| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2006 r.

w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość kwot i sposób ich ustalania oraz sposób podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
§ 2.
1. Znaczną kwotą umorzonych zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej jest:

1) w przypadku osób prawnych – kwota przekraczająca łącznie 40 000 zł;

2) w przypadku osób fizycznych – kwota przekraczająca łącznie 20 000 zł;

3) w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – kwota przekraczająca łącznie 20 000 zł.

2. Wzór wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Minister Finansów ogłasza wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 2, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1141).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Załącznik 1. [WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD.........................DO............................]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 czerwca 2006 r. (poz. 641)

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD.........................DO............................

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Kwota umorzonych zaległości podatkowych

 

z tego

 

Powód umorzenia1)

należność główna

odsetki za zwłokę

opłata prolongacyjna

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Powód umorzenia: 1 – umorzenie na podstawie art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.);

2 – umorzenie na podstawie art. 67d § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;

3 – umorzenie na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej;

4 – umorzenie na podstawie art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej;

5 – umorzenie na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – uzasadniony ważny interes podatnika;

6 – umorzenie na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – uzasadniony ważny interes publiczny;

7 – umorzenie na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »