REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1840

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych opakowań i produktów.
§ 2.
Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych opakowań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1645).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane do Komisji Europejskiej w dniu 10 grudnia 2007 r. pod numerem 2007/0674/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH OPAKOWAŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 grudnia 2007 r. (poz. 1840)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH OPAKOWAŃ

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg

1

2

3

4

1

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z tworzyw sztucznych1)

2,73

2

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z aluminium1)

1,37

3

bez względu na symbol PKWiU

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej1)

0,82

4

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z papieru i tektury1)

0,65

5

bez względu na symbol PKWiU

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami1)

0,26

6

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z drewna1)

0,33

 

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.).

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj produktu

Jednostkowa stawka w zł za 1 sztukę

1

2

3

4

1

31.40.23

akumulatory niklowo-kadmowe:

 

 

 

- małogabarytowe (wraz z pakietami1)):
o masie do 50 g

0,53

 

 

o masie 51-150 g

1,58

 

 

o masie 151-750 g

6,35

 

 

o masie 751-2.000 g

21,16

 

 

- wielkogabarytowe o masie powyżej 2.000 g2)

27,51

2

31.40.23

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne:

 

 

 

- małogabarytowe (wraz z pakietami1)):

 

 

 

guzikowe

0,04

 

 

o masie do 50 g

0,133),5)
0,334)

 

 

o masie 51-150 g

0,553),5)
1,554)

 

 

o masie 151-250 g

1,103),5)
3,104)

 

 

o masie 251-2.000 g

2,103)
3,264)

 

 

- wielkogabarytowe o masie powyżej 2.000 g2)

27,51

3

31.40.1,
z wyłączeniem 31.40.12

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem

 

 

 

części ogniw i baterii galwanicznych

 

 

 

- guzikowe

0,04

 

 

- baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne:
o masie do 50 g

0,133),5)
0,334)

 

 

o masie 51-150 g

0,553),5)
1,554)

 

 

o masie 151-250 g

1,103,5)
3,104)

 

 

o masie 251-2.000 g

2,103),5)
3,264)

 

Objaśnienia:

1) Dla pakietów jest to suma wysokości stawek opłat produktowych ogniw pojedynczych (akumulatorów małogabarytowych).

2) Dla akumulatorów wielkogabarytowych zbudowanych z wielokrotności ogniw pojedynczych jest to suma wysokości stawek opłat produktowych poszczególnych ogniw pojedynczych (akumulatorów wielkogabarytowych lub wielko- i małogabarytowych).

3) Niklowo-wodorkowe.

4) Litowe, litowo-jonowe.

5) Cynkowo-węglowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne.

Załącznik 3. [SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW]

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj produktu

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg

1

2

3

4

 

 

I. Oleje smarowe

 

1

23.20.18-50
z wyłączeniem: 23.20.18-50.10

oleje smarowe,
z wyłączeniem:
oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

2,07

 

23.20.18-50.40

oleje białe, parafina ciekła

 

 

23.20.18-50.60

mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

 

 

23.20.18-50.80

oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

 

 

 

II. Opony

 

2

25.11.11

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

2,18

 

25.11.13-55.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

2,18

 

25.11.13-57.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

1,09

 

25.11.14-04

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

0,10

 

25.11.14-06.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

0,10

 

25.11.14-08.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

0,10

 

25.11.14-10.00

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

0,10

 

25.11.20

opony używane pneumatyczne z gumy

4,08

 

25.12.10-30.00

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

1,12

 

25.12.10-50.00

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

0,56

 

25.12.10-90.00

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

0,10

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2011-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA