REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1842

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 621) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych oraz wzorów dokumentów, formy, częstotliwości i terminów przekazywania informacji z rejestru wojewódzkiego do rejestru krajowego (Dz. U. Nr 94, poz. 930).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1842)

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2008-01-13
  • Data obowiązywania: 2008-01-13
  • Dokument traci ważność: 2011-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA