| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych

Na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. Nr 32, poz. 220 i Nr 246, poz. 1790) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 72 w brzmieniu:

„72) Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój, w województwie świętokrzyskim.”;

2) w § 4 dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

„19) „Porzecze” w miejscowości Porzecze, gmina Darłowo, w województwie zachodniopomorskim;

20) „Kolnica” w miejscowości Kolnica, gmina Augustów, w województwie podlaskim.”;

3) w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kopaliny lecznicze wymienione w § 4 pkt 1, 4, 6, 7, 9, 11, 14–16 i 18–20;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »