REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1876

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa maksymalną wysokość opłat pobieranych za:

1) dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do księgi hodowlanej lub rejestru;

2) wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do księgi hodowlanej lub rejestru;

3) wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie:

a) zwierząt hodowlanych z gatunków bydło, owce, kozy, świnie,

b) materiału biologicznego zwierząt hodowlanych z gatunków bydło, owce, kozy, świnie, a także materiału biologicznego koniowatych

– będących przedmiotem handlu.

§ 2.
Maksymalna wysokość opłat, o których mowa w § 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Załącznik 1. [MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE WPISU DO KSIĘGI HODOWLANEJ I REJESTRU, WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE WPISU DO KSIĘGI HODOWLANEJ LUB REJESTRU ORAZ WYDANIE ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO POCHODZENIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. (poz. 1876)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE WPISU DO KSIĘGI HODOWLANEJ I REJESTRU, WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE WPISU DO KSIĘGI HODOWLANEJ LUB REJESTRU ORAZ WYDANIE ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO POCHODZENIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU

Lp.

Rodzaj usługi

Maksymalna wysokość opłat w złotych

1

2

3

1

dokonanie wpisu do księgi hodowlanej:

 

 

lochy, knura

32,00

 

klaczy

100,00

 

ogiera

300,00

 

maciorki, tryka

30,00

 

kozy, kozła

30,00

 

matki pszczelej

4,00

 

stada zwierząt futerkowych

33,00

 

stada drobiu

100,00

 

 

 

1

2

3

2

dokonanie wpisu do rejestru:

 

 

lochy, knura

32,00

 

klaczy

100,00

 

ogiera

300,00

 

maciorki, tryka

30,00

 

kozy, kozła

30,00

 

matki pszczelej

4,00

 

stada zwierząt futerkowych

33,00

 

stada drobiu

50,00

3

wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej:

 

 

krowy

57,00

 

buhaja

99,00

 

lochy, knura

10,00

 

klaczy, ogiera

5,00

 

maciorki, tryka

16,00

 

kozy, kozła

16,00

 

matki pszczelej

1,00

 

stada zwierząt futerkowych

15,00

 

stada drobiu

35,00

4

wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru:

 

 

krowy

57,00

 

buhaja

99,00

 

lochy, knura

10,00

 

klaczy, ogiera

5,00

 

maciorki, tryka

16,00

 

kozy, kozła

16,00

 

matki pszczelej

1,00

 

stada zwierząt futerkowych

15,00

 

stada drobiu

35,00

5

wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych będących przedmiotem handlu:

 

 

bydła

50,00

 

świń

30,00

 

owiec

16,00

 

kóz

16,00

6

wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie materiału biologicznego zwierząt hodowlanych będących przedmiotem handlu:

 

 

bydła

50,00

 

świń

30,00

 

owiec

16,00

 

kóz

16,00

 

koniowatych

50,00

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA