| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

a) w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu,

b) w Sądzie Rejonowym w Słubicach – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Kostrzynie,

c) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich,

d) w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie,

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

a) w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu,

b) w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze,

c) w Sądzie Rejonowym w Lubaniu,

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, w Sądzie Rejonowym w Staszowie,

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

a) w Sądzie Rejonowym w Słupcy,

b) w Sądzie Rejonowym w Turku,

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie, w Sądzie Rejonowym w Brzozowie,

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) w Sądzie Rejonowym w Mrągowie,

b) w Sądzie Rejonowym w Olecku,

c) w Sądzie Rejonowym w Piszu,

d) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie,

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie,

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży,

b) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim,

c) w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie,

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu, w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli,

11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) w Sądzie Rejonowym w Bytowie,

b) w Sądzie Rejonowym w Człuchowie,

c) w Sądzie Rejonowym w Miastku,

12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) w Sądzie Rejonowym w Gryficach,

b) w Sądzie Rejonowym w Szczecinie,

13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

a) w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej,

b) w Sądzie Rejonowym w Nisku,

14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej,

15) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

a) w Sądzie Rejonowym w Chełmnie,

b) w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu,

c) w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie,

16) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

a) w Sądzie Rejonowym w Miliczu,

b) w Sądzie Rejonowym w Strzelinie,

c) w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej,

d) w Sądzie Rejonowym w Wołowie

– utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)).

§ 2.
Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;

2) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

§ 3.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 6 uchyla się pkt 5;

2) w ust. 8:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Słubicach – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”,

c) uchyla się pkt 4 i 5;

3) w ust. 9 uchyla się pkt 1, 3 i 4;

4) w ust. 11 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Czeladzi – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru miasta Czeladź,”;

5) w ust. 12 uchyla się pkt 9;

6) w ust. 12a uchyla się pkt 3 i 4;

7) w ust. 15 uchyla się pkt 1;

8) w ust. 17 w pkt 3 lit. c–e otrzymują brzmienie:

„c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miast Lublin i Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew,

d) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Łęcznej – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru gmin: Jastków, Ludwin, Łęczna, Milejów, Niemce, Puchaczów, Spiczyn i Wólka,

e) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Świdniku – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru miasta Świdnik oraz gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice i Trawniki,”;

9) w ust. 21 uchyla się pkt 3, 4, 6 i 7;

10) w ust. 25 uchyla się pkt 5;

11) w ust 26:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Wyrzysku – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk i Wysoka,”,

b) uchyla się pkt 4 i 14;

12) w ust. 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Grójcu – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Białobrzegach – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce,”;

13) w ust. 29a uchyla się pkt 4;

14) w ust. 30 uchyla się pkt 1, 3 i 4a;

15) w ust. 32:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 3 i 4 ustawy,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,”,

c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – cztery wydziały obejmujące obszar tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 3 i 4 ustawy z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej,

d) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Policach – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 3–5 ustawy z obszaru gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,”;

16) w ust. 34:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Nisku – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Ulanowie – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Rudnik n. Sanem i Ulanów,”;

17) w ust. 35 uchyla się pkt 2a;

18) w ust. 36 uchyla się pkt 1a, 1b i 4;

19) w ust. 39 uchyla się pkt 1, 4, 5 i 7.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571.

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025, z 2006 r. Nr 135, poz. 958 i Nr 241, poz. 1753, z 2007 r. Nr 50, poz. 334, Nr 153, poz. 1083 i Nr 243, poz. 1793 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 696.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »