reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb wypłaty zasiłków pogrzebowych;

2) warunki pokrywania kosztów pogrzebu ze środków budżetu państwa, w tym rodzaje kosztów pogrzebu;

3) dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego;

4) wysokość kwot na pokrycie kosztów pogrzebu.

§ 2.
1. Zasiłek pogrzebowy wypłaca Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców na wniosek osoby, która poniosła koszty pogrzebu cudzoziemca.

2. Do wniosku dołącza się:

1) odpis skrócony aktu zgonu cudzoziemca;

2) oryginały rachunków obejmujących rzeczywiste koszty pogrzebu cudzoziemca – w przypadku gdy pogrzeb cudzoziemca odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) oryginały dokumentów potwierdzających koszty transportu zwłok do granicy – w przypadku gdy pogrzeb cudzoziemca odbywa się za granicą.

§ 3.
1. Koszty pogrzebu cudzoziemca organizowanego przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą obejmować wydatki na:

1) zakup miejsca pochowania na cmentarzu, trumny lub urny albo kremację zwłok oraz wybudowanie nagrobka;

2) zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie pochówku zmarłego;

3) zakup wieńca lub kwiatów;

4) ogłoszenie nekrologu w prasie.

2. W przypadku gdy pogrzeb cudzoziemca odbywa się za granicą, koszty pogrzebu cudzoziemca organizowanego przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, obejmują wydatki związane z transportem zwłok lub prochów do granicy.

§ 4.
Koszty pogrzebu cudzoziemca organizowanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w przypadku gdy zwłoki cudzoziemca nie zostały pochowane przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nie mogą przekroczyć:

1) dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę pogrzebu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – w przypadku gdy pogrzeb cudzoziemca odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę pogrzebu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – w przypadku gdy pogrzeb cudzoziemca odbywa się za granicą.

§ 5.
Koszty pogrzebu cudzoziemca organizowanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą mogą obejmować wydatki, o których mowa w § 3 ust. 1, a także wydatki na przygotowanie zwłok lub prochów do transportu oraz ich transport.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2008 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama