REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 243 poz. 1793

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 § 3 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

– utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)).

§ 2.
Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;

2) w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

3) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

§ 3.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.21) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sądzie Rejonowym w Kartuzach – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,"

2) w ust. 26:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,".

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,

8b) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,"

3) w ust. 37 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,".

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. M. Cichosz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025, z 2006 r. Nr 135, poz. 958 i Nr 241, poz. 1753 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 334 i Nr 153, poz. 1083.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-28
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA