| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tabele należności i okresy używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identyfikacyjnych oraz przypadki obowiązku zwrotu tych przedmiotów lub ich równowartości,

2) wzory i sposób noszenia przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identyfikacyjnych,

3) opis przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej

– dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „strażakiem”.

Rozdział 2

Przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcje, odznaki i znaki identyfikacyjne oraz sposób ich noszenia

§ 2.

Umundurowanie strażaka składa się z ubiorów: wyjściowego i służbowego.
§ 3.
1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjściowego są:

1) mundur wyjściowy;

2) płaszcz zimowy;

3) płaszcz letni;

4) koszula wyjściowa;

5) czapka rogatywka lub kapelusz;

6) półbuty wyjściowe.

2. Zestawy przedmiotów ubioru wyjściowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzory zasadniczych przedmiotów ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzory nakryć głowy do ubioru wyjściowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru służbowego są:

1) mundur służbowy;

2) sweter;

3) koszula służbowa;

4) kurtka 3/4;

5) beret lub kapelusz;

6) czapka służbowa;

7) półbuty służbowe.

2. Zestawy przedmiotów ubioru służbowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzory zasadniczych przedmiotów ubioru służbowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzory nakryć głowy do ubioru służbowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zasadniczymi przedmiotami odzieży specjalnej są:

1) ubranie koszarowe;

2) ubranie dla kadry dowódczo-sztabowej;

3) obuwie koszarowe;

4) buty dla kadry dowódczo-sztabowej.

2. Wzory zasadniczych przedmiotów odzieży specjalnej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Zasadniczymi przedmiotami środków ochrony indywidualnej są:

1) ubranie specjalne;

2) rękawice specjalne;

3) kominiarka;

4) buty strażackie;

5) hełm strażacki.

2. Wzór zasadniczych przedmiotów środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Zasadniczymi przedmiotami ekwipunku osobistego są:

1) pas strażacki;

2) zatrzaśnik;

3) toporek strażacki.

2. Wzory zasadniczych przedmiotów ekwipunku osobistego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Na ubiorze wyjściowym i służbowym, odzieży specjalnej i środkach ochrony indywidualnej strażak nosi:

1) wizerunek orła na:

a) czapkach rogatywkach – z metalu w kolorze złota pokrytego patyną,

b) kapeluszach, czapkach służbowych i beretach – haftowany nitką w kolorze złotym,

c) kołnierzach kurtek mundurów i płaszcza zimowego nadbrygadiera i generała brygadiera – haftowany bajorkiem w kolorze złotym,

d) guzikach czapek wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych, płaszczy zimowych i do zapinania naramienników płaszczy letnich – w kolorze guzika;

2) dystynkcje w kolorze złotym na:

a) czapkach rogatywkach – haftowane bajorkiem,

b) kapeluszach, czapkach służbowych, beretach, kurtkach 3/4, swetrach, ubraniach koszarowych i dla kadry dowódczo-sztabowej oraz ubraniach specjalnych – haftowane nitką,

c) mundurach, koszulach z krótkim rękawem i płaszczach:

– starszego strażaka i podoficera – z taśmy dystynkcyjnej,

– aspiranta – „gwiazdki” haftowane bajorkiem, a „krokiewki” i obszycie naramienników taśmą dystynkcyjną,

– oficera – haftowane bajorkiem;

3) znaki identyfikacyjne w miejscach określonych wzorcami tych przedmiotów:

a) emblemat Państwowej Straży Pożarnej, szkoły Państwowej Straży Pożarnej, grupy specjalistycznej,

b) identyfikator kadry dowódczo-sztabowej,

c) identyfikator miejscowości,

d) identyfikator osobisty,

e) identyfikator imienny,

f) znak pożarniczy z metalu w kolorze złotym,

g) znak absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej;

4) odznaki na mundurach wyjściowych w sposób określony w przepisach ustanawiających te odznaki.

2. Wzory wizerunków orła określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

3. Wzory dystynkcji określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. Wzory znaków identyfikacyjnych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 9.
1. W ubiorze wyjściowym lub służbowym strażak występuje stosownie do pory roku. Rozróżnia się okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy.

2. W okresie przejściowym, o którym mowa w ust. 1, strażak występuje w zimowym lub letnim zestawie ubioru wyjściowego lub służbowego, w zależności od warunków atmosferycznych.

§ 10.
1. W mundurze wyjściowym strażak występuje:

1) ze sznurem galowym, z orderami, odznaczeniami i odznakami:

a) podczas uroczystości państwowych i strażackich,

b) podczas innych uroczystości na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

2) ze sznurem galowym i z baretkami:

a) podczas uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wizytowy,

b) na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

3) z baretkami lub bez baretek w czasie:

a) wystąpień w charakterze przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na oficjalnych spotkaniach lub imprezach,

b) pełnienia służby.

2. W mundurze wyjściowym z baretkami lub bez baretek strażak może występować w czasie:

1) przedstawień w teatrach i salach koncertowych;

2) uroczystości rodzinnych;

3) wolnym od służby.

3. W ubiorze służbowym strażak wykonuje obowiązki służbowe:

1) w miejscu pełnienia służby;

2) podczas krajowych delegacji służbowych, wykonywania czynności kontrolnych, występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami w charakterze przedstawiciela jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

3) na polecenie przełożonego przy wykonywaniu innych czynności.

4. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, pełnienia służby w podziale bojowym, manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego, strażak wykonuje zadania w przedmiotach odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, stosownie do charakteru wykonywanych czynności.

5. Strażak w służbie przygotowawczej, w okolicznościach określonych w ust. 1 i 2, występuje w ubiorze służbowym.

6. Strażak w stanie spoczynku zachowuje prawo do noszenia ubioru wyjściowego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 11.
1. Strażakowi zezwala się na noszenie:

1) pasa głównego, pasa strażackiego z toporkiem, hełmu strażackiego, butów typu „skutery” oraz białych rękawiczek – podczas występowania w pocztach sztandarowych, flagowych oraz w kompaniach honorowych;

2) symbolu żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez strażaka obrządku religijnym;

3) okularów przeciwsłonecznych;

4) parasola w kolorze czarnym;

5) elementów strojów regionalnych w czasie udziału w uroczystościach folklorystycznych;

6) insygniów władzy rektorskiej przez rektora i prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;

7) czapki służbowej zimowej do ubrania koszarowego lub ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej;

8) czapki rogatywki do munduru służbowego;

9) kurtki 3/4 do ubioru wyjściowego;

10) bluzy od munduru służbowego, ze spódnicą od munduru wyjściowego (dotyczy kobiet).

2. Strażakowi zabrania się noszenia przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identyfikacyjnych:

1) niezgodnie z ich przeznaczeniem;

2) w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, z wyłączeniem ust. 1 pkt 5 i 6;

3) innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 1;

4) których stopień zużycia lub wygląd narusza godność służby.

§ 12.
Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i dyscypliny ubiorczej.

Rozdział 3

Opis przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej

§ 13.

1. Czapki:

1) wyjściowa (zimowa i letnia). Rogatywka dla strażaka – mężczyzny z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, z otokiem w kolorze ciemnoniebieskim. Okucie daszków metalowe, w kolorze złotym. Pasek skórzany z klamerką oksydowaną na czarno, zamocowany nad daszkiem za pomocą guzików w kolorze czarnym. Dla korpusu aspiranckiego i oficerskiego na denku czapki umieszcza się taśmy metalizowane w kształcie krzyża. Na czołowej części czapki umieszcza się wizerunek orła, a na otoku dystynkcje. W górnej części otoku umieszczone są galony z taśmy metalizowanej w kolorze złotym: jeden galon dla korpusu oficerów młodszych, dwa galony dla korpusu oficerów starszych. Kapelusz dla strażaka – kobiety wykonany z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Na czołowej części kapelusza umieszcza się wizerunek orła i dystynkcje;

2) służbowa (zimowa) z daszkiem, wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Tylna i boczne części czapki do krawędzi daszka wywinięte na zewnątrz z możliwością opuszczenia na uszy. Nad daszkiem umieszcza się wizerunek orła i dystynkcje.

2. Beret w kształcie owalnym wykonany z tkaniny w kolorze czarnym. W bokach beretu znajdują się wietrzniki. Na przodzie beretu umieszcza się wizerunek orła i dystynkcje.

3. Płaszcze:

1) zimowy w kolorze ciemnogranatowym z wykładanym kołnierzem i wyłogami, wszytymi naramiennikami, dwoma kieszeniami umieszczonymi po bokach. Z tyłu płaszcza rozcięcie w dolnej części, a w pasie wszyte paski z tkaniny zasadniczej do regulacji obwodu. Krój typowy dwurzędowy. Guziki płaszcza w kolorze czarnym;

2) letni w kolorze ciemnogranatowym, z podpinką. Krój typowy jednorzędowy z wykładanym kołnierzem, wyłogami i wszytymi naramiennikami oraz dwoma kieszeniami po bokach. Z tyłu płaszcza rozcięcie w dolnej części. W pasie wszyte podtrzymywacze paska, pasek wykonany z tkaniny zasadniczej. Podpinka wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym mocowana na suwak lub guziki. Guziki płaszcza kryte w listwie. Naramienniki zapinane na małe guziki w kolorze czarnym.

4. Kurtka 3/4 z podpinką wykonana z tkaniny w kolorze czarnym, o podwyższonej wodoodporności i przepuszczalności pary wodnej, zapinana z przodu na dwudzielny zamek błyskawiczny, kryty listwą. Z przodu wykonane dwie kieszenie boczne.

5. Mundury:

1) wyjściowy (zimowy i letni) wykonany jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Mundur wyjściowy stanowi komplet składający się z kurtki i spodni dla mężczyzny, a dla kobiet – kurtki i spódnicy:

a) kurtka z wyłożonymi klapami, wszytymi naramiennikami,

b) spodnie długie, dopasowane według wzrostu i obwodu pasa, krój typowy z dwoma kieszeniami skośnymi po bokach, jedną z tyłu,

c) spódnica prosta, w szwie środka tyłu spódnicy rozporek;

2) służbowy składa się z bluzy typu „olimpijka” i spodni:

a) bluza typu „olimpijka” wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym na podszewce. Zapięcie z przodu na guziki kryte listwą. Wykrój szyi wykończony kołnierzem na stójce, wyłogi wykładane. Na przodach na wysokości piersi naszyte są kieszenie nakładane z klapami i fałdkami, zapinane na małe guziki marynarkowe. Tył dwuczęściowy. Naramienniki przypinane małymi guzikami marynarkowymi. Dół bluzy ujęty w pasek, na bokach w dolnej części przodu i tyłu wykonane są zakładki. Lewa część paska zakończona jest przedłużeniem zapinanym na klamerkę przymocowaną do przeciwnego końca paska,

b) spodnie wykonane z tej samej tkaniny i tak samo jak do munduru wyjściowego,

c) spodnie letnie dla mężczyzny, a dla kobiety spódnica, wykonane jak do munduru wyjściowego z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym.

6. Sweter służbowy wykonany z dzianiny w kolorze czarnym. Pod szyją wykończony w „serek”. Rękawy i dół swetra wykończone ściągaczem. Na rękawach i ramionach naszyte aplikacje z tkaniny w kolorze czarnym. Naramienniki wszywane z pochewką na dystynkcje. Na lewym rękawie naszyta kieszeń z tkaniny takiej jak aplikacje, z napisem „PSP” w kolorze złotym.

7. Krawat wykonany z gładkiej tkaniny w kolorze czarnym. W dolnej części krawata napis „PSP” w kolorze złotym.

8. Szaliki (zimowy i letni) wykonane z dzianiny w kolorze ciemnogranatowym.

9. Rękawiczki (zimowe i letnie) pięciopalcowe, wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Rękawiczki zimowe wewnątrz ocieplane wkładką ocieplającą.

10. Koszule:

1) z długim rękawem – wykonane z tkaniny w kolorze: niebieskim – służbowa, białym – wyjściowa. Przód koszuli zapinany na guziki w kolorze koszuli, na lewym przodzie naszyta otwarta kieszeń. Na górnej części kieszeni napis „PSP” w kolorze białym;

2) z krótkim rękawem – wykonane z tkaniny w kolorze: niebieskim – służbowa, białym – wyjściowa. Na przodach kieszenie zapinane klapkami. Na lewej klapce napis „PSP” w kolorze białym. Koszule i kieszenie zapinane na guziki w kolorze koszuli, a na ramionach przyszyte guziki w kolorze czarnym.

11. Peleryna przeciwdeszczowa z kapturem, bez rękawów, wykonana z nieprzemakalnej tkaniny w kolorze czarnym. W przedniej części otwory umożliwiające wyciągnięcie rąk.

12. Botki ocieplane wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Dla kobiet – kozaki w kolorze czarnym na podwyższonym obcasie.

13. Półbuty wykonane ze skóry w kolorze czarnym, fason prosty. Dla kobiet półbuty na podwyższonym obcasie.

14. Sznur galowy, wykonany ze sznurka w kolorze złotym, składa się z warkocza i dodatkowych części pojedynczych w zależności od korpusu. Na pojedynczej części sznurka z przodu umieszczony jest wisiorek w formie stylizowanej prądownicy.

15. Pasek do spodni wykonany ze skóry w kolorze czarnym. Klamra paska z metalu w kolorze złotym.

16. Pas główny wykonany ze skóry w kolorze czarnym. Części metalowe pasa wykonane są z metalu w kolorze złotym.

17. Teczka służbowa w kolorze czarnym. Teczka wyposażona jest w uchwyt oraz mechanizmy zamykające.

18. Walizka (torba podróżna) w kolorze czarnym, w kształcie prostopadłościanu. Walizka wyposażona jest w stelaż na kółkach oraz mechanizmy zamykające.

19. Pokrowiec na mundur wykonany z tkaniny nieprzemakalnej w kolorze czarnym.

20. Ubranie koszarowe składa się z bluzy, spodni, kamizelki i czapki, wykonanych z tkaniny w kolorze czarnym:

1) bluza z wykładanym kołnierzem zapinana w przodzie na zamek błyskawiczny, przykryty plisą. Na przodach umieszczone są dwie kieszenie zamknięte patkami. Na lewym rękawie umieszczony jest emblemat Państwowej Straży Pożarnej i nazwa miejscowości. Na przodzie i plecach bluzy umieszczony jest napis „STRAŻ”;

2) spodnie długie z szelkami, w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów. W przednich nogawkach wykonane są kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Na boku prawej nogawki naszyta jest kieszeń zamykana patką. Na nogawkach naszyte są taśmy z żółtej tkaniny fluorescencyjnej i naszytym trójkątem wykonanym z taśmy w kolorze srebrnym;

3) kamizelka ocieplana, z przodu zapinana na zamek, kryty plisą. Kołnierz-stójka z naszytą osłoną na krtań. Z przodu dwie kieszenie górne i dwie kieszenie dolne z patkami. Tył kamizelki dłuższy od przodu. Na lewej górnej kieszeni i tyle kamizelki umieszczony jest napis „STRAŻ”. W dolnej części tyłu naszyta jest taśma w kolorze żółtym ze srebrnym trójkątem ostrzegawczym; kamizelka posiada możliwość dopinania rękawów;

4) czapka – typu „dżokejka” z daszkiem. Z przodu czapki emblemat Państwowej Straży Pożarnej.

21. Ubranie dla kadry dowódczo-sztabowej składa się z kurtki, spodni, kurtki ocieplanej i czapki. Wykonane jest z tkaniny w kolorze czarnym:

1) kurtka z wykładanym kołnierzem, z pagonami, zapinana z przodu na guziki kryte listwą. Z przodu naszyte dwie kieszenie górne i dwie dolne z patkami. Na linii pasa w części plecowej wszyta guma ściągająca;

2) spodnie długie z szelkami i wpuszczonymi kieszeniami. Na bokach nogawek kieszenie z patkami. Nogawki zakończone rozporkami i wszytą gumą pod stopy;

3) kurtka ocieplana zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą. Na lewym przodzie naszyta jest kieszeń na wysokości klatki piersiowej. Kieszenie dolne podwójne z patkami. Kurtka posiada kołnierz oraz dopinany kaptur. W górnej i dolnej części przodów, tyłu oraz górnej części rękawów naszyte są taśmy ostrzegawcze w kolorze srebrnym i żółtym. Na plecach oraz na lewej górnej kieszeni umieszczony jest napis „STRAŻ”;

4) czapka typu „dżokejka” z daszkiem. Z przodu czapki emblemat Państwowej Straży Pożarnej.

22. Koszulki do ubrania koszarowego (zimowe i letnie) wykonane z dzianiny w kolorze czarnym. Zimowe z długim rękawem, letnie – z krótkim. Z przodu koszulki letniej umieszczony jest emblemat Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis „STRAŻ”.

23. Obuwie koszarowe: półbuty sznurowane, wykonane ze skóry w kolorze czarnym.

24. Buty dla kadry dowódczo-sztabowej wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Cholewki wysokie, sznurowane.

25. Emblematy i znaki identyfikacyjne wykonane techniką haftu maszynowego lub inną techniką pozwalającą je odwzorować. Identyfikator imienny wykonany w kolorze czarnym, litery w kolorze złotym.

26. Ubranie specjalne o konstrukcji wielowarstwowej składa się z kurtki długości 3/4 i spodni. Tkanina zewnętrzna w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym:

1) kurtka powinna zachodzić na spodnie. Kołnierz kurtki w formie stójki. Rękawy szerokie. W dolnej części kurtki dwie kieszenie kryte patkami, a w górnej prawej części, kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem. W górnej lewej części kurtki pod plisą kryjącą zamek znajduje się kieszeń wpuszczana. Kurtka oznaczona układem taśm ostrzegawczych;

2) spodnie długie z szelkami. Nogawki szerokie i proste. Spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

27. Kominiarka wykonana z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub odcieniu kości słoniowej. Na przodzie kominiarki wykonany otwór odsłaniający oczy, nos i usta.

28. Rękawice specjalne pięciopalczaste o konstrukcji wielowarstwowej w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym.

29. Buty strażackie w kolorze czarnym wykonane ze skóry lub gumy z możliwością zastosowania wstawek w kolorze żółtym. Buty ze skóry oznakowane elementami z taśm ostrzegawczych.

30. Hełm strażacki w kolorze czerwonym. Skorupa gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu. Hełm wyposażony w osłonę karku i twarzy.

Rozdział 4

Zaopatrywanie strażaka w przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcje i znaki identyfikacyjne, tabele należności oraz przypadki obowiązku zwrotu tych przedmiotów lub ich równowartości

§ 14.

1. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcje i znaki identyfikacyjne powstaje z dniem mianowania i wygasa z dniem zwolnienia strażaka ze służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany wydać strażakowi w naturze należne mu przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcje i znaki identyfikacyjne zgodnie z tabelami należności.

3. Tabele należności, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

4. Przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcje i znaki identyfikacyjne muszą być wykonane zgodnie z ustalonymi wzorcami i warunkami technicznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej i art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.3)).

§ 15.
1. Strażak mianowany na stałe otrzymuje przedmioty ubioru wyjściowego i służbowego wraz z odpowiednimi dystynkcjami na własność.

2. Strażak w służbie przygotowawczej nabywa prawo własności przedmiotów ubioru służbowego po upływie okresu ich używalności.

3. Do przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażak otrzymuje nieodpłatnie dystynkcje i znaki identyfikacyjne.

4. Strażakowi w służbie przygotowawczej mogą być wydane używane przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, posiadające wartość użytkową. Przedmioty te wydaje się na czas, jaki pozostał do końca okresów ich używalności.

5. Okresy używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, wydanych w naturze, liczy się od dnia ich wydania.

6. Okres używalności dystynkcji i znaków identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 3, jest równy okresom używalności przedmiotów, do których zostały wydane, z wyjątkiem znaku absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej wydawanego jednorazowo w dniu ukończenia szkoły.

§ 16.
1. Strażakowi wydaje się nowy przedmiot umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego przed upływem okresu używalności w przypadkach utraty tego przedmiotu lub utraty jego wartości użytkowej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, powstałych z przyczyn niezawinionych przez strażaka, wydaje się ten przedmiot nieodpłatnie.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, powstałych z przyczyn zawinionych przez strażaka, wydaje się ten przedmiot, jednakże jest on obowiązany zwrócić jego równowartość.

4. W przypadkach określonych w ust. 3, strażak uiszcza równowartość tego przedmiotu obliczaną według:

1) cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia dla przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego;

2) aktualnych cen z tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, dla przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego;

3) aktualnych cen detalicznych wykonania dystynkcji i znaków identyfikacyjnych.

§ 17.
Strażakowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego oraz zawieszonemu w czynnościach służbowych przedłuża się okres używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, o czas tego urlopu lub zawieszenia.
§ 18.
1. Strażak zwraca przedmioty odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, niebędących przedmiotami osobistego użytku, w przypadku:

1) zwolnienia ze służby;

2) przeniesienia do służby w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

3) upływu okresów używalności tych przedmiotów;

4) utraty wartości użytkowej tych przedmiotów.

2. W przypadku zwolnienia strażaka ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, strażak zwraca przedmioty umundurowania, z wyjątkiem przedmiotów osobistego użytku.

3. Strażak w służbie przygotowawczej w przypadku zwolnienia ze służby lub przeniesienia do służby w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zwraca przedmioty ubioru służbowego, z wyjątkiem przedmiotów osobistego użytku.

4. Strażak, który nie zwrócił przedmiotów w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 lub 3, uiszcza równowartość nowych przedmiotów, obliczoną według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 19.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836.

4)Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 71, poz. 650 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 260 i Nr 111, poz. 1179).

Załącznik 1. [ZESTAWY PRZEDMIOTÓW UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 listopada 2005 r. (poz. 25)

Załącznik nr 1

ZESTAWY PRZEDMIOTÓW UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW UBIORU WYJŚCIOWEGO]

Załącznik nr 2

WZORY ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW UBIORU WYJŚCIOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZORY NAKRYĆ GŁOWY DO UBIORU WYJŚCIOWEGO]

Załącznik nr 3

WZORY NAKRYĆ GŁOWY DO UBIORU WYJŚCIOWEGO

infoRgrafika


 

Załącznik 4. [ZESTAWY PRZEDMIOTÓW UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA]

Załącznik nr 4

ZESTAWY PRZEDMIOTÓW UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA

infoRgrafika


 

Załącznik 5. [WZORY ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW UBIORU SŁUŻBOWEGO]

Załącznik nr 5

WZORY ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW UBIORU SŁUŻBOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZORY NAKRYĆ GŁOWY DO UBIORU SŁUŻBOWEGO]

Załącznik nr 6

WZORY NAKRYĆ GŁOWY DO UBIORU SŁUŻBOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZORY ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW ODZIEŻY SPECJALNEJ]

Załącznik nr 7

WZORY ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW ODZIEŻY SPECJALNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZORY ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW EKWIPUNKU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 9

WZORY ZASADNICZYCH PRZEDMIOTÓW EKWIPUNKU OSOBISTEGO

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZORY WIZERUNKÓW ORŁA]

Załącznik nr 10

WZORY WIZERUNKÓW ORŁA

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZORY DYSTYNKCJI]

Załącznik nr 11

WZORY DYSTYNKCJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH]

Załącznik nr 12

WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [TABELE NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI]

Załącznik nr 13

TABELE NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI

Tabela należności nr 1 przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego dla strażaka w służbie stałej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używal-
ności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka wyjściowa zimowa

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

2

Czapka wyjściowa letnia

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

3

Czapka służbowa

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

4

Beret

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

5

Płaszcz zimowy

szt.

1

4

 

6

Kurtka 3/4

szt.

1

3

 

7

Płaszcz letni z podpinką

szt.

1

4

 

8

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

dla kobiety kurtka i spódnica

9

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

dla kobiety kurtka i spódnica

10

Mundur służbowy

kpl.

1

3

 

11

Sweter służbowy

szt.

1

2

 

12

Spodnie letnie

szt.

1

2

dla kobiety spódnica

13

Peleryna przeciwdeszczowa

szt.

1

4

 

14

Krawat

szt.

2

3

 

15

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

16

Szalik letni

szt.

1

3

 

17

Rękawiczki zimowe

para

1

3

 

18

Rękawiczki letnie

para

1

3

 

19

Koszula wyjściowa z długim rękawem*

szt.

2

2

 

20

Koszula wyjściowa z krótkim rękawem*

szt.

2

2

po jednej sztuce z każdego wzoru

21

Koszula służbowa z długim rękawem*

szt.

2

2

 

22

Koszula służbowa z krótkim rękawem*

szt.

2

2

po jednej sztuce z każdego wzoru

23

Skarpety zimowe*

para

2

1

dla kobiety rajstopy

24

Skarpety letnie*

para

2

1

dla kobiety rajstopy

25

Botki ocieplane*

para

1

3

 

26

Półbuty służbowe*

para

2

2

 

27

Półbuty wyjściowe*

para

1

2

 

28

Sznur galowy

szt.

1

4

 

29

Pasek do spodni

szt.

1

4

nie dotyczy kobiety

30

Teczka służbowa

szt.

1

4

 

31

Walizka (torba podróżna)

szt.

1

5

 

 

32

Pokrowiec na mundur

szt.

1

2

 

 

33

Koszulka gimnastyczna*

szt.

2

3

 

 

34

Spodenki gimnastyczne*

szt.

2

3

 

 

35

Ubranie treningowe*

szt.

1

3

 

 

36

Obuwie sportowe*

para

1

3

 

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwagi:

a) w przypadku mianowania do służby stałej, nie wydaje się strażakowi tych przedmiotów umundurowania, dla których nie minął okres używalności i wydane były w czasie służby przygotowawczej lub kandydackiej. W takim przypadku wydanie przedmiotów w terminie późniejszym traktowane jest jako wydanie ich po raz pierwszy,

b) w przypadku mianowania strażaka na wyższy stopień służbowy strażak dostaje dodatkowo komplet dystynkcji lub zwrot kosztów ich wykonania, a w przypadku zmiany korpusu sznur galowy i czapkę rogatywkę. W takim przypadku wydanie przedmiotów traktowane jest jako wydanie ich po raz pierwszy,

c) kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może podjąć decyzję o wydaniu kobiecie czapki służbowej do ubrania koszarowego lub do ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej.

Tabela należności nr 2 dla nadbrygadiera i generała brygadiera (tabela uzupełniająca do tabeli należności nr 1)

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używal-
ności
w latach

Uwagi

1

Spodnie bryczesy

szt.

1

3

 

2

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

 

3

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

 

4

Koszula wyjściowa z długim rękawem

szt.

1

2

 

5

Koszula wyjściowa z krótkim rękawem

szt.

1

2

 

6

Skarpety zimowe*

para

1

1

 

7

Skarpety letnie*

para

1

1

 

8

Buty oficerskie z prawidłami*

para

1

4

 

9

Półbuty wyjściowe*

para

1

2

 

10

Pas główny

szt.

1

7

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Tabela należności nr 3 przedmiotów ubioru służbowego dla strażaka w służbie przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używal-
ności
w latach

Uwagi

1

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

2

Beret

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

3

Kurtka 3/4

szt.

1

3

 

4

Mundur służbowy

kpl.

1

3

dla kobiety kurtka i spodnie

5

Spodnie letnie

szt.

1

3

dla kobiety spódnica

6

Krawat

szt.

2

3

 

7

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

8

Rękawiczki zimowe

para

1

3

 

9

Koszula służbowa z długim rękawem*

szt.

2

3

 

10

Koszula służbowa z krótkim rękawem*

szt.

2

3

po jednej sztuce z każdego wzoru

11

Skarpety zimowe*

para

2

1

dla kobiety rajstopy

12

Skarpety letnie*

para

2

1

dla kobiety rajstopy

13

Botki ocieplane*

para

1

3

 

14

Półbuty służbowe*

para

1

3

 

15

Pasek do spodni

szt.

1

4

nie dotyczy kobiety

16

Koszulka gimnastyczna*

szt.

2

3

 

17

Spodenki gimnastyczne*

szt.

2

3

 

18

Ubranie treningowe*

szt.

1

3

 

19

Obuwie sportowe*

para

1

3

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwagi:

a) strażakowi w służbie przygotowawczej można na okoliczność promocji lub zakończenia szkolenia wydać przedmioty ubioru wyjściowego, na poczet przyszłych należności związanych z mianowaniem na stałe,

b) kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może podjąć decyzję o wydaniu kobiecie czapki służbowej do ubrania koszarowego lub do ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej.

Tabela należności nr 4 przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaka w służbie stałej i przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Ubranie specjalne

kpl.

1

do zużycia

 

2

Rękawice specjalne

para

1

do zużycia

 

3

Kominiarka

szt.

1

do zużycia

 

4

Buty strażackie

para

2

do zużycia

1 para gumowych

1 para skórzanych

5

Hełm strażacki

szt.

1

wg norm producenta

 

6

Maska do aparatu oddechowego

szt.

1

wg normy producenta

 

7

Sztormiak

szt.

1

do zużycia

 

8

Ubranie koszarowe

kpl.

2

do zużycia

 

9

Koszulka letnia*

szt.

2

2

 

10

Koszulka zimowa*

szt.

2

2

 

11

Obuwie koszarowe*

para

1

2

 

 

Lp. od 1 do 6

- środki ochrony indywidualnej

Lp. od 7 do 11

- przedmioty odzieży specjalnej

Lp. 9

- zamiennie można wydać koszulkę typu „polo”

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwagi:

a) przedmioty wymienione w tabeli nr 4 wydaje się strażakowi z uwzględnieniem zakresu jego obowiązków służbowych. Decyzję o wydaniu tych przedmiotów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę,

b) strażakowi można wydać jeden komplet ubrania i jedną parę butów dla kadry dowódczo-sztabowej w zamian za należność określoną w lp. 8. Decyzję o wydaniu tych przedmiotów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

Tabela należności nr 5 przedmiotów ekwipunku osobistego dla strażaka w służbie stałej i przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Pas strażacki

szt.

1

wg normy producenta

 

2

Pas główny

szt.

1

7

 

3

Zatrzaśnik

szt.

1

do zużycia

 

4

Toporek strażacki

szt.

1

do zużycia

 

5

Latarka

szt.

1

do zużycia

 

6

Nóż

szt.

1

do zużycia

 

7

Gwizdek

szt.

1

do zużycia

 

8

Podpinka linkowa

szt.

1

do zużycia

 

9

Sygnalizator bezruchu

szt.

1

do zużycia

 

10

Ubranie robocze*

kpl.

1

do zużycia

dla mechaników 2 kpl.

11

Kurtka robocza ocieplana*

szt.

1

do zużycia

 

12

Czapka robocza zimowa

szt.

1

do zużycia

 

13

Czapka robocza letnia

szt.

1

do zużycia

 

14

Buty robocze*

para

1

do zużycia

 

15

Rękawice robocze*

para

1

do zużycia

 

16

Szalik*

szt.

1

do zużycia

 

17

Ręcznik*

szt.

2

1

 

18

Mydło toaletowe*

gram

2 400

1

 

19

Pasta do rąk*

gram

2 000

1

oprócz systemu codziennego i stanowisk kierowania; dla kierowców i mechaników podwójna należność

20

Pasta do obuwia*

gram

160

1

 

21

Mazak do pasty*

szt.

1

4

 

22

Szczotka do butów*

szt.

1

4

 

23

Szczotka do ubrania*

szt.

1

4

 

24

Bielizna pościelowa (prześcieradło, poszwa, poszewka)

kpl.

1

3

tylko dla systemu zmianowego

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwaga:

Przedmioty wymienione w tabeli nr 5 wydaje się strażakowi z uwzględnieniem zakresu jego obowiązków służbowych. Decyzję o wydaniu tych przedmiotów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »