| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zwanym dalej „urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą „Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego”, zwaną dalej „drużyną”.
§ 2.
Zadaniem drużyny jest współdziałanie ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi, współorganizowanie i przeprowadzanie w urzędzie ewakuacji osób i mienia w czasie wojny, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz przy usuwaniu ich skutków.
§ 3.
1. W skład drużyny wchodzą komendant drużyny i jedenastu ratowników powoływanych spośród pracowników urzędu.

2. Komendant drużyny spośród powołanych ratowników wyznacza swojego zastępcę.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. Nr 216, poz. 1831).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: A. Grad

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »