| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944, z poźn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dodatkowe lotnicze przejścia graniczne w:

1) Jeleniej Górze,

2) Lubinie,

3) Mielcu,

4) Szymanach k. Szczytna,

5) Świdniku,

6) Warszawie-Babicach,

7) Zielonej Górze-Przylepie.

§ 2.
1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są otwarte codziennie w godzinach:

1) od 700 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 700 do 2200 – wymienione w § 1 pkt 1–5 i 7;

2) od 600 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 600 do 2200 – wymienione w § 1 pkt 6.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym.

§ 3.
1. Zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej oraz właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego o lądowaniu lub starcie statku powietrznego, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub startem.

2. O zamierzonym lądowaniu lub starcie statku powietrznego zarządzający lotniskiem powiadamia również właściwego miejscowo wojewodę.

§ 4.
Zarządzający lotniskiem zapewnia, na swój koszt, przewóz funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadzających kontrolę graniczną lub kontrolę bezpieczeństwa oraz funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności kontroli celnej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140 poz. 982 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199 i Nr 216 poz. 1367.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U Nr 266 poz. 2244 oraz z 2008 r. Nr 120 poz. 777), które ustalało dodatkowe lotnicze przejścia graniczne do dnia 31 grudnia 2008 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »