REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 84, poz. 723 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwany dalej „wojskowym organem rejestrującym”, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.

2. Zadania związane z rejestracją pojazdów Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje przy pomocy jednostki organizacyjnej właściwej do spraw rejestracji pojazdów.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Wojskowy organ rejestrujący może przekazać Żandarmerii Wojskowej częściowo wypełnione blankiety dowodów rejestracyjnych, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne oraz nalepki kontrolne potrzebne do dokonywania rejestracji niektórych pojazdów Żandarmerii Wojskowej.

2. Przekazanie częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych. tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz nalepek kontrolnych następuje na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, złożony do wojskowego organu rejestrującego.

3. Rejestracji pojazdów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

4. W stosunku do pojazdów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się § 7 ust. 4.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2008-01-13
  • Data obowiązywania: 2008-01-13
  • Dokument traci ważność: 2012-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA