| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

Na podstawie art. 24k ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku;

2) wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

§ 2.
1. Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego dołącza się dwie aktualne fotografie cudzoziemca, którego wniosek dotyczy, nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

2. Osoba z wadą wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami, może dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy; nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216 poz. 1367, Nr 227 poz. 1505 i Nr 234 poz. 1570.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 1646)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY W MAŁYM RUCHU GRANICZNYM]

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY W MAŁYM RUCHU GRANICZNYM

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »