| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach2)

Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z 2008 r. Nr 144, poz. 899 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 20, poz. 119 i Nr 191, poz. 1376 oraz z 2009 r. Nr 28, poz. 179) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się lp. 40–50 w brzmieniu:

40

Sól sodowa lasalocidu

Materiały paszowe16)

1,25

Mieszanki paszowe dla16):

 

psów, cieląt, królików, koniowatych, zwierząt mlecznych, niosek, indyków powyżej 12 tygodni oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

1,25

kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni i indyków poniżej 12 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

– innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa lasalocidu jest niedopuszczona16)

17)

 

41

Narazyna

Materiały paszowe16)

0,7

 

 

Mieszanki paszowe dla16):

 

 

 

– indyków, królików, koniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,7

 

 

– kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie narazyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

 

 

– innych gatunków zwierząt

2,1

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których narazyna jest niedopuszczona16)

17)

42

Sól sodowa salinomycyny

Materiały paszowe16)

0,7

Mieszanki paszowe dla16):

 

– koniowatych, indyków, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 12 tygodni

0,7

 

 

– kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 12 tygodni i królików rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej salinomycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

 

 

– innych gatunków zwierząt

2,1

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa salinomycyny jest niedopuszczona16)

17)

 

43

Sól sodowa monenzyny

Materiały paszowe16)

1,25

Mieszanki paszowe dla16):

 

– koniowatych, psów, małych przeżuwaczy (owiec i kóz), kaczek, bydła, bydła mlecznego, niosek, kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni oraz indyków powyżej 16 tygodni

1,25

 

 

– kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej monenzyny (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

 

 

– innych gatunków zwierząt

3,75

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa monenzyny jest niedopuszczona16)

17)

44

Sól sodowa semduramycyny

Materiały paszowe16)

0,25

Mieszanki paszowe dla16):

 

 

 

– niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,25

 

 

– kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej semduramycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,25

 

 

– innych gatunków zwierząt

0,75

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa semduramycyny jest niedopuszczona16)

17)

45

Maduramycyna amonu alfa

Materiały paszowe16)

0,05

Mieszanki paszowe dla16):

 

– koniowatych, królików, indyków powyżej 16 tygodni, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,05

 

 

 

kurcząt rzeźnych i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie maduramycyny amonu alfa (pasza na końcowy okres tuczu)

0,05

 

 

innych gatunków zwierząt

0,15

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których maduramycyna amonu alfa jest niedopuszczona16)

17)

46

Chlorowodorek robenidyny

Materiały paszowe16)

0,7

Mieszanki paszowe dla16):

 

 

 

niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,7

 

 

kurcząt rzeźnych, królików rzeźnych i hodowlanych oraz indyków w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie chlorowodorku robenidyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

 

 

innych gatunków zwierząt

2,1

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których chlorowodorek robenidyny jest niedopuszczony16)

17)

47

Dekokwinat

Materiały paszowe16)

0,4

 

 

Mieszanki paszowe dla16):

 

 

 

niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,4

 

 

kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie dekokwinatu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,4

 

 

innych gatunków zwierząt

1,2

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których dekokwinat jest niedopuszczony16)

17)

 

48

Wodorobromek halofuginonu

Materiały paszowe16)

0,03

Mieszanki paszowe dla16):

 

– niosek, kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni oraz indyków powyżej 12 tygodni

0,03

– kurcząt rzeźnych i indyków poniżej 12 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie wodorobromku halofuginonu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,03

– gatunków zwierząt innych niż kurczęta odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni

0,09

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których wodorobromek halofuginonu jest niedopuszczony16)

17)

49

Nikarbazyna

Materiały paszowe16)

0,5

 

 

Mieszanki paszowe dla16);

 

 

 

– koniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,5

 

 

– kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie nikarbazyny [w połączeniu z narazyną (pasza na końcowy okres tuczu)]

0,5

 

 

– innych gatunków zwierząt

1,5

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których nikarbazyna jest niedopuszczona (w połączeniu z narazyną)16)

17)

50

Diklazuril

Materiały paszowe16)

0,01

Mieszanki paszowe dla16):

0,01

 

 

– niosek, kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni oraz indyków rzeźnych powyżej 12 tygodni

 

 

 

 

królików rzeźnych i hodowlanych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie diklazurilu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,01

 

 

innych gatunków zwierząt, oprócz kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni, kurcząt rzeźnych i indyków rzeźnych poniżej 12 tygodni

0,03

 

 

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których diklazuril jest niedopuszczony16)

17)

 

2) w objaśnieniach dodaje się odnośniki 16 i 17 w brzmieniu:

16) Nie narusza dopuszczonych poziomów określonych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238).

17) Maksymalna zawartość substancji w premiksie oznacza takie stężenie, które przy przestrzeganiu instrukcji stosowania premiksu nie skutkuje osiągnięciem poziomu zawartości substancji przekraczającego 50 % maksymalnych zawartości ustalonych dla paszy.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2009, str. 19).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »