REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1757

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 grudnia 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się dopuszczalne ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie nie dotyczy roślin i produktów roślinnych, których wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

Załącznik 1. [DOPUSZCZALNE ILOŚCI ROŚLIN I PRODUKTÓW ROŚLINNYCH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. (poz. 1757)

DOPUSZCZALNE ILOŚCI ROŚLIN I PRODUKTÓW ROŚLINNYCH,
KTÓRE NIE PODLEGAJĄ GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ

Lp.

Rośliny i produkty roślinne

Dopuszczalna ilość

1

Świeże owoce

5 kg

2

Świeże warzywa, z wyłączeniem bulw roślin gatunku
Solanum tuberosum L.

5 kg

3

Cięte rośliny ozdobne

50 szt.

4

Cięte drzewka choinkowe

1 szt.

5

Części roślin iglastych

5 szt.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-24
  • Data wejścia w życie: 2008-01-08
  • Data obowiązywania: 2008-01-08
  • Dokument traci ważność: 2020-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA