REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 249 poz. 1825

USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r.

o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412 i Nr 245, poz. 1775) w art. 6a wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;”;

2) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.1)) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;”;

2) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1775.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA