| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie sąd gospodarczy składający się z pięciu wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

3) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

4) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.

5) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.”,

b) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie tworzy się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie – sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru miasta Szczecina,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim, z wyłączeniem miasta Szczecina,

3) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.”;

2) w § 4 pkt 9a otrzymuje brzmienie:

„9a) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie – Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego,”;

3) w § 5 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. w województwie zachodniopomorskim:

– w Sądach Rejonowych – Sądach Gospodarczych w Koszalinie i Szczecin-Centrum w Szczecinie tworzy się wydziały gospodarcze – Krajowego Rejestru Sądowego – obejmujące łącznie obszar województwa zachodniopomorskiego:

1) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie – Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – dla spraw z części województwa zachodniopomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,

2) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie – Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – dla spraw z części województwa zachodniopomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640, z 2006 r. Nr 135, poz. 960 i Nr 228, poz. 1670 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 340 i Nr 243, poz. 1795.


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »