| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu oraz turystyki, zwanym dalej „urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą „Formacja obrony cywilnej”, zwaną dalej „formacją”.
§ 2.
Zadaniem formacji jest organizowanie i przeprowadzanie w urzędzie przedsięwzięć obrony cywilnej oraz współdziałanie w tym zakresie ze specjalistycznymi służbami.
§ 3.
1. W skład formacji wchodzi 12 osób, w tym komendant formacji, zastępca komendanta formacji oraz członkowie formacji – osoby powołane spośród pracowników urzędu.

2. W formacji tworzy się:

1) sekcję operacyjną;

2) punkt alarmowy;

3) drużynę porządkowo-ochronną;

4) drużynę ratownictwa ogólnego.

§ 4.
Komendanta formacji, zastępcę komendanta formacji oraz członków formacji powołuje dyrektor generalny urzędu.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna i sport oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »