrzyżowania ulic Wybrzeże Władysława IV i Jana z Kolna.

Od punktu nr 398 granica portu biegnie ulicą Wybrzeże Władysława IV, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przez punkty o kolejnych numerach, wyłączając z obszaru portu stację paliw PKN Orlen S.A., do punktu nr 414 położonego przy przystani promowej Kapitanatu Portu w Świnoujściu. Stąd biegnie dalej, nie zmieniając kierunku, wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Żeglugi Świnoujskiej, do punktu nr 415.

W punkcie nr 415 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim, przecina ulicę Wybrzeże Władysława IV i biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości komunalnej do punktu nr 416, po czym skręca na północny wschód i biegnie nadal wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr 417 do punktu nr 418, a następnie na północny zachód linią łamaną, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 423, wyłączając z obszaru portu nieruchomość Skarbu Państwa.

Od punktu nr 423, położonego na granicy pasa drogowego ulicy Jachtowej, granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy nieruchomości komunalnej otaczającej Basen Północny, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 432. Tu skręca w kierunku północnym, przecina ulicę Jachtową i biegnie u wewnętrznego podnóża wału stanowiącego pozostałość fortyfikacji Fortu Anioła, do punktu nr 433. Tu skręca na północny wschód do punktu nr 434, a następnie na południowy wschód i biegnie zewnętrzną stroną wału wzdłuż ogrodzenia, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 438 położonego na południowo wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Jachtowej.

Od punktu nr 438 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Jachtowej, w odległości od 6 m do 7 m od linii brzegu rzeki Świny, przez punkty o kolejnych numerach (punktu nr 443 nie ma), do punktu nr 446. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim, a następnie zachodnim, biegnąc północnym skrajem ulicy Jachtowej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 448, przecina ulicę Jachtową i przez punkt nr 449 dochodzi do punktu nr 450 położonego u podnóża wewnętrznego wału fosy. Następnie skręca na północ i północny wschód, biegnąc dnem fosy u podnóża wału fortecznego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 454. Dalej biegnie linią łamaną do bramy wjazdowej na tereny magazynowo-składowe stanowiące własność Miasta Świnoujście, następnie odcinkiem prostym wzdłuż bramy przez punkty nr 455 i 456, następnie łukiem wzdłuż podnóża wału do punktu nr 457. Stąd granica portu biegnie na południowy wschód, wzdłuż podnóża wału, do punktu nr 458, włączając w obszar portu tereny przystani żeglarskiej przy Basenie Jachtowym. Punkt nr 458 położony jest po zachodniej stronie gruntowej drogi dojazdowej, biegnącej równolegle do linii brzegu cieśniny Świny, w odległości 180 m.

W punkcie nr 458 granica portu skręca pod kątem ostrym w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez tereny komunalne, zachodnim skrajem gruntowej drogi dojazdowej do punktu nr 459, po czym skręca na północny zachód i przez punkt nr 460 dochodzi do punktu nr 461 położonego na granicy pasa drogowego ulicy Uzdrowiskowej. Biegnie wzdłuż tej granicy na północny wschód do punktu nr 462. Tu skręca na północny zachód, przecina ulicę Uzdrowiskową, dochodzi do punktu nr 463 i biegnąc na północ w odległości od 35 m do 40 m od zachodniego skraju ulicy Uzdrowiskowej dochodzi do punktu nr 464. W punkcie nr 464 granica portu skręca pod kątem prostym i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 465, stanowiącego północno-zachodni narożnik granicy nieruchomości Skarbu Państwa „Stawa Nabieżnikowa Galeriowa” w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Opisany odcinek granicy włącza w obszar portu teren pętli drogowej oraz budowle nawigacyjne.

W punkcie nr 465 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniego skraju falochronu wejściowego zachodniego, przecina granicę pasa technicznego wybrzeża Morza Bałtyckiego, granicę wód morskich i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 470 położonego na skraju główki falochronu. Z punktu nr 470 granica portu biegnie w kierunku północnym, zamykając w granicach portu ujście cieśniny Świny do Morza Bałtyckiego i dochodzi do punktu nr 1, położonego na brzegu narzutu ochronnego przy główce wschodniego falochronu wejściowego, od którego rozpoczęto opis granicy portu morskiego w Świnoujściu.

§ 3.
Granice portu morskiego w Policach od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu nr 1, wspólnego dla granic portów morskich w Szczecinie i Policach, będącego jednocześnie punktem granicznym na granicy administracyjnej miast Szczecina i Polic, położonego na północnym brzegu kanału melioracyjnego, stanowiącego granicę tych miast, granica portu biegnie w kierunku zachodnim, północnym brzegiem kanału, do punktu nr 7 po czym skręca na północny zachód i biegnie przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 12, przez tereny będące własnością Skarbu Państwa, w odległości około 40 m od linii brzegu rzeki Odry.

W punkcie nr 12, położonym na brzegu kanału Cieśnica, granica portu skręca na zachód, przecina kanał Cieśnica i dochodzi do punktu nr 13, położonego na zachodnim skraju wału ochronnego. Dalej granica portu biegnie podnóżem wału w kierunku północno-zachodnim, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 41. Punkt nr 41 położony jest na granicy terenu nieruchomości „Mijanka Police” w użytkowaniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

Od punktu nr 41 granica portu biegnie przez teren nieruchomości „Mijanka Police” do punktu nr 42 i dalej do punktu nr 43, omija obiekt budowlany związany z rurociągiem, biegnąc przez punkty nr 43, 44, 45 i 46. Od punktu nr 46 biegnie na północny zachód, przez punkt nr 47 dochodzi do punktu nr 48 i dalej biegnie wzdłuż południowo-zachodniego skraju wału ochronnego przez punkt nr 49, przecina granicę nieruchomości „Mijanka Police” i dochodzi do punktu nr 50, położonego na wprost stawy nabieżnikowej „Domańce Dolna”, pozostawiając nabieżnik Domańce poza obszarem portu.

Od punktu nr 50 granica portu biegnie przez tereny Skarbu Państwa, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż zewnętrznego podnóża wału ochronnego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 60, przecina gruntową drogę dojazdową do wału i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 65, położonego na zachodnim skraju drogi dojazdowej do wału.

Od punktu nr 65 granica portu biegnie w kierunku zachodnim, zewnętrznym podnóżem wału ochronnego, biegnącego wzdłuż południowego i południowo-zachodniego brzegu odnogi rzecznej Łarpia, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 89. W punkcie nr 89 granica portu skręca prostopadle w kierunku północno-wschodnim, przecinając odnogę rzeczną Łarpia i dochodzi do punktu nr 90, położonego u zewnętrznego podnóża wału ochronnego przeciwległego brzegu wymienionej odnogi, na terenie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Tu skręca pod kątem prostym i biegnie na południowy wschód, północno-wschodnią, a następnie północną stroną wału ochronnego, włączając w obszar portu poszerzenia wału zabudowane urządzeniami technicznymi, przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 107, przecina granicę nieruchomości i biegnie przez teren nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Chemicznych „Police” S.A. przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 116, położonego na wysokości pomostu wejściowego na wieżę światła sektorowego Domańce.

W tym miejscu granica portu skręca na północ, przecina nieruchomości Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie i dochodzi do punktu nr 117, położonego u podnóża wału ochronnego Kanału Polickiego, pozostawiając po stronie portu wał ochronny i części działek ewidencyjnych nr 3029/5, 3029/6, 3029/8 i 3029/13, obręb ewidencyjny nr 3 Police. Od punktu nr 117 granica portu biegnie na północny zachód skrajem wału, wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa Stacja Nautyczna Police, a następnie nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Chemicznych „Police” S.A. przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 122, położonego nad Kanałem Polickim, w odległości 76 m na południe od narożnika nabrzeża przeładunkowego w porcie w Policach oraz 25 m na zachód od linii brzegu Kanału Polickiego.

W punkcie nr 122 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez nieruchomość Skarbu Państwa w użytkowaniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. skrajem drogi zakładowej do punktu nr 123, po czym skręca pod kątem prostym na północny zachód do punktu nr 124, a następnie skręca pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 125, pozostawiając w granicach portu rejon przeładunkowy Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

W punkcie nr 125 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 126, położonego na granicy nieruchomości komunalnej w użytkowaniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A., przecina tę nieruchomość i biegnąc nadal na północny zachód przecina tereny Skarbu Państwa w użytkowaniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz tereny komunalne i przez punkt nr 127 dochodzi do punktu nr 128, pozostawiając po stronie portu wał ochronny Kanału Polickiego wraz z terenem na jego zapleczu. Punkt nr 128 położony jest u podnóża wału ochronnego.

Dalej granica portu biegnie w kierunku północnym, przez tereny komunalne, wzdłuż zachodniego podnóża wału ochronnego, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 131, pozostawiając po stronie portu melioracyjne urządzenia przepustowe.

W punkcie nr 131 granica portu skręca na południowy wschód do punktu nr 132 położonego na skraju umocnienia brzegowego od strony Kanału Polickiego, po czym biegnie na północ skrajem tego umocnienia, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 137, skąd skręca na południowy zachód do punktu nr 138, położonego na zachodnim skraju drogi dojazdowej. Poza obszarem portu pozostaje przepompownia melioracyjna wraz z odprowadzeniami do Kanału Polickiego.

Od punktu nr 138 granica portu biegnie na północ, przez nieruchomość Skarbu Państwa w użytkowaniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. zachodnim skrajem wału ochronnego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 148.

Od punktu nr 148 granica portu biegnie na północny zachód, równolegle do wału ochronnego, w odległości 15 m od korony wału, do punktu nr 149 położonego w odległości 14 m od umocnienia brzegowego wylotu kanału barkowego, tu skręca pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, w odległości 20 m od południowego brzegu kanału barkowego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 157. Tu skręca pod kątem prostym na północny zachód, pozostawiając po stronie portu budynek urządzeń technicznych, ograniczony punktami nr 158, 159, 160 i 161, po czym dochodzi do punktu nr 162. W punkcie tym skręca pod kątem prostym na północny wschód i biegnie w odległości 20 m od północnego brzegu kanału barkowego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 177, położonego u wylotu tego kanału do Kanału Polickiego, w odległości 33 m od zniszczonego budynku wartowni portowej.

Od punktu nr 177 granica portu biegnie na północny zachód, przez nieruchomość Skarbu Państwa w użytkowaniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. u podnóża wału ochronnego, częściowo zasypanego hałdą fosfogipsów, następnie na północ i ponownie na północny zachód, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 211, położonego w rejonie ujścia Przekopu Kiełpińskiego do rzeki Odry.

W dalszym przebiegu granica portu skręca na północny zachód i biegnie w odległości od 5 m do 15 m na południe od wału ochronnego Przekopu Kiełpińskiego do punktu nr 212, położonego u podnóża wału ochronnego u ujścia rzeki Jasienicy. Dalej biegnie na południowy zachód do punktu nr 213, po czym linią łamaną, obejmującą wał ochronny, przez punkty o kolejnych numerach, dochodzi do punktu nr 219 na brzegu tej rzeki.

Od punktu nr 219 granica portu biegnie krawędzią brzegu i krawędzią budowli wodnej, stanowiących jednocześnie granicę administracyjną miasta Police i gminy Police, i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 223a. Stąd biegnie do punktu nr 224, położonego na koronie wału ochronnego przeciwległego brzegu rzeki Jasienicy. Przecina wał, przechodząc na jego południowe podnóże do punktu nr 225, po czym biegnie podnóżem wału, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 228. Tu skręca na południowy zachód, pozostawiając w granicach portu wał ochronny rzeki Gunica z przylegającym pasem terenu, przecina tereny Skarbu Państwa w użytkowaniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz nieruchomość będącą własnością Spółdzielni Kółek Rolniczych w Policach i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 232. Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie przez tereny komunalne, pozostawiając w obszarze portu część portu barkowego na rzece Gunicy i dochodzi do punktu nr 235.

W punkcie nr 235 granica portu zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 236 położony u podnóża wału otaczającego basen portowy, przecina rzekę Gunicę i przez punkt nr 236a położony na linii brzegu rzeki Gunicy dochodzi do punktu nr 237, położonego po północnej stronie wału ochronnego na terenach będących własnością osób fizycznych. W tym miejscu skręca na wschód, przecina granicę administracyjną miasta Police i gminy Police i biegnąc wzdłuż podnóża wału, przez teren nieruchomości będących własnością osób fizycznych w obrębie ewidencyjnym Dębostrów, przez punkty o kolejnych numerach, dochodzi do punktu nr 241. Biegnąc dalej na wschód, a następnie na północny wschód wzdłuż podnóża wału ochronnego, granica portu przecina rów melioracyjny, pozostawiając w obszarze portu zastawkę z przepompownią, i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 260.

W punkcie nr 260 granica portu skręca na północny wschód i biegnie gruntową drogą gminną u podnóża wału ochronnego otaczającego ujście rzeki Gunicy do rzeki Odry, przez punkty o kolejnych numerach, dochodzi do punktu nr 262. Tu skręca na północ i biegnąc dalej wzdłuż drogi przecina przyczółek wejściowy gazociągu „Police–Odolany” i dochodzi do punktu nr 265.

W punkcie nr 265 granica portu skręca pod kątem ostrym, przecina wał ochronny i biegnie na wschód wodami rzeki Odry w odległości 100 m na północ od gazociągu „Police–Odolany”. Przecina granicę administracyjną gminy Police i gminy Stepnica w punkcie nr 265a i dochodzi do punktu nr 266, położonego na wschodnim skraju wału ochronnego wschodniego brzegu rzeki Odry w południowej części pola refulacyjnego Mańków, w obrębie ewidencyjnym Bogusławie gmina Goleniów.

Od punktu nr 266 granica portu biegnie przez tereny stanowiące własność Skarbu Państwa, u podnóża wału ochronnego w kierunku południowo-wschodnim i południowym, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 274. Przecina wał ochronny i rzekę Krepę, której środkiem nurtu przebiega granica administracyjna gminy Stepnica i gminy Goleniów, ponownie przecina wał ochronny i dochodzi do punktu nr 275 na jego wschodniej krawędzi. Biegnie na południe skrajem wału ochronnego, przez grunty rolne, stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie, przecina ujście kanału melioracyjnego i biegnie dalej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 306. Tu skręca wraz z wałem ochronnym na wschód do punktu nr 307, po czym na południe do punktu nr 308 i na zachód do punktu nr 309. Dalej biegnie na południe wschodnią krawędzią wału ochronnego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 327. W granicach portu pozostaje nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie, zabudowana stawą nawigacyjną „Raduń Górna”, ograniczona punktami nr 327, 328, 329 i 330.

Z punktu nr 330 granica portu biegnie nadal skrajem wału na południe i południowy wschód, przez grunty rolne, stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 359.

W punkcie nr 359 granica portu skręca na północny wschód, wzdłuż krawędzi wału ochronnego rowu melioracyjnego i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 362, po czym skręca na południowy wschód, przecina wał ochronny i rów melioracyjny i, biegnąc w linii prostej przez tereny rolne, dochodzi do punktu nr 363, położonego na skraju drogi we wsi Święta, w odległości 320 m na północny wschód od przyczółka starej przeprawy promowej Święta–Police. W dalszym ciągu granica portu biegnie przez tereny rolne, w kierunku południowo-wschodnim, przecina dwa kanały melioracyjne mające ujście do Odry i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 367, położonego na koronie wału ochronnego po południowej stronie kanału melioracyjnego. Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie przez tereny rolne do punktu nr 368 na wschodniej krawędzi wału ochronnego rzeki Odry. Odcinek granicy portu od punktu nr 359 do punktu nr 368 włącza w obszar portu część nieruchomości rolnej Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie, ujścia rowów melioracyjnych, jazy i przepompownie oraz stawę nawigacyjną „Łąki Dolna”.

Od punktu nr 368 granica portu biegnie w kierunku południowym u podnóża wału ochronnego rzeki Odry, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 382, gdzie skręca wzdłuż wału na wschód i przez punkt nr 383 dochodzi do punktu nr 384, pozostawiając poza obszarem portu budowle nawigacyjne „Światło Sektorowe Ińskie” i „Ina Dolna Północna”.

Z punktu nr 384 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecina ujście rzeki Iny, dochodzi do punktu nr 6 na przeciwległym jej brzegu, po czym skręca na południowy zachód do punktu nr 5, położonego na linii brzegowej rzeki Odry, a jednocześnie będącego punktem granicznym na granicy administracyjnej gminy Goleniów i miast Police i Szczecin.

Od punktu nr 5 granica portu biegnie wodami rzeki Odry, granicą administracyjną miasta Police i miasta Szczecin przez punkty nr 4, 3 i 2 dochodzi do punktu nr 1, położonego na północnym brzegu kanału melioracyjnego stanowiącego granicę miast Szczecina i Polic, od którego rozpoczęto opis granicy portu morskiego w Policach.

§ 4.
Linie przebiegu granic portów, o których mowa w § 1, 2 i 3, są oznaczone na mapach w skali 1:500 oraz na mapach w skali 1:1000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Urzędach Miejskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Police.
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. J. R. Kurylczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz.1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach (M. P. z 1992 r. Nr 4, poz. 22 oraz z 1993 r. Nr 19, poz. 185), utrzymanym w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 lipca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama