| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie stosowania pułapek żywołownych

Na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) gatunki drapieżników, które mogą być odławiane w pułapki żywołowne;

2) warunki, czas i miejsce odłowu;

3) rodzaje pułapek żywołownych i warunki, jakie muszą spełniać, aby zapewnić selektywny odłów drapieżników.

§ 2.
W pułapki żywołowne mogą być odławiane następujące gatunki drapieżników, zwane dalej „drapieżnikami”:

1) lis (Vulpes vulpes);

2) jenot (Nyctereutes procyonoides);

3) norka amerykańska (Mustela vison);

4) szop pracz (Procyon lotor).

§ 3.
W imieniu dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego pułapki żywołowne może stosować osoba, która posiada jego pisemne upoważnienie.
§ 4.
1. Odłowy drapieżników w pułapki żywołowne mogą być przeprowadzane w okresach polowań na poszczególne gatunki.

2. Odłowy drapieżników w pułapki żywołowne mogą być dokonywane wyłącznie w granicach obwodów łowieckich.

§ 5.
Odłowu drapieżników dokonuje się w ramach liczby zwierząt planowanych do pozyskania w rocznym planie łowieckim obowiązującym w roku gospodarczym.
§ 6.
1. Do odłowu drapieżników mogą być stosowane stacjonarne i przenośne pułapki żywołowne, o których lokalizacji dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje posiadacza lub zarządcę gruntu.

2. Pułapki żywołowne mogą być pułapkami:

1) klatkowymi;

2) skrzynkowymi;

3) rurowymi.

3. Pułapki żywołowne mogą być pułapkami:

1) przelotowymi – umożliwiającymi wejście drapieżnika z dwóch stron;

2) jednostronnymi – umożliwiającymi wejście drapieżnika tylko z jednej strony.

§ 7.
1. Pułapki żywołowne powinny spełniać następujące warunki:

1) być pułapkami nieraniącymi, w tym niechwytającymi za kończynę;

2) być dostosowane rozmiarami do wielkości drapieżników;

3) zapewniać reakcję mechanizmu zapadkowego na ciężar określonych drapieżników;

4) być wyposażone w przynętę wabiącą wyłącznie drapieżniki;

5) w przypadku pułapek skrzynkowych – być wyposażone w otwór do kontroli zawartości pułapki;

6) posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście schwytanemu drapieżnikowi.

2. Pułapki powinny być kontrolowane przynajmniej raz w ciągu doby przez osoby posiadające upoważnienie, o którym mowa w § 3.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »