reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wysokość opłat pobieranych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze za:

1) analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne:

a) gleb mineralnych i organicznych,

b) ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody,

c) materiału roślinnego i pasz,

d) ścieków i osadów ściekowych,

e) nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych,

f) środków wspomagających uprawę roślin,

2) badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego,

3) badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego,

4) prace terenowo-kartograficzne,

5) opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań,

6) działalność szkoleniową i informacyjną

– jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Opłatę uiszcza się:

1) w przypadku składania zamówienia na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej – w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez tę stację;

2) w przypadku przesyłania zamówienia na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej – przelewem na rachunek bankowy wskazany przez tę stację.

§ 3.
Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty przesyła się albo dostarcza, wraz z zamówieniem, do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 148, poz. 1071).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. (poz. 174)

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka

Kwota w zł

 

I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

 

 

1

Przygotowanie próbki do analizy

próbka

4,5

2

Preparatyka (2 mm)

próbka

2,2

3

Preparatyka (< 2 mm)

próbka

6,7

4

Oznaczenie zawartości suchej masy w 105°C

próbka

11,2

5

Oznaczenia pH w chlorku potasu lub wodzie, lub chlorku wapnia

próbka

4,5

6

Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego-skrócony

próbka

53,7

7

Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego-pełny

próbka

71,6

8

Oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowym

próbka

26,9

9

Oznaczenie próchnicy metodą Tiurina

próbka

17,9

10

Oznaczenie substancji organicznej metodą wagową

próbka

35,8

11

Oznaczenie kwasowości hydrolitycznej

próbka

17,9

12

Oznaczenie kwasowości wymiennej

próbka

17,9

13

Oznaczenie sumy zasad wymiennych

próbka

17,9

14

Określenie pojemności sorpcyjnej gleby

próbka

4,5

15

Oznaczenie węglanów metodą Scheiblera

próbka

9,0

16

Oznaczenie kationów wymiennych: wapnia, potasu, magnezu, sodu

próbka

17,9

17

Oznaczenie zawartości glinu wymiennego

próbka

17,9

18

Ekstrakcja przyswajalnych form fosforu i potasu

próbka

4,5

19

Ekstrakcja przyswajalnego magnezu

próbka

2,2

20

Oznaczenie przyswajalnego fosforu

próbka

5,4

21

Oznaczenie przyswajalnego potasu

próbka

4,5

22

Oznaczenie przyswajalnego magnezu metodą ASA

próbka

5,4

23

Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów (miedzi, cynku, manganu, żelaza, boru)

próbka

4,5

24

Oznaczenie przyswajalnego boru metodą kolorymetryczną

próbka

49,2

25

Oznaczenie boru metodą wskaźnikową

próbka

13,4

26

Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA

próbka

13,4

27

Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA

próbka

13,4

28

Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA

próbka

13,4

29

Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA

próbka

13,4

30

Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla

próbka

53,7

31

Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrii przepływowej

próbka

13,4

32

Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrii przepływowej

próbka

13,4

33

Oznaczenie azotu łatwo hydrolizującego

próbka

26,9

34

Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometryczną

próbka

49,2

35

Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometryczną

próbka

26,9

36

Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci

próbka

40,3

37

Mineralizacja gleby w mocnych kwasach mineralnych

próbka

35,8

38

Oznaczenie miedzi metodą ASA

próbka

13,4

39

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

13,4

40

Oznaczenie manganu metodą ASA

próbka

13,4

41

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

13,4

42

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

40,3

43

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

40,3

44

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

40,3

45

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

40,3

46

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

40,3

47

Oznaczenie glinu metodą ASA

próbka

40,3

48

Oznaczenie cyny metodą ASA

próbka

40,3

49

Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

40,3

50

Oznaczenie kobaltu metodą ASA

próbka

40,3

51

Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną

próbka

40,3

52

Oznaczenie globalnej aktywności beta

próbka

56,4

53

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek

próbka

17,5

54

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

godz.

26,85

 

II. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody

 

 

55

Przygotowanie próbki stałej

próbka

4,5

56

Przygotowanie próbki płynnej

próbka

2,2

57

Oznaczenie ciężaru objętościowego

próbka

5,4

58

Krzywa neutralizacji

próbka

22,4

59

Oznaczenie pH

próbka

4,5

60

Oznaczenie zasolenia

próbka

5,4

61

Ekstrakcja form przyswajalnych w kwasie octowym

próbka

4,5

62

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

5,4

63

Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

64

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

65

Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

66

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

5,4

67

Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometryczną

próbka

6,3

68

Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometryczną

próbka

6,3

69

Oznaczenie chloru metodą jonometryczną

próbka

6,3

70

Oznaczenie twardości wody

próbka

17,9

71

Oznaczenie twardości węglanowej

próbka

17,9

72

Oznaczenie zasadowości

próbka

17,9

73

Oznaczenie wodorowęglanów metodą miareczkową

próbka

17,9

74

Oznaczenie siarki metodą turbidymetryczną

próbka

26,9

75

Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetryczną

próbka

13,4

76

Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną

próbka

13,4

77

Oznaczeń e wapnia metodą miareczkową

próbka

4,5

78

Oznaczenie boru

próbka

49,2

79

Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów

próbka

4,5

80

Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA

próbka

13,4

81

Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA

próbka

13,4

82

Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA

próbka

13,4

83

Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA

próbka

13,4

84

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek

próbka

17,5

85

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody

godz.

26,85

 

III. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i pasz

 

 

86

Przygotowanie próbki

próbka

4,5

87

Preparatyka próbki świeżej (homogenizowanie)

próbka

2,2

88

Preparatyka próbki suchej (mielenie)

próbka

6,7

89

Preparatyka próbki świeżej (suszenie + mielenie)

próbka

26,9

90

Oznaczenie suchej masy w 105°C

próbka

11,2

91

Mineralizacja do oznaczeń makroskładników

próbka

22,4

92

Oznaczenie azotu ogólnego metodą miareczkową

próbka

13,4

93

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

5,4

94

Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

95

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

96

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

5,4

97

Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

98

Oznaczenie chlorków

próbka

35,8

99

Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowych

próbka

40,3

100

Oznaczenie miedzi metodą ASA

próbka

13,4

101

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

13,4

102

Oznaczenie manganu metodą ASA

próbka

13,4

103

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

13,4

104

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

40,3

105

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

40,3

106

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

40,3

107

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

40,3

108

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

40,3

109

Oznaczenie glinu metodą ASA

próbka

40,3

110

Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną

próbka

40,3

111

Oznaczenie kobaltu metodą ASA

próbka

40,3

112

Oznaczenie selenu metodą generacji wodorków

próbka

40,3

113

Oznaczenie cyny metodą ASA

próbka

40,3

114

Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbce

próbka

11,2

115

Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla

próbka

53,7

116

Oznaczenie popiołu surowego

próbka

26,9

117

Oznaczenie tłuszczu surowego

próbka

53,7

118

Oznaczenie włókna surowego

próbka

53,7

119

Oznaczenie lotnych kwasów w kiszonkach

próbka

53,7

120

Oznaczenie pH w kiszonkach

próbka

4,5

121

Oznaczenie substancji nierozpuszczalnych w 10 % kwasie solnym

próbka

53,7

122

Organoleptyczna ocena paszy

próbka

6,7

123

Ocena jakości kiszonki wg klucza Fliega-Zimmera

próbka

9,0

124

Oznaczenie amoniaku w kiszonce

próbka

4,5

125

Obliczenie związków bezazotowych wyciągowych

próbka

9,0

126

Oznaczenie zanieczyszczeń w paszach

próbka

26,4

127

Oznaczenie kwasowości ogólnej w przetworach owocowo-warzywnych

próbka

4,5

128

Oznaczenie zawartości cukrów i pH w miodzie

próbka

41,2

129

Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254)

próbka

40,3

130

Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną

próbka

49,2

131

Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometryczną

próbka

49,2

132

Oznaczenie azotanu sodu metodą jonometryczną

próbka

11,2

133

Oznaczenie azotanów metodą kolorymetryczną

próbka

35,8

134

Oznaczenie azotynów metodą kolorymetryczną

próbka

35,8

135

Oznaczenie globalnej aktywności beta

próbka

35,8

136

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek

próbka

17,5

137

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i pasz

godz.

26,85

 

IV. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin

 

 

138

Przygotowanie próbki

próbka

4,5

139

Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)

próbka

31,3

140

Oznaczenie suchej masy świeżej próbki

próbka

13,4

141

Oznaczenie ciężaru właściwego gnojowicy i gnojówki

próbka

5,4

142

Oznaczenie pH

próbka

4,5

143

Oznaczenie zasolenia

próbka

5,4

144

Oznaczenie popiołu surowego

próbka

35,8

145

Oznaczenie substancji organicznej

próbka

35,8

146

Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254)

próbka

40,3

147

Oznaczenie siarki ogólnej

próbka

49,2

148

Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbce

próbka

11,2

149

Mineralizacja do oznaczeń makroelementów

próbka

35,8

150

Oznaczenie zawartości azotu metodą miareczkową

próbka

13,4

151

Oznaczenie zawartości azotu całkowitego

próbka

53,7

152

Oznaczanie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

9,0

153

Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

154

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

155

Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

4,5

156

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

9,0

157

Oznaczenie siarki siarczanowej

próbka

26,9

158

Oznaczenie chlorków

próbka

36,8

159

Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetryczną

próbka

13,4

160

Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną

próbka

13,4

161

Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometryczną

próbka

11,2

162

Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometryczną

próbka

11,2

163

Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną

próbka

49,2

164

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

40,3

165

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

40,3

166

Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną

próbka

40,3

167

Oznaczenie kobaltu metodą ASA

próbka

40,3

168

Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

40,3

169

Oznaczenie składu frakcyjnego

próbka

53,7

170

Określenie udziału zanieczyszczeń

próbka

53,7

171

Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowych

próbka

40,3

172

Oznaczenie miedzi metodą ASA

próbka

13,4

173

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

13,4

174

Oznaczenie manganu metodą ASA

próbka

13,4

175

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

13,4

176

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

40,3

177

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

40,3

178

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

40,3

179

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek

próbka

17,5

180

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin

godz.

26,85

 

V. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych

 

 

181

Przygotowanie próbki laboratoryjnej

próbka

4,5

182

Preparatyka próbki (mielenie)

próbka

22,4

183

Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)

próbka

35,8

184

Analiza sitowa „na sucho”

próbka

20,1

185

Analiza sitowa „na mokro”

próbka

40,3

186

Oznaczenie pH

próbka

6,7

187

Oznaczenie azotu całkowitego

próbka

80,6

188

Oznaczenie azotu amonowego

próbka

40,3

189

Oznaczenie azotu amonowego i azotu azotanowego

próbka

40,3

190

Oznaczenie azotu cyjanoamidowego / amidowego

próbka

80,6

191

Oznaczenie azotu całkowitego w moczniku (azot amidowy)

próbka

53,7

192

Oznaczenie biuretu

próbka

40,3

193

Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w wodzie

próbka

22,4

194

Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

próbka

53,7

195

Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

próbka

44,8

196

Ekstrakcje do oznaczenia fosforu

próbka

26,9

197

Oznaczenie fosforu metodą grawimetryczną chinolinowo-molibdenową

próbka

53,7

198

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

26,9

199

Oznaczenie fosforu metodą miareczkową

próbka

9,0

200

Ekstrakcja potasu rozpuszczalnego w wodzie

próbka

17,9

201

Oznaczenie potasu metodą grawimetryczną czterofenyloboranową

próbka

125,3

202

Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej

próbka

17,9

203

Ekstrakcja do oznaczenia wapnia, magnezu, sodu, siarki i chloru

próbka

17,9

204

Oznaczenie wapnia metodą grawimetryczną manganometryczną

próbka

35,8

205

Oznaczenie wapnia metodą aklacymetryczną

próbka

13,4

206

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej

próbka

17,9

207

Oznaczenie wapnia metodą kompleksometryczną

próbka

53,7

208

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

17,9

209

Oznaczenie magnezu metodą kompleksometryczną

próbka

53,7

210

Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej

próbka

17,9

211

Oznaczenie siarki siarczanowej metodą grawimetryczną

próbka

53,7

212

Oznaczenie chlorków

próbka

35,8

213

Ekstrakcja do oznaczenia mikroelementów

próbka

35,8

214

Oznaczenie zawartości boru metodą z azometyną H (< 10 %)

próbka

26,9

215

Oznaczenie zawartości boru metodą z mannitem (> 10 %)

próbka

17,9

216

Oznaczenie kobaltu metodą ASA (< 10 %)

próbka

17,9

217

Oznaczenie kobaltu metodą grawimetryczną (> 10 %)

próbka

53,7

218

Oznaczenie miedzi metodą ASA (< 10 %)

próbka

17,9

219

Oznaczenie miedzi metodą miareczkową (> 10 %)

próbka

26,9

220

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

17,9

221

Oznaczenie manganu metodą ASA (< 10 %)

próbka

17,9

222

Oznaczenie manganu metodą miareczkową (> 10 %)

próbka

26,9

223

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

17,9

224

Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną (< 10 %)

próbka

26,9

225

Oznaczenie molibdenu metodą grawimetryczną (> 10 %)

próbka

53,7

226

Mineralizacja do oznaczeń ołowiu i kadmu

próbka

40,3

227

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

40,3

228

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

40,3

229

Mineralizacja do oznaczenia arsenu

próbka

40,3

230

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

53,7

231

Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci

próbka

40,3

232

Oznaczenie zawartości wody metodą wagową

próbka

26,9

233

Oznaczenie zawartości krzemionki

próbka

30,0

234

Oznaczenie zawartości trójtlenku glinu i żelaza

próbka

37,6

235

Oznaczenie fosforu w cytrynianie amonu i wodzie

próbka

43,9

236

Oznaczenie fosforu w kwasie solnym

próbka

37,6

237

Oznaczenie ciężaru właściwego nawozu

próbka

5,4

238

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

40,3

239

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

40,3

240

Określenie udziału zanieczyszczeń

próbka

53,7

241

Oznaczenie zawartości wolnych kwasów

próbka

13,4

242

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek

próbka

17,5

243

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych

godz.

26,85

 

VI. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ścieków

 

 

244

Przygotowanie próbki

próbka

4,5

245

Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)

próbka

31,3

246

Oznaczenie pH

próbka

4,5

247

Oznaczenie azotu amonowego

próbka

35,8

248

Oznaczenie substacji organicznej

próbka

35,8

249

Oznaczenie suchej masy w świeżej próbce

próbka

26,9

250

Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci

próbka

40,3

251

Oznaczenie azotu ogólnego

próbka

53,7

252

Oznaczenie wapna metodą miareczkową (z mineralizacją)

próbka

71,6

253

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną (z mineralizacją)

próbka

44,8

254

Mineralizacja do oznaczenia wapnia i fosforu (w kwasie siarkowym i nadtlenku wodoru)

próbka

35,8

255

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA

próbka

6,7

256

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

9,0

257

Mineralizacja do oznaczenia pierwiastków śladowych i magnezu

próbka

35,8

258

Oznaczenie miedzi metodą ASA

próbka

13,4

259

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

13,4

260

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

40,3

261

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

40,3

262

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

40,3

263

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

40,3

264

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

5,4

265

Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną

próbka

49,2

266

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

40,3

267

Oznaczenie manganu metodą ASA

próbka

13,4

268

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

13,4

269

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek

próbka

17,5

270

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ścieków

godz.

26,85

 

VII. Badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego

 

 

271

Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez)

próbka

9,4

272

Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych

próbka

37,6

273

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo)

próbka

25,1

274

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor)

próbka

37,6

275

Badanie azotu mineralnego – 0-60 cm

próbka

20,20

276

Badanie azotu mineralnego – 0-90 cm

próbka

30,30

277

Inne niewymienione badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego

godz.

26,85

 

VIII. Badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego

 

 

278

Oznaczenie białka, tłuszczu, włókna, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu w paszach

próbka

158,0

279

Oznaczenie pH i lotnych kwasów tłuszczowych w kiszonce

próbka

38,9

280

Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

60,0

281

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + jednego mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

71,6

282

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru, w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

105,2

283

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

120,8

284

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + jednego mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

111,4

285

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + czterech mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan)

próbka

111,4

286

Inne niewymienione badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego

godz.

26,85

 

IX. Prace terenowo-kartograficzne

 

 

287

Pobieranie próbki gleby – warstwa wierzchnia

próbka

13,4

288

Pobieranie próbki gleby – warstwa orna + podglebie (albo tylko podglebie)

próbka

26,9

289

Pobieranie próbki gleby – warstwa orna + podglebie + warstwy głębsze (albo tylko warstwy głębsze)

próbka

40,3

290

Kopanie odkrywki glebowej do 2 m

od­krywka

134,3

291

Pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszy

próbka

26,9

292

Pobieranie próbki nawozu

próbka

53,7

293

Pobieranie próbki osadu ściekowego

próbka

75,2

294

Pobieranie próbki nawozów naturalnych stałych

próbka

75,2

295

Pobieranie próbki nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych

próbka

75,2

296

Pobieranie próbki nawozów naturalnych płynnych

próbka

150,4

297

Pobieranie próbki nawozów płynnych

próbka

62,7

298

Pobieranie próbki wody pod powierzchnią gleby

próbka

40,3

299

Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby

próbka

2,5

300

Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby techniką komputerową

próbka

3,4

301

Przerysowanie mapy / sporządzenie mapy zasobności z wykorzystaniem GPS (do nawożenia precyzyjnego)

szt.

80,1

302

Inne niewymienione prace terenowo-kartograficzne

godz.

26,85

 

X. Opracowywanie wyników przeprowadzonych analiz i badań

 

 

303

Opracowanie wyników badań

próbka

2,7

304

Opiniowanie lub sporządzenie planu nawożenia

gatunek rośliny na pow. do 4 ha

6,3

305

Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu, fosforu, potasu

gatunek rośliny na pow. do 4 ha

6,3

306

Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu – pole

gatunek rośliny na pow. do 4 ha

2,7

307

Obliczenie zawartości azotu, fosforu, potasu w nawozach naturalnych

próbka

6,3

308

Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych

szt.

13,4

309

Sporządzenie atestu potwierdzającego jakość nawozu wapniowego

szt.

26,9

310

Zalecenie nawozowe indywidualne

szt.

62,7

311

Zalecenie nawozowe sadownicze

szt.

13,4

312

Zalecenie nawozowe w formie broszury

szt.

6,3

313

Opinia lub ekspertyza

godz.

26,9

314

Ocena zawartości azotu w profilu glebowym

próbka

6,3

315

Sporządzenie syntezy wyników badań

godz.

26,9

316

Opiniowanie składu jakościowego nawozu

próbka

62,7

317

Opiniowanie składu jakościowego osadu ściekowego lub ścieku

próbka

125,3

318

Ocena wyników badań gleby w celu stosowania osadów ściekowych

próbka

62,7

319

Wydanie zaświadczenia dotyczącego stosowania nawozów i ich przechowywania

szt.

6,3

320

Wydanie zaświadczenia dotyczącego stosowania nawozów i ich przechowywania z oględzinami miejsc przechowywania

szt.

43,9

321

Ustalenie zalecanej dawki wapna na podstawie aktualnych wyników badań pH, wykonanych w latach poprzednich lub w ramach badań odczynu i zasobności gleby

próbka

1,5

322

Inne niewymienione opracowania wyników przeprowadzonych analiz i badań

godz.

26,85

 

XI. Działalność szkoleniowa i informacyjna w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa

 

 

323

Prowadzenie szkolenia w zakresie stosowania nawozów

cykl

626,1

324

Prowadzenie szkolenia teoretycznego na zlecenie podmiotu

godz./
osobę

37,6

325

Prowadzenie szkolenia praktycznego na zlecenie podmiotu

godz./
osobę

125,3

326

Inna działalność szkoleniowo-informacyjna na zlecenie podmiotu

godz.

37,6

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć

Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama