reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Na podstawie art. 8 ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 154, poz. 1087) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zostaną zastosowane zabiegi z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę albo”,

b) w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) stosowanie zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę.”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę w każdym sezonie uprawy kukurydzy, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze.”;

3) w § 4:

a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) czyszczenie, z ziemi i resztek roślinnych, maszyn używanych na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, przed przemieszczeniem tych maszyn poza obszar objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka;”,

b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zakazuje się przemieszczania poza obszar objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka:”;

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Zakazu, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a, nie stosuje się do przemieszczania świeżych roślin kukurydzy lub ich części w obrębie jednego miejsca produkcji.

2. Nakazów i zakazów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, w § 3 ust. 1 oraz w § 4, nie stosuje się do podmiotów prowadzących uprawę kukurydzy dla potrzeb:

1) prac naukowo-badawczych, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

2) badań skuteczności działania środka ochrony roślin, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.”;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Środki określone w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 pkt 1 lit. c i pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przepisami niniejszego rozporządzenia oraz w § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się począwszy od sezonu uprawowego 2008 r. w odniesieniu do powiatów:

1) jaworskiego, kamiennogórskiego, milickiego, oleśnickiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego oraz miasta na prawach powiatu – Wrocław w województwie dolnośląskim;

2) łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego w województwie lubelskim;

3) bełchatowskiego, łaskiego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego oraz miasta na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski w województwie łódzkim;

4) białobrzeskiego, garwolińskiego, grójeckiego, przysuskiego i szydłowieckiego w województwie mazowieckim;

5) będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu – Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice i Sosnowiec w województwie śląskim;

6) koneckiego i skarżyskiego w województwie świętokrzyskim;

7) kępińskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego w województwie wielkopolskim.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

Załącznik 1. [POWIATY ZAGROŻONE ROZPRZESTRZENIENIEM SIĘ ZACHODNIEJ KUKURYDZIANEJ STONKI KORZENIOWEJ (STREFA RYZYKA)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 kwietnia 2008 r. (poz. 438)

POWIATY ZAGROŻONE ROZPRZESTRZENIENIEM SIĘ ZACHODNIEJ KUKURYDZIANEJ STONKI KORZENIOWEJ (STREFA RYZYKA)

Lp.

Województwo

Powiat

1

dolnośląskie

dzierżoniowski, jaworski, kamiennogórski, kłodzki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wrocławski, miasto na prawach powiatu Wrocław

2

lubelskie

chełmski, lubartowski, łęczyński, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski, miasto na prawach powiatu Chełm

3

łódzkie

bełchatowski, łaski, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski

4

małopolskie

chrzanowski, olkuski, oświęcimski

5

mazowieckie

białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto na prawach powiatu Radom

6

opolskie

kluczborski, namysłowski, oleski, strzelecki

7

śląskie

będziński, bieruńsko-lędziński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze

8

świętokrzyskie

kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski, miasto na prawach powiatu Kielce

9

wielkopolskie

kępiński, ostrowski, ostrzeszowski

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama