REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1830

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI)2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa informacje o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI), które powinny być umieszczane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w rocznym raporcie w sprawie bezpieczeństwa.
§ 2.
1. Informacje, o których mowa w § 1, są informacjami statystycznymi odnoszącymi się do:

1) działalności podstawowej transportu kolejowego;

2) zdarzeń kolejowych i ich skutków;

3) nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego;

4) środków technicznych podwyższających stan bezpieczeństwa kolei;

5) zarządzania bezpieczeństwem.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227).

Załącznik 1. [INFORMACJE O WSPÓLNYCH WSKAŹNIKACH BEZPIECZEŃSTWA (CSI), KTÓRE POWINNY BYĆ UMIESZCZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W ROCZNYM RAPORCIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 grudnia 2007 r. (poz. 1830)

INFORMACJE O WSPÓLNYCH WSKAŹNIKACH BEZPIECZEŃSTWA (CSI), KTÓRE POWINNY BYĆ UMIESZCZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W ROCZNYM RAPORCIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA*)

*) W przypadku zmiany informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI), ich korekty dokonuje się najpóźniej w następnym rocznym raporcie w sprawie bezpieczeństwa.

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2008-01-13
  • Data obowiązywania: 2008-01-13
  • Dokument traci ważność: 2009-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA