| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 157 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) wykaz wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

4) ostateczne terminy dokonania wydatków, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 2.
 Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 3.
 Ustala się w załączniku nr 2 do rozporządzenia plan finansowy wydatków, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4.
 1. Ustala się w załączniku nr 3 do rozporządzenia plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 ustawy.

2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 30 czerwca 2009 r.

§ 5.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370.


Załącznik 1. [WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2008 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1478)

Załącznik nr 1

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2008 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2008 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO]

Załącznik nr 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2008 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRYCH PLANOWANYM ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA SĄ PRZYCHODY Z KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, INNYCH NIŻ ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 3

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRYCH PLANOWANYM ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA SĄ PRZYCHODY Z KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, INNYCH NIŻŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »