| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, miasta na prawach powiatu Bydgoszcz i gminy Osielsko w powiecie bydgoskim przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Bydgoszcz części obszaru obrębu ewidencyjnego Jarużyn, to jest działki nr 314/2 LP o powierzchni 2,41 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Bożenkowo, to jest działek o numerach: 146/1 LP, 155/9 LP–155/11 LP, 165 LP, 166/1 LP, 167/8 LP, 179/1 LP i 410 oraz część działki nr 202/3 o łącznej powierzchni 138,86 ha z gminy Osielsko. Granica terenu przemieszczanego z obrębu Bożenkowo biegnie od istniejącego punktu granicznego nr 1350175 położonego na granicy m. Bydgoszczy w kierunku południowym po wschodniej granicy oddziału leśnego – działka nr 146/1 LP, do istniejącego punktu granicznego nr 3000P. Dalej po wschodniej granicy oddziału leśnego – działka nr 155/9 LP do istniejącego punktu granicznego nr 3000. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po północnej granicy oddziału leśnego – działka nr 165 LP, do istniejącego punktu granicznego nr 3001. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą oddziału leśnego – działka nr 165 LP, do istniejącego punktu granicznego nr 3012. Dalej wschodnią granicą oddziału leśnego – działka nr 179/1 LP, do istniejącego punktu granicznego nr 3089. Dalej do projektowanego punktu granicznego nr „A” leżącego na granicy m. Bydgoszczy;

2) w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim – gminy o statusie miasta Kraśnik i gminy Kraśnik przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Kraśnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Budzyń, to jest działek o numerach: 107/3, 107/6, 107/7, 108/1, 108/4, 108/5, 109/1, 109/3, 109/5, 109/6, 110/1, 110/3, 110/5, 110/6, 111/1, 111/3, 111/5, 111/6, 113/1, 113/3, 113/5, 113/6, 114/1, 114/3, 114/5, 114/6, 115/3, 115/4, 116/1, 116/3, 116/4, 117/3, 117/5, 117/7, 117/8, 118/1, 118/3, 118/5, 118/6, 119/1, 119/3, 119/5, 119/6, 120/1, 120/3, 120/5, 120/6, 123/1, 123/3, 123/5, 123/6, 124/1, 124/3, 124/5, 124/6, 125/9, 125/16, 125/17, 125/19, 125/20, 125/22–125/29, 126/1, 126/3, 126/5, 126/6, 127/3–127/5, 127/8, 127/9, 128/3, 128/5, 128/7, 128/8, 129/4, 129/6–129/8, 130/9, 130/10, 130/12, 130/13, 131/1, 131/3, 131/5, 131/6, 132/1, 132/3, 132/5, 132/6, 133/1, 133/3, 133/5, 133/6, 134/2, 134/4, 134/5, 135/2, 135/4, 135/5, 136/1, 136/2, 137/6, 137/8, 137/9, 138/2 i 138/3 o łącznej powierzchni 23,48 ha z gminy Kraśnik;

3) w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim:

a) gminy Zwierzyn i gminy Strzelce Krajeńskie przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Zwierzyn części obszaru obrębu ewidencyjnego Gardzko, to jest działek o numerach: 4/3–4/5, 4/11–4/13, 4/15–4/27, 414/2, 421/2, 421/3, 422/1, 422/2, 423/3, 615, 630/5–630/7, 630/9–630/14, 631, 631/2, 632/1–632/4, 650/2, 652 i 656 o łącznej powierzchni 51,69 ha z gminy Strzelce Krajeńskie,

b) gminy Strzelce Krajeńskie i gminy Zwierzyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Strzelce Krajeńskie części obszaru obrębu ewidencyjnego Sarbiewo, to jest działek o numerach: 301/1, 515/4, 516/1, 524/1 i 525/1 o łącznej powierzchni 61,87 ha z gminy Zwierzyn;

4) w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim – gminy Brzeźnica i w powiecie krakowskim – gminy Czernichów – przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Brzeźnica części obszaru obrębu ewidencyjnego Rusocice-Sokółka, to jest działek o numerach: 1–214 o łącznej powierzchni 87,69 ha z gminy Czernichów;

5) w województwie podkarpackim, miasta na prawach powiatu Rzeszów i gminy Tyczyn w powiecie rzeszowskim przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Biała o powierzchni 605,91 ha z gminy Tyczyn;

6) w województwie podlaskim, w powiecie bielskim – gminy o statusie miasta Bielsk Podlaski i gminy Bielsk Podlaski przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Bielsk Podlaski części obszaru obrębu ewidencyjnego Widowo, to jest działek o numerach: 62, 63, 64/1, 114, 146 i 800 o łącznej powierzchni 4,47 ha z gminy Bielsk Podlaski;

7) w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim – gminy Kisielice – i w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim – gminy Prabuty – przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kisielice części obszaru obrębu ewidencyjnego Grodziec, to jest działek o numerach: 171–174, 175/1, 175/2 i 176 o łącznej powierzchni 15,91 ha z gminy Prabuty;

8) w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim – gminy Czarnków i gminy o statusie miasta Czarnków – przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czarnków części obszaru obrębu ewidencyjnego miasto Czarnków, to jest działek o numerach: 2630, 2631, 2639 i 2645 o łącznej powierzchni 1,73 ha z gminy o statusie miasta Czarnków;

9) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim – gminy Goleniów i gminy Osina przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Goleniów części obszaru obrębu ewidencyjnego Bodzęcin, to jest działek o numerach: 1–3, 269/5, 269/8, 269/9, 497/4, 497/5 i 497/8–497/10 o łącznej powierzchni 6,66 ha z gminy Osina.

§ 2.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Bobowa – w gminie Bobowa, w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim;

2) Szczucin – w gminie Szczucin, w powiecie dąbrowskim, w województwie małopolskim;

3) Brzostek – w gminie Brzostek, w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim;

4) Krynki – w gminie Krynki, w powiecie sokólskim, w województwie podlaskim;

5) Michałowo – w gminie Michałowo, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim.

§ 3.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie małopolskim:

a) w powiecie gorlickim, w gminie Bobowa – miasta Bobowa obejmujące dotychczasowe obszary wsi Bobowa, części wsi Bobowa: Berdechów, Bobowa-Miasto, Grochowa, Hamry, Koczanka, Koło Stacji, Na Berdechowie, Na Młynówce, Piekło, Pławienka, Półanki, Przedmieście, Raj, stanowiące obręb ewidencyjny Bobowa o powierzchni 719,92 ha z gminy Bobowa,

b) w powiecie dąbrowskim, w gminie Szczucin – miasta Szczucin obejmujące dotychczasowe obszary wsi Szczucin, części wsi Szczucin: Piaski, Zajezierze, Nowa Kolonia oraz część wsi Lubasz: Zelazówka, stanowiące obręb ewidencyjny Szczucin o powierzchni 684,48 ha z gminy Szczucin;

2) w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Tłuszcz – miasta Tłuszcz przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Postoliska (miejscowość Zakrzewię, część wsi Postoliska), to jest działek o numerach: 292, 617, 619–621, 622/1, 622/2, 623–634, 636/2–636/4, 637, 638, 639/2–639/4 i 640 o łącznej powierzchni 10,14 ha z gminy Tłuszcz;

3) w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w gminie Brzostek – miasta Brzostek obejmujące dotychczasowe obszary wsi Brzostek, części wsi Brzostek: Podklecie, Równie, Ćwierć, Pole, stanowiące obręby ewidencyjne Brzostek i Brzostek 2 o łącznej powierzchni 882,31 ha z gminy Brzostek;

4) w województwie podlaskim:

a) w powiecie sokólskim, w gminie Krynki – miasta Krynki obejmujące dotychczasowy obszar wsi Krynki stanowiący część obrębu ewidencyjnego Krynki, to jest działki o numerach: 575, 578, 579, 581/1, 582/1, 582/3, 582/4, 583, 584/2, 584/4, 584/5, 585, 586, 587/1, 587/2, 588, 589, 590/1, 590/2, 1340, 1391/1, 1404, 1711, 1826/1–1826/7, 1826/9, 1939–1944, 1945/1, 1947–1950, 1951/1, 1951/2, 1952/1–1952/4, 1953/1–1953/3, 1954–1965, 1983, 2007–2014, 2015/1, 2016–2031, 2032/1, 2032/2, 2033–2037, 2041/2, 2041/4–2041/7, 2041/9, 2041/10, 2045–2057, 2059/1, 2060–2065, 2066/1, 2067, 2068, 2069/1, 2071/1, 2071/3, 2072/1, 2072/3, 2073/1, 2073/3, 2074/1, 2074/3, 2075/1, 2075/3, 2076/1, 2076/3, 2077/1, 2077/3, 2078/4, 2078/5, 2080/1, 2081/1, 2082/1, 2082/2, 2082/5, 2082/6, 2083, 2085/2, 2086/2, 2087/1, 2087/3, 2088/1, 2088/3, 2089/1, 2089/3, 2090/1, 2090/3, 2090/4, 2091/1, 2091/3, 2093/1, 2093/3, 2094/4, 2094/5, 2095, 2096/1, 2096/2, 2097–2099, 2100/1, 2102/1, 2102/2, 2103/1, 2104/1, 2105/1, 2105/2, 2106/1, 2106/2, 2107, 2108, 2109/1, 2109/3, 2110, 2111, 2112/3, 2112/5–2112/9, 2112/11–2112/13, 2112/15–2112/23, 2121/1, 2122/1, 2123/1, 2124/1, 2125/1, 2134/4, 2134/5, 2155–2157, 2158/1, 2159/1, 2161/2, 2162/1, 2163/1, 2164/1, 2165/1, 2166/1, 2179/3, 2188, 2189, 2190/1, 2194/1, 2195, 2196–2208, 2209/1, 2209/2, 2215–2218, 2230/1, 2230/2, 2232/1, 2232/2, 2233, 2234/1, 2234/2, 2235–2237, 2238/1–2238/3, 2240, 2241/1, 2241/2, 2242–2246, 2247/1, 2247/2, 2248–2254, 2255, 2261, 2264/1, 2264/2, 2264/4, 2264/6–2264/9, 2265, 2266/1, 2268, 2269/1, 2270–2273, 2275–2279, 2280/1, 2282–2284, 2286–2290, 2291/1, 2291/2, 2292, 2301, 2302/1, 2303/1, 2304, 2305/1–2305/3, 2306, 2307/1, 2307/2, 2308/3, 2326, 2327/1, 2327/2, 2328, 2333/3, 2333/4, 2335, 2356/3, 2357/1, 2371, 2372, 2374, 2375/1, 2375/4, 2376/2–2376/4, 2377–2381, 2382/1, 2382/3, 2382/4, 2383/1, 2383/2, 2384/2, 2384/3, 2386, 2387/1, 2387/2, 2396–2398, 2399/1–2399/3, 2400, 2401, 2402/3–2402/7, 2403–2405, 2720/1, 2720/2, 2741–2745, 2746/1, 2746/2, 2747–2789, 2790/1, 2790/2, 2791–2804, 2805/1, 2805/2, 2806–2810, 2812/1, 2813–2831, 2832, 2833/1, 2833/2, 2834–2841, 2842/1–2842/3, 2843–2847, 2848/1–2848/3, 2849–2856, 2857/1–2857/8, 2858, 2859/1, 2859/2, 2860, 2861, 2862/3, 2862/6, 2862/7, 2863–2888, 2889/1–2889/5, 2890–2901, 2907, 2911, 2912/3–2912/10, 2916/2, 2917–2923, 2924/1, 2924/4, 2924/6–2924/14, 2925–2932, 2933/1–2933/3, 2934–2940, 2941/1, 2945–2957, 2958/1, 2960–2970, 2972/2, 2972/3, 2973/1–2973/3, 2974–2985, 2986/1, 2986/2, 2987–2991, 2993–2995, 2996/1, 2996/2, 2997/1, 2998–3004, 3026–3058, 3060–3077, 3079/1, 3080–3087, 3088/1, 3088/2, 3089/1, 3089/2, 3090–3094, 3095/1, 3095/2, 3096/1–3096/3, 3097–3106, 3107/1, 3107/2, 3108, 3109/1, 3109/2, 3110–3112, 3113/1, 3115–3117, 3124–3131, 3132/1, 3132/2, 3133–3139,3141–3149, 3150/1, 3150/3, 3150/4, 3151/1–3151/3, 3152–3158, 3159/1–3159/4, 3160–3171, 3172/1, 3174, 3175/1–3175/3, 3176–3182, 3209/1, 3209/2, 3210, 3211, 3213–3235, 3236/1, 3236/2, 3237, 3238/1, 3238/2, 3239/1, 3239/2, 3240, 3241, 3242/8, 3242/9, 3243, 3244, 3245, 3246/2, 3246/3, 3246/5, 3246/6, 3247–3271, 3272/1, 3272/2, 3273, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3276–3284, 3285/1, 3285/2, 3286/1, 3286/2, 3287/1, 3287/2, 3288/1, 3288/3, 3288/4, 3290, 3292/2, 3293–3296, 3297/1–3297/3, 3298–3308, 3309/1, 3309/2, 3310, 3311, 3312/1, 3312/2, 3313–3316, 3317/1, 3318, 3319/3, 3320–3324, 3325/1–3325/6, 3326, 3327/1, 3327/2, 3328–3335, 3336/1, 3336/2, 3337–3355, 3356/1, 3356/2, 3356/6–3356/8, 3357, 3358/1, 3358/2, 3359, 3360, 3361/1, 3361/2, 3363–3365, 3366/2, 3367–3371, 3373/1, 3375/1, 3376–3378, 3379/1, 3379/2, 3380–3382, 3383/1–3383/3, 3384/1–3384/4, 3385–3398, 3400/1, 3408–3428, 3429/1, 3430/1, 3430/2, 3431/3–3431/5, 3432–3434, 3435/3, 3436/1–3436/4, 3437/1–3437/3, 3438/1, 3438/2, 3439–3441, 3442/1, 3442/2, 3443–3462, 3463/1, 3463/2, 3464–3476, 3477/1–3477/3, 3478–3484, 3485/1, 3485/2, 3486–3489, 3490/1, 3490/2, 3491/1, 3491/3–3491/5, 3492/1–3492/3, 3493, 3494, 3496/2–3496/4, 3497/1, 3497/3, 3497/5, 3497/6, 3498, 3499/1, 3499/2, 3500, 3501, 3502/1, 3502/2, 3503, 3504, 3505/1, 3505/2, 3506–3513, 3514/1, 3514/2, 3515, 3516, 3518/1, 3519–3525, 3526/1, 3526/2, 3528/2–3528/5, 3528/7, 3528/8, 3528/11–3528/16, 3528/18–3528/20, 3529/1, 3529/3, 3529/4, 3532–3534, 3536/1, 3536/2, 3537/1, 3537/2, 3538, 3539, 3540/1, 3540/3–3540/6, 3540/8, 3540/9, 3541–3550, 3551/1, 3551/2, 3552, 3553/1, 3553/2, 3554–3557, 3558/1, 3558/2, 3559/1, 3559/2, 3560–3562, 3563/1, 3563/2, 3564/1, 3564/2, 3565/4–3565/6, 3566/1–3566/3, 3567–3569, 3571–3575, 3576/1–3576/3, 3577, 3578/1, 3579/1, 3579/2, 3580–3582, 3584, 3585, 3586/1, 3586/2, 3587, 3588, 3590, 3591/2–3591/5,3592/1–3592/3, 3593/1–3593/3, 3594–3598, 3599/1–3599/3, 3599/5–3599/11, 3600/1, 3600/6–3600/9, 3600/11–3600/19, 3601, 3602, 3603/1–3603/3, 3604–3612, 3614, 3615/1, 3615/2, 3615/4, 3616, 3617/1–3617/3, 3618–3620, 3621/1, 3622, 3623, 3625–3627, 3628/1, 3628/2, 3629, 3630, 3631/2–3631/4, 3632–3634, 3635/1, 3635/2, 3636, 3637/1, 3637/2, 3638, 3639, 3640/1, 3640/2, 3641–3648, 3649/1, 3650/1, 3652/1, 3653, 3655, 3656, 3659/1, 3661, 3662/1, 3665/1, 3666–3678, 3679/1, 3679/2, 3680–3686, 3687/1, 3689–3693, 3694/1–3694/5, 3695–3697, 3698/1, 3698/3, 3699–3721, 3722/1, 3722/2, 3723–3726, 3728/1, 3728/2, 3794/1, 3813/1, 3814/1, 3825/1, 3847/1, 3848/2, 3848/3, 3849/1, 3850/1, 3851/1, 3852/6, 3852/7, 3853/2, 3853/3, 3854/1, 3856, 3857/1, 3859/1, 3860/1, 3861/1, 3862/1, 3863/1, 3864/1, 3864/2, 3947, 3948, 3949/1, 3951–3959, 3960/1, 3960/2, 3961, 3962/1–3962/3, 3963–3965, 3966/1, 3968/1, 3970/1, 3972/2, 3973–4003, 4004/1, 4004/2, 4005, 4005/1, 4006–4008, 4009/1, 4009/2, 4010, 4011, 4012, 4013–4015, 4016/1, 4016/2, 4017–4031, 4032/1, 4032/2, 4033–4035, 4036/1, 4037, 4039–4046, 4047/1, 4047/2, 4048, 4049, 4050/3, 4051/1, 4051/2, 4052–4061, 4063/1, 4063/3, 4065/1, 4065/2, 4066–4082, 4083/2, 4083/3, 4085–4106, 4107, 4108/1, 4109, 4120–4126, 4129, 4129/1, 4129/2, 4130, 4132, 4134, 4143–4166, 4169–4204, 4205/1, 4205/2, 4206–4220, 4222, 4223, 4225–4264, 4265/1, 4265/2, 4266–4276, 4277/1, 4277/2, 4278/1, 4279–4286, 4287/1, 4287/2, 4288, 4289, 4291/1, 4292–4296, 4297/1, 4297/2, 4299–4369, 4371/1, 4378–4386, 4388, 4392, 4393 i 4438–4440 oraz części działek o numerach: 1966 (droga dojazdowa), 2274/1, 2293 (droga powiatowa), 2300 (droga dojazdowa), 2388 (droga gminna), 2465/2 (droga dojazdowa) o łącznej powierzchni 385,17 ha z gminy Krynki. Granica terenu przemieszczanego w zakresie działki nr 2274/1 przebiega od punktu granicznego nr 979a wzdłuż drogi powiatowej nr 1282B do granicy działki nr 2276, następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2276 do granicy działki nr 2275, po czym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2275 na całej jej szerokości, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, łączy się z działką nr 2283 i biegnie do punktu granicznego nr 1666,

b) w powiecie białostockim, w gminie Michałowo – miasta Michałowo obejmujące dotychczasowy obszar wsi Michałowo stanowiący obręb ewidencyjny Michałowo o powierzchni 214,51 ha z gminy Michałowo;

5) w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotymskim, w gminie Zbąszyń – miasta Zbąszyń przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowy Dwór, to jest działek o numerach: 423/2, 455, 456/1, 457, 458/1, 459, 688–690, 691/1, 710–730 i 815 o łącznej powierzchni 10,12 ha z gminy Zbąszyń.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »