| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim.
§ 2.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 15 lutego 2009 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz. 1492)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn

2

do 29 grudnia 2008 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

 

 

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do 5 stycznia 2009 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do 9 stycznia 2009 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do 23 stycznia 2009 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na prezydenta

6

do 26 stycznia 2009 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

7

do 28 stycznia 2009 r.

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

 

 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

 

 

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

 

 

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

 

 

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8

do 2 lutego 2009 r.

– sporządzenie spisu wyborców,

 

 

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

9

od 2 lutego 2009 r.

– rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

10

13 lutego 2009 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

11

14 lutego 2009 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12

15 lutego 2009 r. godz. 600–2000

– przeprowadzenie głosowania

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »