reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz zespołu egzaminacyjnego do przygotowania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy

Na podstawie art. 31i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość wynagrodzenia członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów: konkursowego na aplikację komorniczą i komorniczego, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”, oraz okresy, za które wynagrodzenie przysługuje;

2) wysokość wynagrodzenia członków zespołu do przygotowania pytań na egzaminy, o których mowa w pkt 1, zwanego dalej „zespołem egzaminacyjnym”, oraz okresy, za które wynagrodzenie przysługuje.

§ 2.
1. Członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej, polegających na przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, w wysokości odpowiadającej 80 % miesięcznego wynagrodzenia sędziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za miesiąc, w którym przeprowadzony jest egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

§ 3.
1. Członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej, polegających na przeprowadzeniu egzaminu komorniczego, w wysokości odpowiadającej miesięcznemu wynagrodzeniu sędziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za miesiąc, w którym przeprowadzony jest egzamin komorniczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli poszczególne części egzaminu komorniczego przeprowadzane są w okresie dwóch miesięcy, członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie, w wysokości 50 % miesięcznego wynagrodzenia sędziego sądu okręgowego, za każdy z tych miesięcy.

§ 4.
1. Członkowie zespołu egzaminacyjnego otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach zespołu, polegających na przygotowaniu pytań na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą, w wysokości odpowiadającej miesięcznemu wynagrodzeniu sędziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za miesiąc, w którym zespół egzaminacyjny przekazał Ministrowi Sprawiedliwości ostateczną wersję testu składającego się z zestawu 150 pytań na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

§ 5.
1. Członkowie zespołu egzaminacyjnego otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach zespołu, polegających na przygotowaniu tematów na część pisemną egzaminu komorniczego i zestawów pytań na część ustną egzaminu komorniczego, w wysokości odpowiadającej miesięcznemu wynagrodzeniu sędziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za miesiąc, w którym zespół egzaminacyjny przekazał Ministrowi Sprawiedliwości ostateczną wersję tematów na część pisemną egzaminu komorniczego i zestawów pytań na część ustną egzaminu komorniczego.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama