| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 807) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 172, poz. 1806 i Nr 269, poz. 2677) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 8;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi dozwolone jest zatrzymanie przyłowu gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5–9.

2. Przyłów gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5–9, który nastąpił w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20 % masy okoni i płoci będących celem połowów ukierunkowanych.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Prześwit oczka w wontonach służących do połowu okonia lub płoci nie może przekroczyć 70 mm.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wystawione na morzu terytorialnym narzędzia usidlające, oplątujące, pułapkowe i zahaczające, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśniny Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005 r., str. 1), należy wybierać co najmniej raz na 48 godzin.”;

5) w § 15 w ust. 1 uchyla się pkt 1.

§ 2.
W 2006 r. niedozwolone jest prowadzenie ukierunkowanych połowów dorszy przy użyciu narzędzi połowowych: włoków, tuk, wontonów, netów i sznurów haczykowych, pozostawianie w morzu sieci skrzelowych dennych, oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm oraz lin dennych przez statki stosujące narzędzia połowu tego rodzaju:

1) na obszarze wód określonych jako podobszary 22–24 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśniny Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005 r., str. 1), w następujących dniach:

a) 5, 12 marca,

b) 21, 28 maja,

c) 4, 11, 15 czerwca,

d) 16, 23, 30 lipca,

e) 6, 13–15 sierpnia,

f) 3, 10, 17, 24 września,

g) 1, 8, 15, 31 października,

h) 1, 2 listopada,

i) 22–26, 31 grudnia;

2) na obszarze wód określonych jako podobszary 25–27 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, w następujących dniach:

a) 5, 12, 19, 26 marca,

b) 2, 9, 14–17, 30 kwietnia,

c) 1, 8, 15, 22, 31 października,

d) 1, 2, 11, 12, 19, 26 listopada,

e) 23–26, 31 grudnia.

§ 3.
W 2006 r. w przypadku, gdy na pokładzie statku rybackiego znajdują się dorsze w ilości większej niż określona w pkt 2.5 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2006 r., str. 184), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) 52/2006”, wyładunku dorszy należy dokonać wyłącznie w portach określonych w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
1. W 2006 r. Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni jest właściwe do przyjmowania:

1) zawiadomień określonych w pkt 2.4.1 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 52/2006;

2) sprawozdań połowowych, o których mowa w pkt 2.4.2 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 52/2006, zawierających informacje o ilości dorszy w kg, które zostały złowione przez statek rybacki do godziny 900.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przyjmowane w godzinach od 1000 do 1300.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

Załącznik 1. [LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY W PRZYPADKU, GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 marca 2006 r. (poz. 256)

LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY W PRZYPADKU, GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI

1) Świnoujście;

2) Dziwnów;

3) Mrzeżyno;

4) Dźwirzyno;

5) Kołobrzeg;

6) Darłowo;

7) Ustka;

8) Rowy;

9) Łeba;

10) Gdańsk;

11) Gdynia;

12) Hel;

13) Władysławowo;

14) Jastarnia.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 3 marca 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »