reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą „Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy”

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie „Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy”, z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „jednostką”, utworzona zarządzeniem nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą „Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy” (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 12), podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 grudnia 2008 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 grudnia 2008 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 28 lutego 2009 r.

§ 2.
1. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków jednostki uzyskanych w wyniku likwidacji utworzonych z zysków lat ubiegłych funduszy celowych.

2. W przypadku niezaspokojenia wierzycieli w trybie określonym w ust. 1 zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia dokonanego w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 3.
Likwidator przejmie od kierownika jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.
§ 4.
1. Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 30 dni od dnia ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dokonania rozliczeń dotyczących środków otrzymanych z budżetu państwa, likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w przepisach o finansach publicznych oraz przepisach o zasadach finansowania nauki.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Halina Kochalska

Analityk Gold Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama