| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy do plantacji trwałych oraz szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać te plantacje

Na podstawie art. 29a ust. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe:

1) warunki i tryb przyznawania rolnikowi pomocy do plantacji trwałych, zwanej dalej „pomocą”;

2) wymagania, jakie powinny spełniać plantacje trwałe, których dotyczy wniosek o przyznanie pomocy.

§ 2.
Pomoc jest przyznawana do plantacji trwałej, która:

1) została założona zgodnie z wymaganiami agrotechniki i jest położona:

a) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub która jest użytkowana jako grunt leśny,

b) 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w sposób inny niż określony w lit. a;

2) nie została założona na gruntach:

a) objętych obszarową ochroną przyrody, jeżeli plany ochrony tych obszarów nie dopuszczają w danym miejscu zakładania plantacji,

b) zmeliorowanych, w przypadku plantacji topoli lub wierzby.

§ 3.
Wniosek o przyznanie pomocy poza danymi i informacjami, o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zawiera w szczególności:

1) określenie powierzchni i datę założenia plantacji trwałej;

2) numer rachunku bankowego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pomocy.

§ 4.
Agencja Rynku Rolnego przed przyznaniem pomocy przeprowadza w miejscu położenia plantacji trwałej kontrolę w zakresie spełnienia warunków do przyznania pomocy.
§ 5.
Wypłata pomocy następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, na rachunek bankowy podany we wniosku o przyznanie pomocy, nie później niż do końca roku, w którym złożono ten wniosek.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »