REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 111 poz. 708

USTAWA

z dnia 30 maja 2008 r.

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 401:

a) w ust. 12 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, powiększone o przychody z oprocentowania, Narodowy Fundusz przeznacza, z zastrzeżeniem ust. 12c, wyłącznie na:”,

b) po ust. 12b dodaje się ust. 12c w brzmieniu:

„12c. Wpływy, o których mowa w ust. 12, Narodowy Fundusz, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska, może przeznaczać na wspomaganie działalności, o której mowa w art. 410.”;

2) w art. 407 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 ust. 1 pkt 111;”;

3) w art. 409 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Środki wojewódzkich funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 ust. 1 pkt 111, oraz na dofinansowanie:”;

4) po art. 409 dodaje się art. 409a w brzmieniu:

„Art. 409a. Środki wojewódzkich funduszy można przeznaczać na dofinansowanie przygotowania i obsługi konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”;

5) w art. 410:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Środki Narodowego Funduszu przeznacza się na wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 ust. 1 pkt 111 i art. 409 pkt 113, oraz na:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Środki Narodowego Funduszu można przeznaczać na dofinansowanie przygotowania i obsługi konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”;

6) art. 410b otrzymuje brzmienie:

„Art. 410b. Rada Ministrów, kierując się potrzebą wspierania systemu gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz wspomagania działalności, o której mowa w art. 410, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeznaczania wpływów pochodzących z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”;

7) w art. 411 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Działalność, o której mowa w art. 409, 409a i 410, finansowana jest przez:”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-27
  • Data wejścia w życie: 2008-06-27
  • Data obowiązywania: 2008-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA