REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 243 poz. 1789

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Sprawozdanie składane przez związek hodowców lub inny podmiot, prowadzący księgę hodowlaną lub rejestr, zwane dalej „sprawozdaniem", zawiera:

1) nazwę związku hodowców, jego siedzibę i adres lub nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr;

2) datę i miejsce sporządzenia sprawozdania;

3) liczbę samic i samców lub matek pszczelich, lub stad zwierząt futerkowych, a w przypadku drobiu – liczbę samic i samców określoną w poszczególnych stadach w pierwszym i ostatnim dniu wychowu:

a) zgłoszonych do wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest składane sprawozdanie, zwanym dalej „rokiem sprawozdawczym",

b) wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru w roku sprawozdawczym,

c) które nie zostały wpisane do księgi hodowlanej lub rejestru w roku sprawozdawczym, z podaniem przyczyny odmowy wpisu;

4) liczbę samic i samców lub matek pszczelich, lub liczbę samic i samców w rodach drobiu w poszczególnych jego gatunkach, z uwzględnieniem liczby samic i samców określonej w poszczególnych stadach, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego;

5) liczbę samic i samców poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych w stadach zwierząt futerkowych, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego;

6) liczbę samic i samców zarejestrowanych w księdze hodowlanej lub rejestrze w roku sprawozdawczym, kwalifikujących się do wpisu – w przypadku koniowatych.

2. Jeżeli w roku sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola związku hodowców lub innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr w zakresie sposobu prowadzenia tej księgi lub rejestru, do sprawozdania dołącza się informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach.

§ 2.

Sprawozdanie składa się na piśmie.

§ 3.

Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania związku hodowców lub innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-28
  • Data wejścia w życie: 2008-01-12
  • Data obowiązywania: 2011-01-05
  • Dokument traci ważność: 2021-01-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA