| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 listopada 2005 r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2. Substancje, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – środowisko oraz gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462.

Załącznik 1. [SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, KTÓRYCH WPROWADZANIE W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2005 r. (poz. 1988)

SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, KTÓRYCH WPROWADZANIE W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Substancje z wykazu l1):

1) rtęć(Hg);

2) kadm (Cd);

3) heksachlorocykloheksan (HCH);

4) tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCI4);

5) pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole;

6) aldryna (C12H8CI6);

7) dieldryna (C12H8CI6O);

8) endryna(C12H8CI6O);

9) izodryna (C12H8CI6);

10) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT);

11) wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB);

12) wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT);

13) heksachlorobenzen (HCB);

14) heksachlorobutadien (HCBD);

15) trichlorometan (chloroform) (CHCI3);

16) 1,2-dichloroetan (EDC);

17) trichloroetylen (TRI);

18) tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER);

19) trichlorobenzen (TCB).

Substancje z wykazu II2):

1) arsen;

2) bar;

3) beryl;

4) bor;

5) chrom sześciowartościowy;

6) chrom ogólny;

7) cynk;

8) cyna;

9) kobalt;

10) miedź;

11) molibden;

12) nikiel;

13) ołów;

14) selen;

15) srebro;

16) tal;

17) tytan;

18) wanad;

19) antymon;

20) fenole lotne (indeks fenolowy);

21) fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny

22) węglowodory ropopochodne;

23) cyjanki wolne i cyjanki związane;

24) fluorki;

25) azot amonowy;

26) azot azotynowy.

Objaśnienia:

1) Substancje objęte wykazem I w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

2) Substancje objęte wykazem II w rozporządzeniu Ministra Środowiska, o którym mowa w objaśnieniu pierwszym.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jaroszewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »