| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 85, poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) EU-SILC-1G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

9b) EU-SILC-1l – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;”,

b) po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:

„15a) SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego;

15b) SSI-101 – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny;”,

c) po pkt 16 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

„16a) ZD-A – praca nierejestrowana. Ankieta modułowa BAEL;

16b) ZD-l – wejście ludzi młodych na rynek pracy. Ankieta modułowa BAEL;”,

d) dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

„18) Ankieta C 2009 – badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym;

19) Ankieta PL 2009 – badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym;”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po wzorze formularza DS-51l – turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny dodaje się wzory formularzy:

– EU-SILC-1G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

– EU-SILC-1l – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny,

b) po wzorze formularza SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego dodaje się wzory formularzy:

– SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego,

– SSI-10l – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny,

c) po wzorze formularza ZD – ankieta. Badanie aktywności ekonomicznej ludności dodaje się wzory formularzy:

– ZD-A – praca nierejestrowana. Ankieta modułowa BAEL,

– ZD-I – wejście ludzi młodych na rynek pracy. Ankieta modułowa BAEL,

d) po wzorze formularza ZG – badanie aktywności ekonomicznej ludności. Kartoteka gospodarstwa domowego dodaje się wzory formularzy:

– Ankieta C 2009 – badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym,

– Ankieta PL 2009 – badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym,

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory formularzy:

a) G-10.1 k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej.

b) G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej,

c) G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej,

d) G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną.

e) RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego,

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 października 2009 r. (poz. 1334)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »