| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 23 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1151) wprowadza się następujące zmiany:

1) w objaśnieniach do załącznika nr 1 do rozporządzenia:

a) w części I odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Właściwy organ może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2.”,

b) ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej udziela:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
telefon (+48 22) 628 67 76,
fax: (+48 22) 628 35 34,
e-mail: kwalifikacje@mnisw.gov.pl
strona internetowa: www.mnisw.qov.pl”;

2) w objaśnieniach do załącznika nr 2 do rozporządzenia:

a) w części I odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Właściwy organ może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2.”,

b) ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej udziela:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
telefon (+48 22) 628 67 76,
fax: (+48 22) 628 35 34,
e-mail: kwalifikacje@mnisw.qov.pl
strona internetowa: www.mnisw.qov.pl”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »